Vrouwen in de Europese Unie

Nederland Voorzitter Europese Unie

In de eerste helft van 2016, onder het Nederlandse voorzitterschap, zijn de onderwerpen van twee themaconferentie’s bekend: Energie en Mensenhandel. De stuurgroep EU-voorzitterschap zoekt nog naar een onderwerp voor een derde interparlementaire themaconferentie.

De lange tenen van Mogherini

24 juli 2015 – Aanbesteding serviesgoed voor 140 diplomatieke vestigingen EU leidt tot commotie leidt tot vragen in het EP.
De aanbestedingsoproep betreft serviesgoed dat tussen de anderhalf en drie miljoen euro mag kosten. Het serviesgoed bestaat uit porseleinen servies, kristallen servies (glaswerk), alsmede bestek en edelsmeedwerk en is bedoeld voor de 140 diplomatieke vestigingen van de Europese Unie en voor het kantoor van de EDEO.

Maeijer vroeg EU-buitenlandchef Federica Mogherini of Ikea-servies niet goed genoeg is en of zij bereid is om deze “fratsen” met haar “eigen salaris van 24.000 euro belastingvrij per maand” te betalen. Volgens het bureau van het Europees Parlement dat deze vragen behandelt, is de toon van de brief echter beledigend, maar weigert de PVV-Europarlementariër gehoor te geven aan het verzoek de vragen aan te passen.
Bronnen: ANP

Nederland en het EU-voorzitterschap

In het eerste halfjaar van 2016 zal Nederland als EU voorzitter gastheer zijn van een groot aantal regeringsbijeenkomsten en parlementaire conferenties. In Brussel nemen Nederlanders per 1 januari het voorzitterschap van alle ambtelijke voorportalen over van Luxemburg.
Wat wil het kabinet in die bijzondere periode met de andere lidstaten bereiken? En hoe denken Kamerleden hierover?
Op donderdagmiddag 2 juli spraken de Europawoordvoerders met de premier en de minister van buitenlandse zaken hierover in het AO voorzitterschap.

Big Plans … Small Steps to goal 50/50 F/M

Maart 2015 – Arina Angerman vertegenwoordigt IAW in de beleidscommissie van de Europese VrouwenLobby (EVL).  Ook EVL heeft, net als IAW, een flinke delegatie naar CSW gestuurd.  Arina schrijft in haar blog:
“One of the strategic objectives of the Beijing Platform for Action ’95 is ‘Promote women’s economic rights and independence …’ Women and the economy is one of the interdependent 12 critical areas of concern in this Platform for Action.
After 20 years the gender pay gap remains a major issue within the EU as women workers on average earn 16% less than men. arinasocmedia

A worrying development is the widening gender pension pay gap which stand at 39% within the EU.
Austerity measures have a huge effect on women, both as workers in the public sector and users of public services. Moreover, women bear a disproportionate share of tax burdens, as they use larger portions of their income on food and basis goods for the household”.

Werkloosheid in de EU

De werkloosheid is sinds het begin van de crisis in 2008 in de gehele Europese Unie gestegen. Steeds meer mensen verloren hun baan door de economische crisis. Vooral voor jongeren werd het steeds moeilijker om een baan te vinden. Uit een onderzoek van Ernst & Young (januari 2015) blijkt dat de economische crisis, tussen 2008 en 2014, heeft geleid tot het verlies van ongeveer 3,8 miljoen arbeidsplaatsen in de eurozone.

Het aantal werklozen in de EU was in januari 2015 ongeveer 23,8 miljoen. In vergelijking met een jaar eerder daalde het het aantal daarmee met 1,8 miljoen. Veel werklozen zijn dus weer aan de slag gegaan.

Het is een van de prioriteiten van de EU om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. De instrumenten die de Unie hiervoor heeft zijn echter beperkt, aangezien de lidstaten voornamelijk zelf verantwoordelijk zijn voor het werkgelegenheidsbeleid.
De EU vervult een coördinerende rol en ondersteunt ook verschillende projecten financieel. Het heeft zich voor 2020 tot doel gesteld om 75 procent van alle personen tussen 20 en 64 jaar aan het werk te krijgen (in 2013 was dit nog 68,4 procent).

FEMM – Committee on Women’s Rights and Gender Equality

Oktober 22 2014 – De nieuwe Europese Commissie, onder leiding van Jean-Claude Juncker, is formeel goedgekeurd door het Europees Parlement in Straatsburg met 423 stemmen voor, 209 tegen en 67 onthoudingen. Zij begon haar termijn van vijf jaar op 1 november 2014.

De negen vrouwelijke Eurocommissarissen

Dit zijn de negen vrouwelijke Eurocommisssarissen van de Europese Unie, waarvan twee als als vicevoorzitter.  Ze zijn op 1 november 2014 geinstalleerd.

1. Federica Mogherini, Italië, Buitenlands beleid en veiligheidsbeleid – en vicevoorzitter
2. Kristallina Georgieva, Bulgarije – Begroting en human resources – en vicevoorzitter
3. Marianne Thyssen, België – Werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit
4. Corina Cretu, Roemenië – Regionaal beleid
5. Vĕra Jourová, Tsjechische Republiek – Justitie, consumentenbeleid en gendergelijkheid
6. Elzbieta Bienkovska, Polen – Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf
7. Margrethe Vestrager, Denemarken – Mededinging
8. Cecilia Malmstrom, Zweden – Handel
9. Violetta Bulc, Slovenië – Transport

Gelezen in de verklaring van Frans Timmermans

Ik zal Jean-Claude Juncker helpen en nauw samenwerken met alle andere collega’s in de Commissie, met name Vĕra Jourová als commissaris voor Justitie, consumenten- en gendergelijkheid en Dimitris Avramopoulos als commissaris voor Migratie en binnenlandse zaken.Vera Jourova

Ik zal een voorstel uitwerken voor een interinstitutionele overeenkomst tot invoering van een verplicht register van lobbyisten voor de Commissie, het Europees Parlement en de Raad. Foto: Vĕra Jourová.

Subsidiariteit moet centraal staan in het Europese democratische proces. Het is de sleutel voor onze doelstelling om “groot te zijn in belangrijke dingen, maar bescheiden in de kleine dingen”.

Subsidiariteit is een rechtsbeginsel, maar ook een politiek concept. Voor wetgevingsvoorstellen op Europees niveau gaat het er niet om of de voorgestelde maatregel voordelig of gewoonweg “leuk om te hebben” zou zijn, maar om de vraag of de bewuste maatregel nodig is om iets te bereiken dat niet via nationale, regionale of lokale maatregelen kan worden verkregen.

Door de invoering van het mechanisme van de gele en oranje kaart heeft de EU erkend dat deze toetsing essentieel is in het politieke debat over een voorstel: subsidiariteit moet de kern van onze Europese democratische consensus vormen.

Arina Angerman benoemd in arinasocmediade EWL

Sion, 3-5 oktober 2014 – Arina Angerman is weer terug uit Sion.   Ze heeft na de IAW Board meeting in Sion de Algemene Vergadering van de Europese Vrouwen Lobby bijgewoond, waar ze is benoemd tot lid van het Policy Committee van de EWL, namens IAW.
Wij feliciteren haar hartelijk met deze benoeming en wensen haar veel succes.

Het Europese Parlement laat zijn tanden zien

De 5 toekomstige Eurocommissarissen die niet door de eerste ronde van de hoorzittingen zijn gekomen, kregen  huiswerk of zelfs een herexamen.

– De Hongaarse christendemocraat Tibor Navracsics (Onderwijs, Cultuur, Jongeren en Burgerschap) en
– de Tsjechische liberaal Vera Jourova (Justitie, Consumenten en Seksegelijkheid, zie foto) moesten extra vragen beantwoorden.

– De Spanjaard en christendemocraat Miguel Arias Cañete (Klimaatactie en Energie) kregen een extra juridisch onderzoek vanwege zijn financiele belangen en inkomsten. Hij begon met excuses voor zijn uitspraak dat in een debat een vrouw intellectueel geen partij zou zijn voor een man. ‘Een ongelukkige opmerking’, aldus Cañete. Hij veranderde  vlak voor de hoorzitting zijn verklaring.

– De Britse conservatief Jonathan Hill (Financiële diensten en Kapitaalmarkten) moest aantonen dat hij geschikt is voor deze functie. Hij kreeg een  herexamen!

– De Franse oud-minister Pierre Moscovici (Economische en financiële zaken, Belastingen en Douane) faalde als minister om de Franse begroting te laten voldoen aan de Europese norm van 3 procent. Sophie in ’t Veld van de Liberalen vroeg zich af: “Kan een stroper directeur van een dierentuin worden?” .Jean-Claude+Juncker

Wat kan Juncker doen?

Zijn team van 27 Eurocommissarissen moest in zijn geheel door het Europarlement worden goedgekeurd. Hij kan (delen) van portefeuilles aan andere kandidaten geven of binnen hetzelfde land naar een andere kandidaat zoeken.
Zo dreigt voor Moscovici dat zijn macht wordt beperkt, ten gunste van de Commissie vicevoorzitters Dombrovskis en Katainen, beiden budgettaire experts.

Op maandag 6 oktober zijn de 7 vicevoorzitters gehoord, waaronder de Nederlandse Frans Timmermans.
Op 22 oktober moet alles aan het Europarlement worden voorgelegd.

Marianne Thijssen, Belgie
Marianne Thyssen werd beoordeeld door de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken (met o.a. vicevoorzitter Agnes Jongerius van de Sociaal Democraten). Was zij geschikt was voor de portefeuille Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit?Marianne Thijssen 2 Een voor Nederland interessante portefeuille met o.a. het onderwerp Jeugdwerkeloosheid.

Na een drie uur durende hoorzitting trokken de verantwoordelijken van de verschillende politieke fracties zich terug voor overleg.
Behalve de uiterst linkse GUE (met o.a. Anja Hazenkamp van de Partij voor de Dieren) waren alle groepen het erover eens dat onze Thijssen over voldoende capaciteiten beschikt om haar rol op te nemen.

Welke vrouwen in de EU?

17 juli 2014 – De 7 politieke partijen van de Europese Unie zijn bekend, en de voorzitters en vicevoorzitters van de 20 Commissies en 2 subcommissies zijn inmiddels geïnstalleerd.
Ook de MEPs hebben hun plaatsen in de Commissies ingenomen, en nu is de beoogde voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, op zoek naar vrouwen voor zijn ‘team’ van Eurocommissarissen. Het moeten minstens  negen vrouwen  zijn (30%), maar het  liefst tien.

Het is passen en meten voor Juncker. De Eurocommissarissen moeten gelijkelijk verdeeld worden over landen, politieke partijen en met negen vrouwen. Volgens Juncker moet Nederland iemand uit de Sociaal Democratische hoek leveren. Genoemd werden tot dusver: Jeroen Dijsselbloem, Frans Timmermans en Liliane Ploumen. Het passen en meten is zodanig moeilijk, dat men pas eind augustus het resultaat verwacht.

Nederlandse Vrouwen in de EU

Van de 26 Nederlandse leden in het Europees Parlement is 46 procent vrouw. Nederland staat daarmee op de zevende plaats. Finland staat op één, met 62 procent vrouwen, gevolgd door Denemarken (54 procent), en Kroatië, Estland, Malta en Slovenië allen met 50 procent).
Wij willen in de komende vijf jaar drie nieuwe vrouwelijke MEPs volgen bij hun entree in het Europees Parlement: Agnes Jongerius, PvdA; Annie Schreijer, CDA en Anja Hazenkamp, Partij voor de Dieren.

Agnes Jongerius komt in de Committee on Employment and Social Affairs, of de EMPL Committee,  55 leden, voor de Social Democrats.Agnes Jongerius
Een interessante Commissie met een voortvarende voorzitter, Thomas Händel, die unaniem is herkozen. In zijn staat van dienst kan men nagaan welke (vele) zaken zijn Committee de afgelopen periode heeft aangepakt.
Er zijn vier vicevoorzitters, met Agnes als vierde. Samen,  voorzitter en vicevoorzitters, vormen het bureau van een Committee. Ze zijn gekozen voor een termijn van 2 ½ jaar. De eerste vergadering van de EMPL Committee is op 22 juli. Ze gaan zich vooral richten op de jeugdwerkeloosheid.

Annie Schreijer zit in de Committee Environment, Public Health and Food Safety, of het Committee ENVI, (69 leden) voor de European Peoples Party (EPP), de Christian Democrats.Annie Schreijer
Deze actieve Overijsselse boerin is onverwacht met voorkeurstemmen in het Europese Parlement gekomen. Haar Committee is overigens topfavoriet bij de Nederlandse MEPS, met de meeste Nederlandse leden, 6 stuks. De Italiaan Giovanni La Via is unaniem als voorzitter van dit Committee gekozen. De eerste vergadering van ENVI zal zijn op 23-24 July 2014.

Anja Hazenkamp, die samen met een Duitse collega het Europees Parlement de Partij voor de Dieren vertegenwoordigt, zit in de Fractie van de EUL/NGL (Europees Unitair Links/Noord Groen Links, niet te verwarren met Groen Links), samen met de twee Nederlandse leden van de SP. Anja HazenkampEUL/NGL is radicaal links. Ook communisten maken deel uit van deze fractie met 52 leden, 26 vrouwen en 26 mannen, de enige M/V fractie in het EP en ook de enige meteen  vrouwelijke voorzitter.
Anja is lid van het ‘Committee Agricultural en Rural Development’, een Committee met 45 leden.
Van haar lazen wij in de Nederlandse krant dat zij vanaf het begin alvast had geprotesteerd tegen het maken van ´foie gras´, een Franse delicatesse, wat neerkomt of het martelen van ganzen.
Maar waarom zij op 22 juli tegen de resolutie van het EMPL-Committee van Agnes heeft gestemd over de jeugdwerkeloosheid?

Vicevoorzitters

Nederland heeft drie Meps als vrouwelijke vice voorzitter. Sophie in ’t Veld (D66),  is gekozen als eerste vicevoorzitter van ALDE. Sophie zit in de  Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken. Esther de Lange (CDA) is een van de 10 vicevoorzitters van de EPP, en Agnes Jongerius, 4e voorzitter van het EMPL  Sophie, Agnes, en Esther kunnen als vicevoorzitter de voorzitters van hun Committee  vervangen.

De voorzitters van alle Committees komen een of twee keer in de maand bij elkaar in Brussel. De debatten die in de Committees worden gevoerd zijn voor het publiek toegankelijk en de vergaderdocumenten zijn openbaar. Vaak is Anje Wiersinga  bij zo’n Committee aanwezig tijdens een debat voor haar IAW-werk in de Raad van Europa.Neelie - tien

Tien vrouwen als EU Commissioner zegt Neelie Kroes en Alde twittert-
#ALDE strongly supports @NeelieKroesEU @VassiliouEU: #TenOrMore women EU Commissioners! Our priorities for @JunckerEU:http://bit.ly/1qMZcMD

Quis custodiet ipsos custodes?
Wie bewaakt de bewaker in Europa?

Aan welke MEP gaven wij onze ene Europese stem? Wat doet haar of zijn Europese fractie met het politieke beleid dat ik voorsta? Welke wetsvoorstellen zijn er namens mij mede ingediend of gesteund en welke niet? Hoe zien wij de bewaking van het politieke beleid in de komende vijf jaar?
Leonie van Gils en Artemis Westenberg gingen het internet op en vonden informatieve links, met kleurige grafieken.

Informatie over diverse politieke stromingen

Op:  http://www.votewatch.eu/
Het kiesadvies met 20 onderwerpen om aan te vinken (voor, neutraal of tegen) waaraan u kunt zien welke Europarlementariër (MEP) zo stemt zoals u belangrijk vindt.
Op http://www.electio2014.eu/nl/
De Europese Volkspartij (EVP)
Op: http://www.epp.eu/
De Party of European Socialists (PES).
Op: http://pes.eu/
Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE).
Op: http://www.aldeparty.eu/en
De Europese Groene Partij.
Op: http://europeangreens.eu/content/egp-manifest
Die Grünen.
Op: http://campaign.europeangreens.eu/ü
De andere politieke partijen.
Op: http://www.elections2014.eu/nl/european-political-parties

Andere interessante websites

Een site in het Nederlands met informatie over politieke stromingen.
Op: http://www.elections2014.eu/nl/european-political-parties
Resultaten over de verbinding tussen Nederlandse fracties en Europese fracties uit 2009.
Op:  http://www.eurorarl.europa.eu/aboutparliament/nl/00082fcd21/Results-by-country-(2009).html?tab=18

Het EWL Manifesto geeft een goede samenvatting van de 12 cruciale terreinen die zijn opgenomen in het Beijing Platform for Action.
Op: tinyurl.c om/m7p6hhu
De EWL 50/50 campagn.
Op:  http://tinyurl.com/k92t3gj
Beleid op het gebied van gender equality vindt u in de volgende rapporten:
het Zuber report
op: http://www.votewatch.eu/en/equality-between-women-and-men-in-2012-motion-for-resolution-vote-femm-committee-resolution-as-a-who.html en dat van Estrela
op: http://www.votewatch.eu/en/sexual-and-reproductive-health-and-rights-motion-for-resolution-alternative-motion-for-a-resolution-.html

Als u naar Nederland ‘scrollt’ kunt u zien hoe de Nederlandse MEPs hebben gestemd.
Met http://www.votewatch.eu/ kunt u het stemgedrag van Nederlandse MEPs vergelijken met dat van andere MEPs. U kunt ook zien of wegduiken (geen mening/niet stemmen) symptomatisch is voor bepaalde MEPs.

inst gender inequality and the feminization of poverty

Zie de pagina op de vernieuwde website  www.womenalliance.org

Mooie kleuren, een strak ontwerp, prachtige foto’s en een stevige uitspraak van IAW voorzitter Joanna Manganarauit Griekenland op de vernieuwde IAW website.
Na het besluit van het Congres de website te vernieuwen is een kleine groep leden onmiddellijk aan de gang gegaan. Het resultaat mag er wezen!  greeceEr moet nog veel worden ingevuld, zoals het Actieprogramma 2013-2017, de namen van de IAW Board members en  vertegenwoordigers, alle IAW Committees en de resoluties die zijn aangenomen op het Congres en waar aan gewerkt moet worden, enz.  Dit alles in WordPress.

Foto: IAW President Joanna Manganara

Het IAW Congres in Londen, 9-13 september 2013

Het verslag van het Congres in Londen is verplaatst van de hoofdpagina naar deze Londen-pagina.  Op de hoofd-pagina dient ruimte te komen voor de Commission on the Status of Women in maart 2014. De voorbereidingen zijn reeds in volle gang.

Ieder IAW Congres begint met het ophangen van de banner.
De banner (de banier) is ontworpen in een Arts Centre in Zweden, begin 1900. Het is prachtig geborduurd met zijde en goud. Iedere nieuwe IAW voorzitter neemt de banner onder haar hoede en brent het naar het volgende IAW Congres.
In Londen werd het opgehangen in de vergaderruimte van de Old Hall in Lincoln’s Inn. Dit is een  eeuwenoude ruimte met donkere houten balken en wanden, waarvan statige rechtsgeleerden met witte pruiken neerkijken op de aanwezigen. Banner 1, 400 x 500

Het ophangen van de  banner is niet zo eenvoudig. IAW Secretary General Lene Pind en IAW Board Member Louise Deumer hadden daar wel moeite mee.  Op de achtergrond van de eerste foto is nog de witte koker te zien waarin de banner wordt vervoerd.

De IAW had twee ruimtes tot haar beschikking in de Old Hall. Een ruimte voor de inschrijving en waar de Pakistaanse gastvrouwen van de APWA UK  tafels hadden ingericht, met uitstallingen voor de verkoop van zelfgemaakte sieraden, kleding en shawls, ter versterking van hun kas, Dan ging het  via een trap  naar  boven naar die prachtige Old Hall.

Het Congres begon met een Openingsspeech van IAW President Lyda Verstegen. Een uitstekend verhaal, dat te vinden is in de Engelse pagina’s op http://www.vrouwenbelangen.nl/international/.
Bashan Rafique, de President van de  ontvangende organisatie, de APWA UK  of de ‘All Pakistan Women’s Association, afdeling Engeland’, hield vervolgens  een speech met een hartelijk welkom.

Aardig is altijd op de eerste dag van een Congres de zogenoemde Roll Call, het noemen van de landen die aanwezig zijn en waarbij alle delegatie-leden  opstaan.
India en Nederland bleken de grootste delegaties te hebben. Van Nederland waren aanwezig: Lyda Verstegen, Leonie van Gils. Louise Deumer, Anje Wiersinga, Arina Angerman en Joke Sebus. Ieder van ons was ook actief in de IAW. Dat is toch wel iets om trots op te zijn.

Op zondag  8 september waren in een Pre-meeting al verschillende Committees ingesteld, waaronder een Elections Committee.  Tijdens dit Congres moesten een nieuwe president , secretaris en penningmeester in functie worden gekozen, en een nieuwe Board via een  schriftelijke stemming.   Dat vereist kennis van de statuten.  Aangesloten organisaties konden 10 stemmen uitbrengen, individuele leden slechts een enkele stem. Arina Angerman  was, net als in Zuid-Afrika,  lid van dit Elections Committee.2. Banner 400x500

De nieuwe Executive

De nieuwe IAW President is nu Joanna Manganara uit Griekenland. Secretaris General is Mmabatho Ramagoshi uit Zuid-Afrika en Treasurer Seema Uplekar uit India. Er zijn 19 nieuwe Board members gekozen, waaronder Louise Deumer.

Hierbij in het kort enkele besluiten tijdens  het Congres genomen:   een nieuw IAW programma 2013-2017 werd aangenomen en 11 resoluties, waaraan de vereniging de eerstvolgende drie jaar hoopt te werken.
Verder zijn er afgevaardigden benoemd in de diverse internationale organisaties, waarin IAW is vertegenwoordigd.

De onderwerpen

Het Congres hield afwisselend zakelijke vergaderingen en inleidingen met discussies over actuele  onderwerpen.
De inleidingen gingen o.a. over: Social Development 2015; How to End Hunger in Times of Crisis:  Climate Change; Child Marriage; The Impact of the Financial Crisis; Child registration, feministische economie enz.

De APWA UK

Veel belangstelling was er voor de APWA UK, met een  panel van bijzondere Pakistaanse vrouwen. Een van hen was speciaal voor het IAW Congres uit Pakistan overgekomen. Het was voor ons zowel een unieke kennismaking met deze deskundige panelleden, als een orientatie op een land, dat de laatste tijd zo vaak in het nieuws is. Vanwege aanslagen op scholen voor meisjes, of  door rampen zoals overstromingen, orkanen en aardbevingen, en vooral vanwege de politieke onrust.  Hoe is de situatie daar nu voor vrouwen en meisjes en hoe ziet de APWA UK hun toekomst?3. Banner 400x500

Een tweede belangrijk onderwerp was ‘The World We Want in 2015′, de Social Development Goals.
Daarvoor werden wij in groepen verdeeld met als onderwerp het motto van dit Congres: ‘Safety, Choices, Voices.
Het was goed discussieren in mijn groep met Bashan Rafique uit Pakistan, Rakesh Dhawan uit India, Chaika uit Koeweit, Regina en Louise Weber uit Duitsland, Arina Angermanen ikzelf  uit Nederland, en als rapporteur: de nieuwe IAW Secretary General, Mmabatho Ramagoshi uit Zuid-Afrika.

Aanbevelingen voor de SDGs 2015

Safety: Violence Against Women as a global phenomenon which IAW must address.
– een versterking van wetgeving (een minimum van veroordelingen moet worden ingesteld);
– met betrekking tot prostitutie – criminilarizeer de client/koper van sex;
– regeringen dienen shelters in te richten voor vrouwen die mishandeld zijn of die in de vrouwenhandel terechtkomen;
– criminaliseer organisaties die zich schuldig maken aan vrouwenhandel en zet ze op een zwarte lijst.

Voices: To hear the voices of Women across all strata of life
– investeer in een grote campagne over:  ‘Breaking the Silence’;
– maak je sterk voor die campagne (Face the campaign);
–  zoek ambassadeurs met belangrijke posities voor op posters en banners (do away with stigma);
– verplicht regeringen tot educatie.

Choices: de stemmen van vrouwen moeten in alle levensfasen worden gehoord
–  benadruk reproductieve ‘rechten en recht op gezondheid  voor vrouwen;
– pleit voor goede gezondheidscentra in alle gebieden;5. Banner 400x500
– start een campagne voor: basis gezondheidszorg is een recht;
– mobiele klinieken zijn een must in moeilijk bereikbare en onontwikkelde gebieden;
– voorkom  moedersterfte tijdens en na zwangerschap;
– voorkom  abortus in achterkamertjes.

Ook in andere groepen werd stevig gediscussieerd, vooral in de groep met veel IAW-leden uit India en Pakistan. Het was na lange tijd voor het eerst dat zoveel leden uit beide landen aanwezig waren tijdens een congres.

De resoluties

Er zijn 11 resoluties aangenomen. Dat zijn er teveel om hier te bespreken, vandaar een selectie van drie.

Resolutie IV – Eliminate all kinds of injustice, discrimination and viollence against women.

Ingediend door de  All India’s Women Conference New Delhi India. Een sterke resolutie, waarin IAW wordt opgeroepen in solidariteit actie te ondernemen tegen alle vormen van ‘ femicide’ en het ontzeggen van mensenrechten.

Resolutie XI – Women’s Rights and Climate Change

IAW beslist in deze resolutie de observer status aan te vragen van de UNFCCC (UN Framework Convention on Climate Change). Verder dient de IAW:
mensen te overtuigen van de dramatische impact van climate change in het leven van vrouwen,  zich actief op te stellen en overal  te lobbyen voor brede steun. Dit met het oog op COP 21 in Parijs in 2015, wat weer effect zal hebben in 2020.

Resolutie X – Women and the Economic/Financial Crisis

Gezien resolutie nr. 10, aangenomen tijdens het 35ste IAW Congres in Zuid-Afrika in 2010, en gezien de huidige economisch/financiele crisis die vrouwen harder treft dan mannen, zoals wordt aangetoond zowel door gegevens uit statistisch onderzoek door Diane Elson, professor aan de Universiteit van Essex, als door gegevens uit andere bronnen:vraagt de aangesloten organisaties hun regeringen en regionale en internationale autoriteiten te lobbyen:APWA UK
a)   voor de integratie van een sterk gender perspectief in all herstel programma’s,
b)   voor gelijke participatie van vrouwen in besluitvorming tot in de hoogste niveau’s (bij voorkeur door het adopteren van quota’s) in het formuleren en implementeren van al het beleid, speciaal in het economische/financiele en  bedrijfs/private sector, om het negatieve effect van dit beleid te corrigeren, waar het ook is ontstaan,
c)  voor het uitwerken en implementeren van macro-economisch beleid dat mensenrechten respecteert en gender equality,

besluit: door te gaan met het bouwen met onze leden aan een feministische economie, om hen in staat te stellen belangrijke acties te ondernemen om deze drie uitgangspunten te realiseren.

Onze dank gaat uit naar de gastvrouwen van de APWA UK, voor hun voortreffelijke organisatie en hun hartelijke ontvangst!

Zie voor een verslag van het panel over Vrouwen en de Impact van de Financiele Crisis, met Diane Elson in het panel, het verslag in het Engels van Arina Angerman: Klik hier om te lezen.

Alle IAW-leden zijn welkom!

Juni 2013- In de IAW Newsletter van juni staat een hartelijke uitnodiging van IAW President Lyda Verstegen en tevens van IAW vice-voorzitter Bashan Rafique,  voorzitter van ‘The All Pakistan Women’s Association’ in Engeland, de APWA UK’.
Het is een interessante vereniging. Leden uit Pakistan verzorgen de opening van het Congres en leden zullen helpen bij de ontvangst en de organisatie tijdens het Congres. Plaats van de vergadering: ‘The Great Hall of Lincoln’s Inn’, bekend uit de boeken van Charles Dickens. Foto: Bashan Rafique.
De laatste versie van het programma is rondgestuurd aan de besturen van Affiliates en Associates en aan de 60 a 70 deelneemsters. Er is nog gelegenheid om zich op te geven, maar de mogelijkheid om een hotel te vinden in de buurt van Lincoln’s Inn, wordt met de dag kleiner. Ook het IAW ‘Booklet’  met alle verslagen is afgerond en inmiddels gepubliceerd op Ning, de besloten website van de vereniging. lailasarfaraz

Fondsen en donaties

Niet alles kan uit de contributie van leden betaald worden. De IAW contributie bedraagt 20 Euro per jaar en IAW probeert dat zo  te houden, c.q. zo laag mogelijk. De meeste deelneemsters betalen hun eigen reis- en verblijfkosten. De reis- en verblijfkosten kunnen echter een bezwaar zijn, terwijl de expertise van sommige leden zeer gewenstis. Er wordt dus al het mogelijke gedaan om geld bij elkaar te krijgen en aan de uitgaven tegemoet te komen.
Zo heeft Vrouwenbelangen  een fonds ingericht, Fonds Deelname Congressen. De penningmeester van Vrouwenbelangen, Annemarie Nijenhuis, beheert dit fonds en wacht vol verwachting op bijdragen op:  rekening NL91ING0005130167,  Ned. Ver.v.Vrouwenbelangen. Fonds Deelname Congressen.

Eens in de drie jaar wordt een Congres georganiseerd waarin een nieuw IAW bestuur wordt gekozen, het z.g. Triennial. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. De leden van de nieuwe Board worden in volgorde gekozen naar gelang het aantal stemmen dat ze krijgen.
Affiliates en Associates hebben ieder een vastgesteld aantal stemmen. Ook individuele leden kunnen stemmen, ze hebben ieder een enkele stem.
Een belangrijke taak is weggelegd voor de Election Committee, die zorgt dat alles volgens de statuten gaat. Voorzitter van de vorige Eelction Committee in de Trennial in Zuid-Afrika in 2010: Arina Angerman.

Op de agenda van het Congres staan de gebruikelijke vergaderpunten  van een internationale vereniging, maar ook het bespreken van enkele belangrijke thema’s, zoals de Post Social Development Goals 2015, Feministische Economie en het bestrijden van Honger in tijden van Crisis. en er zullen workshops zijn over wat er aan nieuw beleid ter tafel komt. ”s Morgens wordt er vergaderd, ’s middags is het inhoudelijke deel van het Congres.
Dit is het (voorlopige) programma van het inhoudelijke deel. Zie de Engelse pagina voor het laatste nieuws.

Op de eerste dag een UN APWA Panel, met onder andere ‘the Minister of the Status of Women Khawar Mumtaz’ en Nasira Iqbal, voormalig rechter van de Lahore Court in Pakistan, en een panel over het onderwerp: How to end Hunger in a time of Crisis, georganiseerd door voormalig IAW President Rosy Weiss.logo_lg

Een Panel over Human Rights, Gender Equality, and the Post-2015 Development Agenda op september 10, 14.00 – 16.30, met:
Clare Coffey, Policy Advisor. UK, Action Aid
Katrine Kielos, journalist, Sweden: Gender and the financial crisis
Lyda Verstegen, President IAW: Birth Registration.
Gudrun Haupter, Convenor of IAW Commission on Health: Sexual and Reproductive Rights and Poverty
Organizer and moderator: Joanna Manganara.

Panel Feminist Economics
Op donderdag 12 september, 14.00 – 16.30, met:
Professor Duane Elson, University of Essex: Gender and the financial crisis
Margunn Bjørnholt, IAW Board member from Norway and ph.d.: Feminist economics
Joanna Manganara, The effect of the economic crisis on women in Europe and more generally

Climate Change and Rio+20
Laatste aanvulling:
One item of the agenda of Congress is  discussion and later adoption of resolutions. nataliekostusAs part of this process, Natalia Kostus, member of the IAW team in New York, will give a presentation on the issue of climate change. The draft title is : Climate Change Crisis, Equal Rights and Responsibilities. Picture: Natalia Kostus.
More information will follow when the final agenda is sent out.

Belangrijk voor IAW is het kiezen van een nieuw bestuur, het vaststellen van het Actieprogramma 2013 – 2016 en het formuleren van resoluties. die  door het nieuwe bestuur dienen te worden uitgevoerd.
Twee extra Board-vergaderingen zijn toegevoegd op 8 en 14 september:  een voorbereidende vergadering voor het instellen van de ‘Committees’ en een vergadering na  het Congres, voor de nieuw gekozen Board.

 Het Booklet

Het kost Secretary General Lene Pind veel voorbereiding om de vergadering goed te laten verlopen.  Er zijn slechts vier dagen en dan gaan de meesten weer naar een ver land. Lene Pind verzamelt alle verslagen en drukt ze af in een z.g. ‘booklet’, met het verzoek aan Affiliates, Associates en representatives om alleen de drie belangrijkste onderwerpen te vermelden (in een A-viertje). De congresgangers worden geacht de verslagen te hebben gelezen voor de vergadering begint.Great hall lincoln's Inn
Voorbeelden van een Actieprogramma (van 2010) en  resoluties zijn te vinden op de IAW website, www.womenalliance.org

Zie ook de Engelse pagina over het IAW Congres in Londen. Daar zijn in verkorte vorm meer bijzonderheden over het programma te vinden.

The venue, Lincoln’s Inn

The Old Hall is used today for lectures and a variety of social and other functions. Much of the life of the Inn centres round the Great Hall.

It is here, four times a year, that the formal ceremony of calling students of the Inn to the Bar takes place. In the presence of a number of other benchers and of friends and relations of those concerned, the Treasurer says to each student in turn, ”Mr. A. B., by the authority and on behalf of the Masters of the Bench I publish you a barrister of this Honourable Society”.
With those simple words the student becomes a barrister, and what may be a distinguished career in the law has begun.
New benchers, too, are published in a similar way at lunchtime, when the Hall is full. During the dining terms, there are a number of moots or debates for students, or talks by well-known lawyers.