Ronde tafel gesprek over Emancipatie 11 juni 2013.

Een half jaar na haar aantreden heeft Minister Jet Bussemaker op 10 mei 2013 in een hoofdlijnenbrief  het Parlement geïnformeerd over de kabinetsvisie op het emancipatiebeleid 2013-2016. Vrouwenbelangen heeft meegewerkt aan de reactie die de koepels NVR, FNV en LOM en enkele andere organisaties hebben gestuurd aan de vaste commissie voor OCW/Emancipatie in de Tweede Kamer. De brief is geplaatst op de website van de NVR. (link NVR)

De vaste commissie voor OCW/Emancipatie heeft daarop vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties uitgenodigd voor een ronde tafelgesprek op 11 juni. Namens Vrouwenbelangen heeft Rabia El Morabet Belhaj in dit gesprek onze visie over gelijke politieke rechten verwoord en op papier aangereikt aan de commissieleden. Rabia heeft gewezen op discrepanties tussen het emancipatiebeleid en het VN-Vrouwenverdrag en het in gebreke blijven van de Staat bij de nakoming van de uitspraak van de Hoge Raad inzake de SGP-zaak. Zie: VB inbreng bij vc OCW-E 20130611