Tweede Kamerverkiezing 2006

Tweede Kamerverkiezing 2006

gekozen in januari 2003 gekozen in november 2006
zetels vrouwen % vrouw zetels vrouwen % vrouw
CDA 44 14 31,8 41 12 29,3
PvdA 42 20 47,6 33 16 48,5
VVD 28 8 28,6 22 7 31,8
SP 9 4 44,4 25 9 36,0
LPF 8 1 12,5 0
GL 8 5 62,5 7 4 57,1
D66 6 2 33,3 3 1 33,3
CU 3 1 33,3 6 2 33,3
SGP 2 0 0,0 2 0 0,0
Wilders 9 1 11,1
Dieren 2 2 100,0
Totaal 150 55 36,7 150 54 36,0

Het aantal in de Tweede Kamer gekozen vrouwen is bij deze verkiezingen helaas zelfs iets gedaald. Waar in 2003 de LPF maar 1 vrouw op 8 zetels had, is er in 2006 bij Wilders maar 1 vrouw op 9 zetels. Daar kan een Partij voor de Dieren met twee zetels zelfs met 100% vrouwen niet tegenop.

Mevrouw Koser Kaya is de enige van de met voorkeurstemmen gekozenen, die niet op grond van de lijstvolgorde zou zijn gekozen. Zij stond namelijk op nummer 6 van de lijst D66.