Statuten

Statuten Vrouwenbelangen.

Vrouwenbelangen heeft de anbi-status (algemeen nut beogende instelling) . Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden informatienummer) /fiscaal nummer is:  002685395.

Klik hier voor de statuten: Statuten VB

Klik hier voor Huishoudelijk Reglement Vereniging voor Vrouwenbelangen

Klik hier voor de ANBI 2015 publicatie

Klik hier voor de ANBI 2014 publicatie

Regio’s

Berichten uit de regio’s

Vrouwenbelangen is opgedeeld in vier regio’s om de actieve leden alle gelegenheid te geven om regionaal te netwerken.

We onderscheiden de volgende regio’s

Regio Oost-Nederland
Regio Zuidholland-Zeeland
Regio Noord-West (Noordholland, Flevoland, Utrecht)
Regio Zuid-Nederland