Voorkeurstemmen in 2002 en 2003

Voorkeurstemmen Tweede Kamer 2002 en 2003

M/V 50/50 heeft steeds aangedrongen op vermelding van een (m) of en (v) achter de namen op de kandidatenlijsten, zodat kiezers bewust op een man of een vrouw kunnen stemmen.
Bij de laatste verlkiezingen hebben alle in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen dit toegepast, met uitzondering van de SP.

Om met voorkeurstemmen te worden gekozen waren 15.863 stemmen nodig (een kwart van de kiesdeler).
Bij de meeste lijsten verspreiden de voorkeurstemmen zich over de hele lijst, waardoor dit aantal niet gehaald wordt. Alleen bij de ChristenUnie kreeg een vrouw door 19.797 stemmen een plaats in de Kamer.
Veel voorkeurstemmen werden op VVD en PvdA uitgebracht,m.a.w. de lijsttrekkers Dijkstal en Melkert kregen een aanmerkelijk lager percentage stemmen dan de overige lijsttrekkers.

2002
lijst-
trekker
perc. stemmen lijst- trekker voorkeur-stemmen excl. lijsttr. gekozen vrouwen excl. lijsttr. gemidd. voorkeur- stemmen voorkeur-stemmen excl. lijsttr. gekozen mannen excl. lijsttr. gemidd.
voorkeur-
stemmen
vrouwen
mannen
CDA
2.276.175
86%
142.757
17
8.397
215.234
25
8.609
LPF
1.358.942
85%
44.820
4
11.205
200.905
21
9.567
VVD
719.320
52%
236.018
6
39.336
428.635
17
25.214
PvdA
802.723
58%
333.242
11
30.295
237.159
11
21.560
GrL
467.641
74%
161.300
6
26.883
5.042
3
1.681
SP
457.749
85%
71.640
4
17.910
11.940
4
2.985
D66
371.033
80%
31.577
3
10.526
58.486
3
19.495
CU
160.966
76%
19.797
1
19.797
31.408
2
15.704
TOTAAL
6.614.549
75%
1.041.151
52
20.022
1.188.809
86
13.540

In 2003 zijn 16.091 voorkeurstemmen nodig voor een plaats in de Kamer.
Er is bij deze verkiezingen veel veranderd.
De nieuwe lijsttrekkers van VVD en PvdA krijgen een groter percentage stemmen.
Bij de LPF krijgt de heer Nawijn een groot aantal voorkeurstemmen en verdringt daardoor een vrouw op plaats 8 van deze lijst. Opnieuw wordt bij de ChristenUnie dezelfde vrouw met voorkeurstemmen gekozen.
Bij alle partijen behalve de LPF en -uiteraard- de SGP gaan aanzienlijk meer voorkeurstemmen naar vrouwen dan naar mannen.

2002
lijst-
trekker
perc. stemmen lijst- trekker voorkeur-stemmen excl. lijsttr. gekozen vrouwen excl. lijsttr. gemidd. voorkeur- stemmen voorkeur-stemmen excl. lijsttr. gekozen mannen excl. lijsttr. gemidd.
voorkeur-
stemmen
vrouwen
mannen
CDA
2.393.802
87%
174.030
14
12.431
170.115
29
5.866
LPF
475.470
89%
4.189
1
4.189
55.983
6
9.331
VVD
1.222.374
73%
292.823
8
36.603
155.282
19
8.173
PvdA
2.182.298
83%
363.334
20
18.167
73.971
21
3.522
GrL
431.195
91%
38.175
4
9.544
5.436
3
1.845
SP
488.340
83%
90.274
4
22.569
11.647
4
2.912
D66
282.550
75%
63.289
2
31.645
32.426
3
10.809
CU
157.594
84%
19.650
1
19.650
10.281
1
10.281
SGP
143.627
94%
0
0
0
8.060
1
8.060
TOTAAL
7.769.190
83%
1.045.764
54
19.366
523.301
87
5.991