Levensverhalen

Verslag presentatie project Levensverhalen

Op 2 oktober 2010 presenteerde regio Noord-West het eindproduct van het rolmodellenproject onder de titel Levensverhalen, dat in samenwerking met bureau ProFor is uitgevoerd.

Alle aanwezige vrouwen uit het boekje

Alle aanwezige vrouwen uit het boekje

 

Dagvoorzitter Farida Polsbroek opende de bijeenkomst met een uitleg over het doel van het project: het bieden van een aantal rolmodellen aan meisjes en jonge vrouwen met een migrantenachtergrond. Van de 21 vrouwen uit het boek waren er 16 aanwezig.

Omdat wethouder Andrée van Es vroeg kwam, maar ook weer vroeg weg moest, werd het programma omgegooid.

Begonnen werd met de presentatie door Cock Kerling van de PowerPoint Presentatie. De regio heeft al twee keer een cd met PowerPoint Presentatie uitgebracht over ‘Inspirerende vrouwen’, maar dit keer was duidelijk dat er een boek bij moest komen. Bij het presenteren van het levensverhaal van déze vrouwen kun je niet volstaan met enkele regels tekst op een cd. Zo werd het boek de hoofdzaak en zit de cd er bij in.
De cd werd afgespeeld en op die manier konden de aanwezigen kennismaken met de 21 vrouwen -afkomstig uit 13 landen- uit het boek.

Cock introduceerde daarna Andrée van Es en om in de stijl van het project te blijven schetste zij heel kort haar levensloop.

Cock Kerling en Andre van Es

Cock Kerling en Andre van E

Andrée was met haar 28 jaar de eerste jonge vrouw in de Tweede Kamer en ze werd zwanger tijdens de zittingsperiode. Feministisch Nederland juichte. Nadat Cock haar het eerste exemplaar van boek en cd Levensverhalen had gepresenteerd vertelde Andrée over die periode. Omdat ze als enige namens de PSP in de Kamer zat was het voor haar een lastige periode, waarin ze veel steun ondervond van toenmalig Kamervoorzitter Dick Dolman. Cock herinnerde er aan dat veel mannelijke kamerleden er vreemd tegenaan keken, waarop Andrée lachte dat ze wist dat die over haar spraken als ‘dat jonge ding’.

Hierna volgde het optreden van Dina Doust. Een jonge vrouw van Afghaanse afkomst, die met ons VB-lid Elly Lubbers uit Beuningen en 23 andere vrouwen samenwerkt in het project VERTELROK. De vrouwen doen regelmatig presentaties, waarbij ze elkaars verhaal voorlezen. Dina kwam in vol ornaat op in een lange gele rok, waarop grote veelkleurige zakken. In iedere zak zit een verhaal. Dina vertelde er drie, van een Afghaanse, van een Somalische en van een Oekraïense. Dat laatste verhaal houdt ons Nederlanders een spiegel voor in zowel positieve als negatieve zin. Positief is bijvoorbeeld de koffiepauze, negatief is dat iedereen in Nederland een agenda nodig heeft.

Na de pauze introduceerden Adri Siffels en Hélène van Roode de rolmodellen. Ze werden naar voren gehaald, er werd iets over hun leven en werk verteld en ze kregen het boek en bloemen. Hélène kondigde aan dat deze presentatie niet het einde is van het project, maar het begin van een nieuw netwerk, waarin Nederlandse en migrantenvrouwenorganisaties gaan samenwerken. Vervolgens bedankte zij Agnes Verbiest voor haar grote aandeel in de redactie van het boek.

Slotwoorden werden gesproken door Minka Jansen, directeur van ProFor en Leonie van Gils. Minka wees er op dat het voor kleine projecten haast onmogelijk is geworden om nog subsidie te krijgen. Zij is ook van mening dat bij de gesubsidieerde projecten wordt uitgegaan van vooronderstellingen. Als het dan niet goed uitpakt, is het de schuld van ‘de ander’, ‘zij willen niet’. Dat ProFor aan dit project wilde meewerken, was juist het feit dat de deelnemende migranten(organisaties) er zelf zo veel inbreng in hebben.

Allen die meegewerkt hebben aan het boekje

Allen die meegewerkt hebben aan het boekje

van links naar rechts:  Adri, Hélene, Jwana, Lucia, Cock, Minka, Leonie

Leonie wees op het belang van samenwerking van vrouwenorganisaties en dankte alle medewerkers voor hun inbreng.
De uit Papua afkomstige Betty Ireeuw wilde na afloop graag nog iets zeggen. Zij vertelde dat ze nooit had gedacht dat haar verhaal in haar eigen woorden ooit nog eens op schrift zou komen en ze bedankte de organisatie voor de mogelijkheid.

Na afloop werd nog druk nagepraat onder genot van een drankje. Alle aanwezigen ontvingen bij vertrek een boek.

Het boek en de cd zijn in een oplage van 200 exemplaren gedrukt. Dit is mogelijk geworden door financiële bijdragen van de Rabobank Amsterdam en de Stichting Haëlla in Den Haag. Samenstelling, redactie en lay-out zijn volledig gedaan door vrijwilligers van bureau ProFor en Vereniging voor Vrouwenbelangen.

Het boek is verkrijgbaar voor €8,00 + verzendkosten bij de coordinator van regio Noordwest,  Cock Kerling, e-mail.
Het boek is ook te bestellen bij de boekhandel onder ISBN nummer 9789088420429.