Contact

Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap (NVVVGS)

Postadres:

Vereniging voor Vrouwenbelangen

Amiranten 12
2904 VB    Capelle aan den IJssel

tel. 06-2609 0009
VrouwenbelangenNL@gmail.com

Lidmaatschap:

Aanmelden als lid is mogelijk door het sturen van een email aan VrouwenbelangenNL@gmail.com
Graag in deze email vermelden: uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.

Contributie:

per jaar: €35,00
Banknr NL91INGB0005130167 tnv Ned.Ver.v.Vrouwenbelangen