Lid worden van IAW

Vrouwenrechten wereldwijd

De International Alliance of Women – IAW – is een internationale feministische koepel van vrouwenorganisaties en losse individuele leden in meer dan 50 landen. Opgericht in 1904, combineert de vereniging de ervaring van meer dan 100 jaar vrouwenbeweging in het voeren van eigentijdse acties nu.

IAW heeft een hoge consultatieve status bij de Verenigde Naties. IAW vertegenwoordigers kunnen bijeenkomsten bijwonen van de Economische, Culturele en Sociale Commissie (ECOSOC) van de VN, waar ter wereld ze ook worden gehouden. In New York, Genève, Rome, Parijs, etc.
IAW heeft een tijdschrift – IWNews en een website op http://www.womenalliance.org

In IAW Commissies wordt het internationale werk voorbereid en in acties omgezet.  De IAW Commissies hebben een open einde, dat wil zeggen dat ook individuele leden lid van een Commissie kunnen worden, mits de convenor van de Commissie accoord gaat. In een gesloten circuit – NING – kunnen discussies met en tussen IAW-leden worden gevoerd.  De gevoerde talen zijn het Engels en het Frans.cahpmancatt

Doelstelling

“IAW is aiming to establish a real equality of liberties, status and opportunities between women and men, and to work for equal partnership between men and women in all spheres of life. The all important aim of the IAW is gender equality.
The national member organisations (like Vrouwenbelangen) all have their own priorities, depending on the situation in their country. Their priorities can be:  gender equality in education,  health, violence against women, implementing peace in conflict areas, and gender equality in economics and social fields.

There is one aim, though, that every member supports: ‘equality in civil and political rights’.
Here again you’ll find the origin of the foundation, the core of the suffrage movement of the IAW.

IAW Foundation

FEMINIST: Our society continues to be dominated by masculine structures and values. Whilst this continues to be the case, IAW is proud to call itself a feminist organisation that fights for change to improves the economic, social and cultural position of women in society.

SELF-FUNDED: IAW is  completely  self-funded to ensure that we remain an independent and credible voice for women and so we can tell it like it is without fear of the government cutting our funding.

NON-PARTY POLITICAL: IAW is not aligned to any political party. We assess the policies of all parties from a feminist framework. We recommend that women consider voting for candidates who give evidence of their support for feminist issues, regardless of their party.

LOBBY GROUP: IAW  seeks to influence key power holders, including politicians, bureaucrats, union leaders, and educationalists, to adopt policies that improve the position of women in society.

Women’s rights are human rights
Human rights are universal, indivisible and interrelated

Foto: Eleanor Roosevelt met de ‘Universal Declaration of Human Rights’, in 1948.

Een stukje geschiedenis

IAW is opgericht tijdens een Congress in Berlijn in 1904 als ‘The International Women Suffrage Alliance’, or IWSA. Haar eerste presidente in de ISWA-periode was Carrie Chapman Catt van de United States (zie bovenste foto). Na een stormachtige en soms strijdlustige periode van de suffrage-beweging, werd de naam van de vereniging veranderd in ‘International Alliance of Women’, of IAW. alettal
De ISWA-vrouwen vormden hechte en collegiale teams, vooral ook omdat de strijd door  vrouwen zelf op nationaal niveau moesten worden gehouden.

Carrie Chapman Catt was een van de vele internationale vriendinnen van Aletta Jacobs (zie de foto) . Beide dames ondernamen in 1911 een wereldreis om het vrouwenkiesrecht te promoten,  zowel  het recht van vrouwen om te mogen kiezen als om gekozen te worden. Deze reis is uitstekend gedocumenteerd omdat Aletta  over haar indrukken krantenartikelen schreef.
Een deel van deze reis is 100 jaar later in 2011 herhaald, met een reis naar Java en Sumatra in Indonesia.

In de jaren daarna en nog steeds is IAW toegespitst op meer vrouwen in politieke en leidinggevende funkties, zowel in de bovenste als in de lagere regionen van de maatschappij.
IAW richt zich eveneens op het formuleren, invoeren en handhaven van vrouwenrechten. De vereniging is zeer alert op situaties, waarin vrouwenrechten worden vergeten of met voeten getreden.

Vrijwilligersorganisatie

IAW is een vrijwilligersorganisatie. Reis-  en verblijfkosten worden door de leden zelf betaald, zodat de contributie zo laag mogelijk kan worden gehouden. De contributie bedraagt voor individuele leden 20 Euro per jaar.  Extra gelden zijn altijd van harte welkom!
Men kan zich opgeven bij de IAW Administration Officer, Pat Richardson in Australie.  Zij neemt dan contact met u op.
E- mail  < iaw.membership@womenalliance.org >

Zie ook in het Engels: ‘ International Alliance of Women, Foundation’.