Europese verkiezingen: hoe kies ik?

Europese Verkiezingen

 

Weblinks naar zaken die kunnen helpen bij het bepalen van waar je op zult stemmen.
Ik hoop dat we in ieder geval allemaal op een vrouw zullen stemmen.
Verder moeten we rekening houden met hoe een Nederlandse politieke partij  zich verbonden heeft met andere partijen in de Europese Politieke partijen die er zijn. Bijvoorbeeld CDA met Duitse CHU en Christen Unie. Dat leidt tot andere keuzes in Europa dan die je als Nederlandse kiezer wellicht zou verwachten van het CDA. Of VVD en D66 zijn in Europa verbonden in één Europese partij.

GEEN van de partijen heeft ‘vrouwen’ of zaken die vrouwen betreffen als punt in hun programma staan.

Als je wil weten hoe de 26 Nederlandse leden van het Europese parlament de afgelopen periode hebben gestemd bij de voorliggende wetten en kwesties dan kun je dat vinden op:

http://www.votewatch.eu/

Dit kan je inzicht geven in wat er belangrijk wordt gevonden door partijen, maar ook hoe zaken uit onderhandeld zijn.  Je kunt hier ook een ‘kiesadvies’ krijgen door te stemmen op 20 onderwerpen (ook kun je aangeven in welke mate je hier voor, neutraal of tegen bent)
Dit ‘matcht’ je dan met de europarlementarier die het meest gestemd heeft zoals jij zaken belangrijk vindt.

http://www.electio2014.eu/nl/

Zelf vond ik dit handig want dan kreeg ik meteen ook en aantal personen waar ik op zou kunnen stemmen (en hoera, daar was meteen ook een vrouw bij in de politieke richting die ik in Europa wil steunen)

Website van de Europese Verkiezingen 2014:

http://www.elections2014.eu/nl

Helaas is de informatie over de diverse politieke stromingen in europa voornamelijk in het Engels.

De bevindelijke partijen (CDA, ChristenUnie, CHU) zijn momenteel de grootste in Europa. En zij heten daar de Europese Volkspartij  (EVP) De EVP omvat 74 partijen uit 39 landen. Zij vormt de grootste fractie in het Europees Parlement en levert de meeste staatshoofden en regeringsleiders van alle politieke families in de Europese Raad, evenals de meeste leden van de Commissie.  Dit zijn voor een groot deel erg behoudende en niet altijd erg vrouw-vriendelijke partijen.

http://www.epp.eu/

Overigens heeft de EVP slechts 3 zetels meer dan de Europese Sociaal Democraten De Party of European Socialists (PES) omvat 53 Socialistische, Social Democratische partijen (waaronder de PvdA)

http://pes.eu/

De partij van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) is de partij van ondermeer de VVD en D66.  Er zijn meer dan 55 liberale partijen aangesloten.

http://www.aldeparty.eu/en

Europese Groene Partij omvat natuurlijk Groen-Links, maar ook Die Grünen.

http://europeangreens.eu/content/egp-manifesto

http://campaign.europeangreens.eu/

 

De andere partijen staan allemaal (in het Engels) beschreven op deze webpagine:

http://www.elections2014.eu/nl/european-political-parties

Hoe het ook zij geloof niet te zeer in stemwijzers. Daarin word je te gemakkelijk gestuurd en eigenlijk zijn zwart/wit (of ja/nee) antwoorden op vragen geen goede manier om te beslissen wat je nu wel of niet belangrijk is voor jou in het Europese parlement.

 

Europese verkiezingen in mei 2014: écht belangrijk voor vrouwen!

Denk en praat mee over de Europese verkiezingen. Wat vind jij belangrijk?

Wat staat er in de programma’s van de Europese partijen? Wat was hun inzet voor de vorige periode? En wat hebben ze daarvan waargemaakt? Hoe hebben de Europese partijen in hun stemgedrag de verschillende gevolgen van beleid voor vrouwen en mannen meegewogen?
Wat staat er in de nieuwe partijprogramma’s over het realiseren van gelijke rechten en kansen, evenredige deelname en invloed van vrouwen en mannen in al hun diversiteit in Europa? Hoe hebben de partijen gestemd over integratie van het streven naar gender gelijkheid en diversiteit in de begrotingskaders 2014-2020?

De Nederlandse Vrouwen Raad en de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap (Vrouwenbelangen), organiseren in samenwerking met de European Women’s Lobby een bijeenkomst in het kader van de Europese Parlementsverkiezingen met sprekers uit binnen- en buitenland, onder wie ook zeker (kandidaat) Europarlementariërs. We zijn daarvoor te gast bij het Europees Parlement Informatiebureau in Nederland.

Wanneer :  Vrijdag 25 april, 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) – 16.30 uur (netwerkborrel na afloop)
Waar       :  Huis van Europa, Korte Vijverberg 5/6, 2513 AB Den Haag

We nodigen je uit om deze bijeenkomst bij te wonen en in interactieve sessies aan de (kandidaat) Europarlementariërs mee te geven wat wij als vrouwen belangrijk vinden, bijvoorbeeld op het gebied van preventie van huiselijk geweld, bevorderen van financiële zelfstandigheid van vrouwen, gevolgen van de economische crisis, genderspecifieke gezondheidszorg. Ook het bevorderen van meer vrouwen in besturen, in de politiek en in de top van bedrijven is onderwerp van gesprek.

We blikken ook terug op de recente Gemeenteraadsverkiezingen om opgedane ervaringen te kunnen benutten voor het aanwakkeren van interesse in en opkomst voor de Europese Parlementsverkiezingen en voor een uitslag die vrouwen in Europa in al hun diversiteit ten goede komt.

Het programma staat vanaf 10 april op de website van de NVR (www.nederlandsevrouwenraad.nl) en van Vrouwenbelangen (www.vrouwenbelangen.nl).

De bijeenkomst is gratis. Wel word je verzocht je vóór 22 april 12.00 uur aan te melden en op 25 april een legitimatiebewijs mee te brengen. Aanmelden via: www.nederlandsevrouwenraad.nl/aanmelden.