Verkiezing gemeenteraden 2002

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2002

Omdat een overzicht van alle ca 500 gemeenten niet erg overzichtelijk is, zijn deze gegevens samengevat over heel Nederland: per partij en per provincie.

Nederland aantal raadsleden waarvan vrouw perc. vrouwen
1994 1998 2002 1994 1998 2002 1994 1998 2002
CDA
2751
2404
2155
595
563
514
21,6%
23,4%
23,9%
VVD
1724
1796
1475
428
474
359
24,8%
26,4%
24,3%
PvdA
1770
1817
1360
493
511
377
27,9%
28,1%
27,7%
GroenL
380
430
410
132

166

164
34,7%
38,6%
40.0%
D66
982
442
268
282
125
68
28,7%
28,3%
25,4%
SP
143
48
33,6%
Land.Conf
330
347
460
6
17
31
1,8%
4,9%
6,7%
Land.overig
245
217
34
53
61
4
21,6%
28,1%
11,8%
Lokale partijen
2935
2703
2775
493
451
555
16,8%
16,4%
20.0%
TOTAAL
11117
10156
9080
2482
2368
2120
22,3%
23,3%
23,3%

Bovenstaande cijfers stemmen niet hoopvol. Minder dan een kwart van de raadsleden is vrouw.
Wel zijn er grote verschillen tussen de partijen, maar alleen GroenLinks haalt overtuigend het streefcijfer van de regering voor 2002 dat op 35% stond.
Opmerkelijk is het aantal zetels gehaald door de lokale partijen. Zij overtreffen samen de grootste partij, het CDA.

Omdat door herindelingen telkens een aantal andere gemeenten niet meedeed zijn hiervoor bij beide verkiezingen dezelfde gemeenten uitgefilterd om goed te kunnen vergelijken.
Duidelijk is dat ondanks groei van het percentage vrouwen, de zuidelijke provincies Zeeland, N-Brabant en Limburg nog steeds lager scoren dan de overige provincies.

aantal gemeenten
aantal raadsleden
waarvan vrouw
percentage vrouwen
toename perc.
1998 2002 1998 2002 1998 2002 1998 2002
Groningen
25 25 433 433 105 102 24,2% 23,6%
-0,7%

Friesland

31 31 547 553 135 133 24,7% 24,1%
-0,6%
Drenthe
11 11 267 273 65 61 24,3% 22,3%
-2,0%
Overijssel
13 13 321 327 70 73 21,9% 22,3%
0,5%
Flevoland
6 6 156 158 44 42 28,2% 26,6%
-1,6%
Gelderland
65 65 1229 1245 312 291 25,4% 23,4%
-2,0%
Utrecht
29 29 553 561 147 145 26,6% 25,8%
-0,7%
N-Holland
62 62 1232 1242 343 358 27,8% 28,8%
1,0%
Z-Holland
88 88 1720 1740 390 393 22,7% 22,6%
-0,1%
Zeeland
10 10 206 210 40 44 19,4% 21,0%
1,5%
N-Brabant
65 65 1366 1367 254 283 18,6% 20,7%
2,1%
Limburg
42 42 734 740 122 137 16,6% 18,5%
1,9%
TOTAAL
447 447 8764 8849 2027 2062 23,1% 23,3
0,2%