Wat is Vrouwenbelangen (vervolg)

De Vereniging werd in 1894 opgericht als ‘Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht’ .

Vanaf het begin komt Vrouwenbelangen op voor vrouwenrechten en zet zich in voor de participatie van vrouwen op vele terreinen. De vereniging is niet gebonden aan een politieke kleur of levensbeschouwing.

Vrouwenbelangen komt op voor vrouwenrechten/ mensenrechten.
Dat zijn zowel in Nederland als wereldwijd:

 • politieke gelijkheid:
 • vrouwenrechten,
 • gelijke beloning,
 • besluitvorming op gelijke voet,
 • gelijk onderwijs,
 • individualisering van belastingen en
 • sociale zekerheid.

bij:

 • regering en parlement, zelfstandig of ter ondersteuning van
 • de NVR (Nederlandse Vrouwenraad),
 • Equality,
 • Amnesty International
 • de Europese Unie en Europese regeringen met het EWL, (European Women Lobby)
 • Age Platform
 • de Verenigde Naties, met de IAW (International Alliance of Women).

Vrouwenbelangen zet zich in voor meer vrouwen in besluitvormende posities.

De Vereniging is niet gebonden aan politieke kleur of levensbeschouwing en draait geheel op leden die belangeloos vrouwenbelangen behartigen.
Leden van Vrouwenbelangen zijn kritisch, constructief en realistisch. Zij: schrijven, spreken, fotograferen,onderhandelen, beïnvloeden en beslissen mee over: één van de grootste obstakels voor het bereiken van gelijkheid:
de wijdverbreide mythe dat gelijkheid al een feit is in de kinderkamer, aan de keukentafel, op school, op het werk,in partij en kerk, in commissies, in raden en besturen.

Over relevante ontwikkelingen en onze activiteiten wordt u op de hoogte gehouden via onze website en onze digitale nieuwsbrief.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Ook als u weinig tijd heeft steunt u ons met uw lidmaatschap.