Stem voor m/v balans in het Europees Parlement

Stem voor m/v balans in het Europees Parlement

Al bijna honderd jaar strijden vrouwen in Nederland en elders voor gelijke invloed in politieke en bestuurlijke kwesties. Maar nog altijd worden bezuinigingsmaatregelen zoals hervorming van de zorg of jeugdhulp, genomen zonder vooraf te controleren of de lasten eerlijk verdeeld worden tussen mannen en vrouwen. Door de oververtegenwoordiging van mannen valt die verdeling meestal uit in hun voordeel.

We staan nu voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement (EP). Ook hierin zijn mannen nog ruimschoots in de meerderheid. Tijdens onze Europabijeenkomst op 25 april in het Huis van Europa maakte Willemien Ruygrok, deskundige bij uitstek op dit terrein, zichtbaar hoezeer wij in Nederland verbeteringen op het gebied van gelijke rechten aan de EU te danken hebben en hoe hard wij het Europees Parlement nog nodig hebben daarvoor. Een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in Brussel is daarom des te belangrijker.

 

Gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen is nodig om een eind te maken aan het overmatig denken vanuit mannelijke perspectieven. Een kiesstelsel dat de structurele oververtegenwoordiging van mannen in politiek en bestuur laat voortduren, doet geen recht aan de gelijke politieke grondrechten van mannen en vrouwen. Het werkt bovendien niet alleen in het nadeel van vrouwen, maar ook in het nadeel van de meeste mannen en de samenleving als geheel. Met onze stem voor het Europees Parlement kunnen we deze vorm van discriminatie niet herstellen, maar wel signaleren. Volg daarom het voorbeeld van weldenkende mannen en vrouwen:

                                               kies een partij en stem op een vrouw !!!

 

Aan welke vrouw geef je je voorkeurstem?
Zoek je binnen de partij die jouw voorkeur heeft nog een kandidaat, dan kunnen we je met alle plezier zes kandidaten uit verschillende partijen aanbevelen die op 25 april met ons in discussie gingen over hun inzet in het Europees Parlement als zij gekozen zouden worden: Anke Klein (D66), Anne-Marie Mineur (SP), Güliz Tomruk (GroenLinks), Irene Janssen (CDA), Nejra Kalkan (PvdA) en Stieneke van der Graaf (ChristenUnie). Dat van andere partijen geen kandidaat in staat was naar deze bijeenkomst te komen, zegt natuurlijk niets van die andere partijen en kandidaten. Maar andersom kunnen wij ook niets zeggen van andere kandidaten.
Laat jouw stem in elk geval meetellen. Doe je best het signaal te versterken. Deel, mail, sms of twitter aan jouw familie, vrienden en relaties de oproep:

                                               kies een partij en stem op een vrouw !!!

Laat wat van je horen

*