Gedeputeerde Staten 2011

 

Vrouwen in Gedeputeerde Staten 2011

De na de verkiezing van Provinciale Staten in 2011 nieuw benoemde Gedeputeerde Staten laten een achteruitgang in het percentage vrouwen zien van 3%, van 30,9% naar 27,1%. Alleen Groningen, Overijssel, Noord en Zuid Holland doen het beter dan vier jaar geleden, zeven provincies gaan achteruit, en Zeeland blijft op nul vrouwen staan…..

Groningen heeft drie Gedeputeerden (twee mannen en een vrouw) in een deeltijdbaan naast vier volledige banen.

2007 2011
gedepu- teerden
man
vrouw
% vrouw
gedepu- teerden
man
vrouw
% vrouw
Friesland
5
2
3
60,0%
5
3
2
40,0%
Groningen
5
4
1
20,0%
7
5
2
28,6%
3 deeltijders
Drenthe
6
4
2
33,3%
4
3
1
25,0%
Overijssel
6
5
1
16,7%
5
3
2

40,0%

Flevoland
5
3
2
40,0%
4
3
1
25,0%
Gelderland
6
4
2
33,3%
5
4
1
20,0%
Utrecht
6
4
2
33,3%
4
3
1
25,0%
N-Holland
6
5
1
16,7%
6
3
3
50,0%
Z-Holland
8
5
3
37,5%
5
3
2
40,0%
Zeeland
5
5
0
0,0%
4
4
0
0,0%
N-Brabant
5
2
3
60,0%
5
4
1
20,0%
Limburg
5
4
1
20,0%
5
5
0
0,0%
TOTAAL
68
47
21
30,9%
59
43
16
27,1%

2011
gedepu teerden
man
vrouw
% vrouw
CDA
15
11
4
26,7%
PvdA
12
8
4
33,3%
1 deeltijder
VVD
17
12
6
35,3%
CU
1
1
0
0,0%
SGP
1
1
0
0,0%
GL
2
1
1
50,0%
1 deeltijder
D66
5
4
1
20,0%
1 deeltijder
SP
2
2
0
0,0%
PVV
2
2
0
0,0%
FNP
1
1
0
0,0%
TOTAAL
59
43
16

27,1%