Bijeenkomsten

Planning Bijeenkomsten eerste helft 2016 regio Vrouwenbelangen Zuid-Holland/Zeeland
13 januari Nieuwjaars borrel
Eind januari 2o16 discussieavond
Februari/maart lezing
April 2016 rondleiding Vredespaleis
Mei 2016 ALV Regio Zuid-Holland/Zeeland
Juni 2016 zomerborrel + Speakerscorner

De Nieuwjaarsborrel

Op woensdag 13 januari 2016 organiseert Vrouwenbelangen regio Zuid-Holland/Zeeland een gezellige Nieuwjaarsborrel  van 17.00 – 21.00 uur.
Locatie: Liesbeth Mac Lean, Laantje van Weltevreden 17, Rotterdam-Kralingen.
Aanmelden bij Artemis Westenberg, tel. 010-4423 807,
of per e-mail adres  <marsgoddess@gmail.com>

Geen kosten voor leden, introducees 5 Euro.
De tuin zal in januari waarschijnlijk te koud zijn, of de klimaatverandering moet nog veel erger zijn zijn dan we al denken.  Binnen in Elisabeth’s huis zijn echter veel hoekjes en zitjes, maar we hebben elkaars gezelschap en hapjes en drankjes, die ons bestuur zal organiseren. Mis dit niet!

Daarnaast zal op deze bijeenkomst aandacht zijn voor een voorbereiding van het vervolg van de 128ste ALV van 28 november jl. Op 16 januari 2016 in Den Haag, nader bericht volgt. Punt 5, wisseling van bestuur en verdere punten moeten nog worden afgehandeld.

Paula van der Knaap en Artemis Westenberg vormen tot en met de 16e januari het landelijke bestuur van vrouwenbelangen, respectievelijk als penningmeester en als voorzitter ad interim.

De locatie is zeer gemakkelijk te bereiken met OV en ook per auto dicht bij de afslag ‘Rotterdam, Centrum’ op de A16 op de noordkant van Rotterdam (boven de rivier).
Natuurlijk is dit ook met de auto te bereiken, maar bedenk wel dat dit probleemloos is als je om 5 uur ’s middags vanuit de richting Dordrecht naar Rotterdam rijdt (voorsorteren op Rotterdam Centrum bij het verkeersplein Ridderkerk, of je kan pas weer van de A20 af op de noordring van Rotterdam !)
Rijdend van Den Haag naar Rotterdam is de A20 waarschijnlijk flink gestremd met files (gebruik afslag Crooswijk).

Hoewel dit een regiobijeenkomst is van Zuid-Holland/Zeeland zijn leden van de rest van Nederland ook welkom.
– Bereikbaar met metro A (Binnenhof, Ommoord), B (Nesselande), C (De Terp, Capelle aan den IJssel) naar metrostation Kralingse Zoom, iedere 4 minuten een metro, en dan 10 minuten lopen;
–  en met tram 7 (richting De Esch) vanaf metrostation Voorschoterlaan, iedere 10 minuten een tram van halte ‘Voorschoterlaan’ op de Oudedijk naar halte ‘‘s Gravenwetering’ (2e halte)
– op de hoek van de ’s Gravenweg met de Burgemeester Oudlaan, en dan 6 minuten lopen.

Helaas is het parkeren bij het metrostation Kralingse Zoom niet meer gratis (heel foute beslissing van het gemeentebestuur ), parkeerruimte op de Laan van Weltevreden is heel beperkt. Dat gekoppeld met het feit dat rond 5 uur het toch echt spitsuur is in Nederland, kan het gebruik van trein, metro, tram efficiënter maken.

Wie slecht ter been is kan ook worden opgehaald op de Voorschoterlaan vanaf het metrostation Voorschoterlaan (*want daar kunnen auto’s dichterbij de uitgang van het metrostation komen). Laat dit dan even weten aan Artemis.

Ook wie thuis opgehaald wil worden, kan bellen, dan organiseren we dat.

Met vriendelijke groet,

Artemis Westenberg, 010-4423 807 of 06-2609 0009, vrouwenbelangenZH@gmail.com,
marsgoddess@gmail.com

 De Zomerborrel

Op 7 juli 2015 organiseerde Vrouwenbelangen regio Zuid-Holland/Zeeland een gezellige zomerborrel ter afsluitingZomerborrel VB Zuid van het vergaderseizoen en het begin van de  zomervakantie, waarop ook Vrouwenbelangsters uit andere regio’s welkom waren.
Met een zeepkist, met o.a. Petra Keppler, die sprak over het Vredescongres van Aletta Jacobs in 1915 en over de Mob Flash ter ere daarvan tijdens het vieren van het 100-jarig bestaan van WILPF (zie foto).

Viering 120 jaar Nederlandse Vereniging van Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap op Woensdag 20 mei 2015

Dit was een feestelijke bijeenkomst georganiseerd door Vrouwenbelangen regio Zuid-Holland/Zeeland.
Hierbij een impressieMaas 3

Een verrassing was het unieke vergaderlokaal met uitzicht op de Maas. Met boten op de voorgrond en een klein stukje van de fraaie Erasmusbrug achter de ramen. Zelfs een enorm cruiseschip voer voorbij, vele verdiepingen hoog.

Een korte jaarvergadering van de regio Zuid-Holland/Zeeland ging vooraf aan het jubileum-programma. De agenda en het jaarverslag werden vlot vastgesteld. Het financieel jaarverslag, meestal een saai punt, was bijzonder levendig door de vele belangstellende vragen die op penningmeester Paula van der Knaap werden afgevuurd.
Bij het punt: ‘Werving bestuursleden en vrijwilligers’ heeft het regiobestuur waarschijnlijk even moeten zuchten. Zoals bij veel organisaties staan drukbezette leden niet te springen om bestuurstaken op zich te nemen. Maar, alle leden werden van harte uitgenodigd om zelf activiteiten op te zetten.Speech Artemis

In 1894 werd de Vereeniging voor Vrouwen Kiesrecht opgericht, 120 jaar geleden. In 1897 voldeed Aletta Jacobs aan het inkomenscriterium van de toenmalige kiezers, maar het mocht niet baten. Zij mocht niet stemmen. Wel werd daarna ogenblikkelijk de Kieswet aangepast, want men had bij het opstellen van de tekst geen rekening gehouden met mogelijke  vrouwelijke kiezers. Die moesten vooral worden buitengesloten.
Pas op 19 september 1919, na een lange strijd samen met de leden van de Vereeniging voor Vrouwen Kiesrecht, kregen mannen en vrouwen gelijke kiesrechten.

In haar inleiding wees voorzitter Artemis Westenberg ook op situaties waarin een kritische opstelling van Vrouwenbelangen nodig blijft. Het geringe aantal vrouwen in besturen, zoals kortgeleden bleek in de waterschappen, het (wereldwijde) verschil in loon voor gelijk werk tussen mannen/vrouwen, het kleine percentage vrouwelijke ondernemers (en professoren); het hardnekkig hanteren van de gebruikelijke rolverdeling mannen/vrouwen in de media. Als vereniging dienen we ook alert te blijven voor een goede positie van meisjes in het onderwijs.

Zo’n 40 a 50 leden waren uit alle regio’s gekomen, Oost, West, Zuid en Midden. Het waren veelal oudere leden, die al jaren lid zijn van Vrouwenbelangen. Het waren, zoals ze dat zo elegant zeggen bij de International Alliance of Women: de ‘old dears’ van de vereniging. Er werd heel wat afgepraat.

De onzichtbaarheid van vrouwen in het voormalig verzet

Er was veel belangstelling voor dit onderwerp van Marjan Schwegman over verzetsvrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Marjan SchwegmanDe vrouwen waren er wel, maar historici hielden ze veelal buiten de geschiedboeken. In de boekenreeks van Loe de Jong zijn ze vrijwel afwezig, op enkele uitzonderingen na zoals Hannie Schaft, Truus van Lier en Reina Prinsen Geerligs.
Die onzichtbaarheid komt deels door wat men toen als verzetswerk zag. Mannen deden het z.g. echte verzetswerk, zoals overvallen. Vrouwen hadden meestal een ondersteunende rol, zoals koerierster. Hun verzetswerk was echter veel breder, zoals het onderbrengen van kinderen en onderduikers via hun belangrijke netwerken van relaties en contacten.

De digitale toekomst

Geke Rosier vertelt over digitale ontwikkelingen waardoor steeds nieuwe businessmodellen ontstaan. Zulke ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld de robots, die een deel van het automatisch en controlerend werk overnemen. Geke wordt geïnspireerd door deze snelle veranderingen in de wereld van de informatietechnologie. Ze vertelt over het oprichten van haar eigen bedrijven en het ‘bedenken’ van nieuwe plannen en modellen.  Steekwoorden zijn: IT-marketing – innovatie – organisatieontwikkeling IT-bedrijven, transparantie, databases en het verbinden van mensen, kennis en ontwikkeling. netwerken 2

Met haar enthousiaste verhaal kon ze echter niet iedereen overtuigen. Al zijn alle mogelijkheden in een transparant supermodel ondergebracht, er is altijd nog een factor ‘onvoorzien’, zoals in de politieke besluitvorming. Mensen beinvloeden besluiten omdat hun fractie zo stemt, of om strategische redenen anders dan andere fracties; soms zelfs om een eigen agenda in de achterzak, gericht op gewin of status, en soms ook omdat ze de stukken niet gelezen hebben en niet weten waarover het gaat. Dan is het lobbyen en op zoek gaan naar een democratische meerderheid, maar dat maakt politiek vaak leuk en spannend !

Gerda Verhaar Reeuwijk had de leiding bij het beantwoorden van de vragen. Het was goed te merken dat ze dit vaker had gedaan. Iedereen kreeg een duidelijk antwoord en we bleven binnen de tijd.

Er waren bloemen voor Marjan, Geke en Gerda en er waren spontane dankwoorden voor het bestuur van Vrouwenbelangen Zuid-Holland/Zeeland. Met een gezellig borreluurtje en een diner werd het jubileum afgerond.
Joke Sebus

Plaatje Rotterdam 10 cm

Locatie: Koninklijke Roei- en Zeilvereniging de Maas,
Veerdam 1, 3016 DD Rotterdam   010 – 413 8514

Programma
14.00 – 14.30 uur ALV regio Zuid-Holland/Zeeland
14.30 – 15.00 uur Ontvangst Lustrum
15.00 – 15.15 uur Welkomstwoord Artemis Westenberg
15.15 – 17.15 uur

De gedroomde positie van vrouwen in Nederland

met: Marjan Schwegman, Geke Rosier en Gerda Verhaar Eeuwijk

17.15 uur – Netwerken en muziek
18.30 uur – Diner (kosten 20 Euro)
20.30 uur – Einde programma

R.S.V.P. voor 13 mei naar Marja ten Berg: e.m.m.tenberg@wxs.nl
o10  –  4732726 (ook eventuele dieeteisen)
20 Euro voor het diner overmaken op
IBAN NL35 INGB 0000 0323 70

Route Rotterdam 10 cm

Commissie Samenwerken met Suriname, Vrouwenbelangen, deel 2

Maart 2015 – Het project
In december 2014 kreeg de VB Commissie Samenwerken met Suriname (SmS) officieel bericht dat de subsidieaanvraag voor het project Vrouwen & Empowerment in Nickerie toegekend is. Daar ging een jaar van vele bezigheden aan vooraf, de lat ligt hoog bij de UTSN (Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname-Nederland), de criteria en eisen zijn behoorlijk zwaar. Maria 5De partner in Suriname, de Stichting Sari in Nickerie, koos voor een ‘train-de-trainer’training om het een en ander goed te kunnen verspreiden in het district. Dat heeft meer en langer effect en dat vergroot de duurzaamheid. De Commissie SmS had uit eerdere projecten positieve ervaringen met twee professionele trainsters, op verzoek van Stg Sari kwam daar nog een derde bij met Hindostaanse achtergrond. De trainsters (pedagoog, psycholoog en antropoloog) vullen elkaar aan en stellen samen met Comm. SmS en Stg Sari het cursusprogramma samen. De vracht met de complete cursus- en workshopmappen en ander materiaal is inmiddels onderweg naar Suriname.

Het programma
De 30 deelnemers aan de vierdaagse Train-de-Trainer Cursus Vrouwen & Empowerment hebben een HBO-achtergrond en met hun deelname verplichten zij zich met de geboden leerstof de boer op te gaan. Éen avondworkshop wordt gegeven aan zo’n 30 andere vrouwen, dat dient dan meteen als oefening voor de trainers in spe. maria 3De leden van de Comm. SmS assisteren en begeleiden de werkgroepjes. De training is logisch opgebouwd, met onderdelen (standaard verdeeld in eerst de theorie en dan de praktijk) als Ontdek je eigen kwaliteiten, Samen sta je sterk, Hoe bereik ik mijn doelen, Een lotgenotengroep, wat is dat? Vooral het laatste onderwerp staat in de belangstelling, want het blijkt dat iets als ‘lotgnotengroepen’ niet bestaat in Nickerie. Terwijl de problemen voor vrouwen daar groot zijn en het samen daarover kunnen praten verlichting zou kunnen betekenen. De overwegend Hindostaanse cultuur zet een stempel op de samenleving, de vrouw is ‘tweederangs’ en heeft zich te schikken naar man, zonen, familie, gemeenschap. Dilemma’s en taboes zijn er te over. Het project V&E beoogt een steentje bij te dragen aan het vergroten van de bewustwording en de zelfredzaamheid.

Naar Nickerie
Op 10 maart reist het V&E-team (trainers en leden Commissie SmS) af naar Suriname. De cursus is verdeeld over twee weekenden (de meeste vrouwen werken en hebben de zorg voor hun kinderen), met het nodige voor- en nawerk beslaat het geheel meer dan twee weken.
maria 2Veel tijd is er niet over voor het verkennen van het district Nickerie (rijstvelden en jungle), maar er is wel genoeg gelegenheid voor het interessantste: het leren kennen van het bestuur en de leden van de Stichting Sari, de cursisten en andere inwoners.

Januari 2015 – Het begin

In 2007 benaderde Het Vrouwen Parlement Forum (VPF) uit Paramaribo, Suriname het bestuur van Vrouwenbelangen met de vraag: “Kunnen jullie ons helpen de Surinaamse vrouwen meer en besluitvaardiger deel te laten nemen aan bestuurlijke en politieke functies?”. Er heerst in Suriname een ‘mannencultuur’.
Op een oproep van het VB-bestuur reageerde Elisabeth Mac Lean (lid regio ZH/Z) positief, zij kende Suriname in ander verband. Samen met Ans Olie (secretaris) en Joan Houtman (lid), allebei ZH/Z, richtte zij de VB Commissie Samenwerken met Suriname (Comm. SmS) op. Na de nodige verkenningen en veel overleg over en weer werd besloten een Basistraining Vrouwen en besluitvorming voor de Surinaamse vrouwen op te zetten.

En toen
Samen met de twee beoogde trainsters (met Surinaamse achtergrond) werd het programma van de Basistraining Vrouwen en besluitvorming samengesteld. In Paramaribo was het VPF-bestuur enthousiast. Maar noch VB, noch het VPF beschikte over de financiële middelen om de trainingen uit te voeren.
En toen ….. gingen de leden van de Commissie SmS op pad, aanvankelijk zonder succes, maar een goede tip bracht hen bij de UTSN (Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname-Nederland), het net opgerichte fonds van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Doel: bevorderen van de samenwerking van het maatschappelijk middenveld uit Nederland en Suriname. De deelnemende organisaties van beide zijden zijn non-profit en hebben overeenkomstige doelen. Bijeenkomsten bijgewoond, formats ingevuld, begrotingen ingediend, kortom heel veel werk verzet, dat uiteindelijk beloond is met de toekenning van de aangevraagde subsidie in 2008.

De Basistrainingen (100 deelneemsters) in februari 2009 waren zo’n succes in Paramaribo, dat de VPF ze graag een tweede keer wilde laten organiseren. Weer de UTSN-‘molen’ door en weer gelukt: trainsters en Commissie SmS hebben in november 2009 het trainingsprogramma herhaald, nu vooral voor de vrouwen uit de districten.

En nu
Alle activiteiten en resultaten van de UTSN-projecten zijn in 2010 en 2011 uitvoerig geëvalueerd. De Basistrainingen Vrouwen en besluitvorming in Suriname werden positief beoordeeld, ook de financiën waren keurig afgehandeld. In 2013 werd aangekondigd dat de regering weer geld voor het UTSN-fonds beschikbaar ging stellen. De Commissie SmS is daar direct op in gesprongen: het eerste ‘loket’ ging van de maand februari 2014 open. Er werd meteen een partner gezocht, in het District Nickerie ditmaal, omdat de trainingen daar nog niet gegeven waren.
De Stichting Sari aldaar heeft als doel: de zelfredzaamheid en bewustmaking van de eigen verantwoordelijkheid van Nickeriaanse vrouwen te bevorderen. Deze eerste keer lukte het niet, maar het tweede ‘loket’ bracht het zo begeerde ‘ja’-woord (van de 110 aanvragen zijn er 15 gehonoreerd). Dus: samen met drie trainsters gaat de Commissie SmS in maart 2015 de Cursus en Workshops Vrouwen & Empowerment in Nickerie begeleiden. Een mooi resultaat na een jaar hard werken aan beide kanten!
Ans Olie en Joan Houtman

Algemene Ledenvergadering Vrouwenbelangen

December 2014 – Wie mocht denken dat Vrouwenbelangen haar positie als vereniging en haar consultatieve status bij de Verenigde Naties opgeeft omdat er geen nieuwe functionarissen te vinden waren voor het bestuur, die heeft het mis. Op een goedbezochte Algemene  Ledenvergadering op 25 oktober werd besloten met kortlopende projecten te gaan werken en huishoudelijke taken te splisen. Een extra steun in de rug voor de penningmeester meldde zich ter plekke aan en er heeft zich inmiddels ook een interim voorzitter aangemeld! De afdeling Rotterdam/Zeeland zal het 120-jarig bestaan van Vrouwenbelangen organiseren. Nader bericht volgt.