Gedeputeerde Staten 2003

In deze grafiek staan de totale aantallen Gedeputeerde Staten per provincie, en daarbij de aantallen vrouwen in GS, na de verkiezingen door PS in 2003. Ook het percentage vrouwen in GS is gedaald, van maar liefst 26% naar 19%! Zuid-Holland doet het hier goed met 50% vrouwen. Ook Drente haalt het streefgetal van de regering, 40%.
Maar in de colleges van Zeeland en Noord-Brabant zit niet één vrouw…..

Verkiezing Provinciale Staten 2003

Verkiezing Provinciale Staten 2003 per partij en per provincie

 


Voor vrouwen zijn deze verkiezingen slecht verlopen: het percentage vrouwen zakte van 31,1% in 1999 naar 28,4% in 2003. Volgens de streefcijfers van de regering had het 40% moeten worden. Alleen GroenLinks haalt dat cijfer. Onder “Overige” vallen in 2003 de niet landelijke provinciale partijen. In 1999 werden hieronder ook de SP, RPF, GVP en SGP samengevat.

CDA PvdA VVD SP GL D66 CU SGP LPF Overige Totalen
PS vr PS vr PS vr PS vr PS vr PS vr PS vr PS vr PS vr PS vr PS vr %vr
Groningen
12
3
20
7
7
1
3
1
5
2
2
1
4
0
0
0
0
0
2
1
55
16
29,1%
Friesland
16
5
15
7
6
3
2
1
3
1
1
0
3
0
0
0
1
0
8
3
55
20
36,4%
Drenthe
12
4
19
6
9
1
0
0
4
1
2
0
2
0
0
0
1
0
2
0
51
12
23,5%
Overijssel
24
7
15
5
9
1
3
1
3
2
2
1
4
1
2
0
1
0
0
0
63
18
28,6%
Flevoland
10
2
12
5
11
3
2
0
3
1
2
0
4
1
1
0
2
0
0
0
47
12
25,5%
Gelderland
24
6
18
6
13
4
4
1
5
2
3
1
3
1
4
0
1
0
0
0
75
21
28,0%
Utrecht
16
8
14
4
14
2
3
1
6
2
4
2
3
0
2
0
1
0
0
0
63
19
30,2%
N-Holland
17
4
24
7
20
5
5
1
8
3
5
1
1
0
0
0
2
1
1
0
83
22
26,5%
Z-Holland
20
5
20
8
18
5
4
1
5
3
4
1
3
0
4
0
4
1
1
1
83
25
30,1%
Zeeland
13
1
10
3
7
2
2
0
2
1
1
1
3
0
6
0
1
1
2
0
47
9
19,1%
N-Brabant
30
7
17
4
15
6
6
2
4
2
3
2
1
0
0
0
2
0
1
1
79
24
30,4%
Limburg
28
9
14
6
9
1
4
1
3
1
2
1
0
0
0
0
1
0
2
0
63
19
30,2%
Totaal 2003
222
61
198
68
138
34
38
10
51
21
31
11
31
3
19
0
17
3
19
6
764
217
28,4%
Totaal 1999
194 61 153 59 182 50 77 30 39 18 115 18 760 236 31,1%


De resultaten lopen per provincie nogal uiteen. Een oorzaak is daarvoor moeilijk aan te wijzen.
Waarom zou Friesland stijgen met 5,5% en Drenthe dalen met 13,8%? En waarom stijgt Limburg met 6,4% en daalt N-Brabant met 6,3%? We kunnen hooguit een grotere of kleinere inzet vermoeden van de provinciale kandidaatstellingscommissies bij het zoeken naar geschikte vrouwen.

Eerste Kamerverkiezing 2003

Eerste Kamerverkiezing juni 2003


De nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer laat als enige verkiezingsuitslag een substantiële stijging zien van 28,0% naar 32,0%. Ook hier haalt het totaal de 40%, het streefcijfer van de regering niet, maar de SP bereikt zelfs 50% en VVD en Groenlinks halen precies 40%.

1999 2003
zetels
vrouwen
% vrouw
zetels
vrouwen
% vrouw
CDA
20
5
25,0%
23
7
30,4%
VVD
19
6
31,6%
15
6
40,0%
PvdA
15
6
40,0%
19
7
36,8%
D66
4
1
25,0%
3
0
0%
GL
8
3
37,5%
5
2
40,0%
SP
4
2
50,0%
CU
2
0
0%
SGP
2
0
0%
LPF
1
0
0%
Overigen
9
0
0%
1
0
0%
TOTAAL
75
21
28,0%
75
24
32,0%