Provinciale Statenverkiezing 2011

 

Verkiezing Provinciale Staten maart 2011
Aantallen vrouwen gekozen in de Staten

Hieronder staat eerst een vergelijking van 2007 en 2011 van de aantallen vrouwen in de Staten van alle provincies. Het percentage vrouwen in de Staten bedraagt nu gemiddeld over het hele land 34,6% en is een kleine achteruitgang t.o.v. 2007, toen het percentage 35,5% was. Het evenwicht blijft nog ver weg.

Vervolgens de vergelijking van aantallen mannen en vrouwen in 2011. Duidelijk is te zien dat de vrouwen nog behoorlijk achterliggen op de mannen. Zeeland en Limburg zouden zich moeten schamen voor hun slechte resultaat.

Dan de getallen waarop de grafieken berusten.

2007
2011
zetels
mannen
Vrouwen
% vrouw
zetels
mannen
Vrouwen
% vrouw
Friesland
43
25
18
41,9%
43
27
16
37,2%
Groningen
43
29
14
32,6%
43
27
16
37,2%
Drenthe
31
22
9
29,0%
41
26
15
36,6%
Overijssel
47
31
16
34,0%
47
33
14
29,8%
Flevoland
39
27
12
30,8%
39
27
12
30,8%
Gelderland
53
33
20
37,7%
55
34
21
38,2%
Utrecht
47
26
21
44,7%
47
29
18
38,3%
N-Holland
47
31
16
34,0%
55
32
23
41,8%
Z-Holland
55
38
17
30,9%
55
36
19
34,5%
Zeeland
39
28
11
28,2%
39
31
8
20,5%
N-Brabant
55
29
26
47,3%
55
31
24
43,6%
Limburg
47
33
14
29,8%
47
37
10
21,3%
TOTAAL
546
352
194
35,5%
566

370

 

196

34,6%

Tenslotte de aantallen zetels van alle provincies samengenomen per partij. Bijzonder is de opkomst van de PVV, van 0 naar 69 zetels. Het CDA verliest er bijna evenveel en gaat 65 zetels achteruit. N.B. Onder overig staan de niet-landelijke partijen.