International Alliance of Women

International Alliance of Women

Lees hier de nieuwsbrief van juli 2016 IAW-NL juli 2016

oudlogo

IAW – is een internationale koepel van vrouwenorganisaties en losse individuele leden in meer dan 60 landen, inclusief Nederland.
Opgericht in 1904, (zie het oude logo) combineert de vereniging de ervaring van meer dan 100 jaar vrouwenbeweging in eigentijdse acties van vandaag.

IAW heeft een hoge consultatieve status bij de Verenigde Naties.  Dat betekent dat vertegenwoordigers van IAW vergaderingen kunnen bijwonen van de VN, waar ter wereld ze ook worden gehouden. In New York, Genève, Rome, Parijs, etc.
Ieder jaar stuurt IAW een delegatie naar de Commission on the Status of Women.  De gevoerde talen binnen de vereniging zijn Engels en  Frans.

IAW heeft een tijdschrift – IWNews – een maandelijkse e-newsletter en een website op http://www.womenalliance.org
In IAW-commissies wordt het internationale werk voorbereid.  De onderwerpen van de Commissies kunnen gaan over Health, Justice, Peace and UN article 1325, Violence against Women, Climate Change etc.  Alle IAW-commissies hebben een ‘open einde’, dat wil zeggen dat leden van IAW zich kunnen  aansluiten, mits de convenor van de commissie daar mee instemt.  Op de IAW website zijn alle gegevens te vinden.

Het dagelijks bestuur van de IAW bestaat uit vijf leden.
De IAW Board heeft bestaat uit 20 leden uit verschillende landen. Nederland wordt vertegenwoordigd door Louise Deumer.

IAW organiseert jaarlijks een Internationale Board Meeting en eens in de drie jaar een Triennial, een Congres. Op een Triennial zijn alle IAW-leden welkom. Het beleid wordt dan besproken en over resoluties gestemd. Ook staat er altijd een speciaal onderwerp op de agenda.
IAW is een vrijwilligersorganisatie.  De Board Members betalen hun eigen reis- en verblijfkosten. Zo kan de contributie voor IAW-leden zo laag mogelijk worden gehouden, op 20 Euro per jaar.
U kunt doneren via een button op de IAW-website.

 Support us

The International Alliance of Women is funded by membership fees and private donations. We are grateful for any contribution to our work to promote women’s human rights throughout the world. Our bank acccount is:

Postfinance – Geneva
Account number: 918249694 Alliance Internationale des Femmes NL-den Haag
IBAN CH9609000000918249694
SWIFT/BIC POFICHBEXXXbannerjump

IAW heeft ook een vaandel, prachtig geborduurd met zijde en gouddraad, ontworpen in 1911 in Zweden. Het woord Justice staat in het midden. Iedere IAW-voorzitter neemt dit vaandel mee naar de

Naast een aantal regionale vice-voorzitters heeft IAW vertegenwoordigsters in VN-Commissies en in andere internationale koepels. Zij signaleren onderwerpen waarop actie moet worden ondernomen.
De leden van de bij IAW aangesloten nationale organisaties werken aan regionale en nationale projecten en voeren indien nodig gezamenlijk actie.

Jaarverslagen, communicatie

Op een internationale vergadering zijn altijd interessante jaarverslagen te lezen, zowel van de  aangesloten organisaties als van:  de regionale IAW vice-voorzitters, de vijf IAW-commissies, de IAW-redactie enz.  In een ‘booklet’ worden alle bijdragen verzameld.
Het conceptverslag van het Congres wordt tijdens de vergadering meteen op de computer gemaakt en het isook  ter plekke op een beamer te volgen. Heel praktisch!
Redactionele medewerksters voorzien het tijdschrift IWNews, de website op www.womenalliance.org en de maandelijkse elektronische newsletter van nieuws en artikelen. Er is veel e-mail verkeer tussen de leden van IAW onderling.
Via de IAW website kan via NING, een besloten circuit, discussie worden gevoerd.

Overzicht Internationale bijeenkomsten

In 2015 vergaderde de IAW in Parijs,
in 2014 in Lausanne, Zwitserland,
in 2013 in Londen.
De Board Meeting in 2012 werd in Melbourne, Australie, gehouden.
In 2011 was de Board Meeting in het mooie IJsland.
Het Triennial Congress 2010 was in Johannesburg, Zuid-Afrika, met seminars over Geweld gericht tegen Vrouwen. Er werd een nieuw bestuur gekozen en verschillende resoluties aangenomen.
De IAW Board Meeting 2009 werd gehouden in Zwitserland.

De IAW Board Meeting 2008 was in Nederland in Den Haag, van 4-8 oktober. Met een symposium over mensenrechteneducatie in het Vredespaleis, een receptie op het stadhuis in Den Haag, een ontvangst in de Suzie Groenewegzaal door Tweede Kamervoorzitter Gerdie Verbeet met een inleiding over Aletta Jacobs, een dag bij de IIAV in Amsterdam met een inleiding over Rosa Manus, een rondleiding en een workshop over Fund Raising door Mama Cash.

Tijdens het 34ste IAW Triennial Congres in 2007 had gastorganisatie ‘The All India Women’s Conferedutchdelegationdelhince’ een bijzonder programma opgesteld. Met onderwerpen zoals Trafficking of Girls, Missing Girls (over meisjes die niet geboren worden) en over vrouwen in de Indiase politiek.
Op de foto de Nederlandse delegatie naar Delhi. Van links naar rechts: Marijke Peters, Joke Sebus, Arina Angerman, Lyda Verstegen en Anje Wiersinga.

In 2006 kwam de IAW Board bijeen in Parijs en in 2005 in Burkina Faso.
In 2000 was de IAW in Denemarken en Zweden, in 2001 in Sri Lanka, in 2002 in de Dominicaanse Republiek, in 2003 in Wenen. In 2004 werd het 100-jarige bestaan gevierd in Berlijn en Freiburg in Duitsland.
Joke Sebus