Provinciale Statenverkiezing 2011

 

Verkiezing Provinciale Staten maart 2011
Aantallen vrouwen gekozen in de Staten

Hieronder staat eerst een vergelijking van 2007 en 2011 van de aantallen vrouwen in de Staten van alle provincies. Het percentage vrouwen in de Staten bedraagt nu gemiddeld over het hele land 34,6% en is een kleine achteruitgang t.o.v. 2007, toen het percentage 35,5% was. Het evenwicht blijft nog ver weg.

Vervolgens de vergelijking van aantallen mannen en vrouwen in 2011. Duidelijk is te zien dat de vrouwen nog behoorlijk achterliggen op de mannen. Zeeland en Limburg zouden zich moeten schamen voor hun slechte resultaat.

Dan de getallen waarop de grafieken berusten.

2007
2011
zetels
mannen
Vrouwen
% vrouw
zetels
mannen
Vrouwen
% vrouw
Friesland
43
25
18
41,9%
43
27
16
37,2%
Groningen
43
29
14
32,6%
43
27
16
37,2%
Drenthe
31
22
9
29,0%
41
26
15
36,6%
Overijssel
47
31
16
34,0%
47
33
14
29,8%
Flevoland
39
27
12
30,8%
39
27
12
30,8%
Gelderland
53
33
20
37,7%
55
34
21
38,2%
Utrecht
47
26
21
44,7%
47
29
18
38,3%
N-Holland
47
31
16
34,0%
55
32
23
41,8%
Z-Holland
55
38
17
30,9%
55
36
19
34,5%
Zeeland
39
28
11
28,2%
39
31
8
20,5%
N-Brabant
55
29
26
47,3%
55
31
24
43,6%
Limburg
47
33
14
29,8%
47
37
10
21,3%
TOTAAL
546
352
194
35,5%
566

370

 

196

34,6%

Tenslotte de aantallen zetels van alle provincies samengenomen per partij. Bijzonder is de opkomst van de PVV, van 0 naar 69 zetels. Het CDA verliest er bijna evenveel en gaat 65 zetels achteruit. N.B. Onder overig staan de niet-landelijke partijen.

Gedeputeerde Staten 2011

 

Vrouwen in Gedeputeerde Staten 2011

De na de verkiezing van Provinciale Staten in 2011 nieuw benoemde Gedeputeerde Staten laten een achteruitgang in het percentage vrouwen zien van 3%, van 30,9% naar 27,1%. Alleen Groningen, Overijssel, Noord en Zuid Holland doen het beter dan vier jaar geleden, zeven provincies gaan achteruit, en Zeeland blijft op nul vrouwen staan…..

Groningen heeft drie Gedeputeerden (twee mannen en een vrouw) in een deeltijdbaan naast vier volledige banen.

2007 2011
gedepu- teerden
man
vrouw
% vrouw
gedepu- teerden
man
vrouw
% vrouw
Friesland
5
2
3
60,0%
5
3
2
40,0%
Groningen
5
4
1
20,0%
7
5
2
28,6%
3 deeltijders
Drenthe
6
4
2
33,3%
4
3
1
25,0%
Overijssel
6
5
1
16,7%
5
3
2

40,0%

Flevoland
5
3
2
40,0%
4
3
1
25,0%
Gelderland
6
4
2
33,3%
5
4
1
20,0%
Utrecht
6
4
2
33,3%
4
3
1
25,0%
N-Holland
6
5
1
16,7%
6
3
3
50,0%
Z-Holland
8
5
3
37,5%
5
3
2
40,0%
Zeeland
5
5
0
0,0%
4
4
0
0,0%
N-Brabant
5
2
3
60,0%
5
4
1
20,0%
Limburg
5
4
1
20,0%
5
5
0
0,0%
TOTAAL
68
47
21
30,9%
59
43
16
27,1%

2011
gedepu teerden
man
vrouw
% vrouw
CDA
15
11
4
26,7%
PvdA
12
8
4
33,3%
1 deeltijder
VVD
17
12
6
35,3%
CU
1
1
0
0,0%
SGP
1
1
0
0,0%
GL
2
1
1
50,0%
1 deeltijder
D66
5
4
1
20,0%
1 deeltijder
SP
2
2
0
0,0%
PVV
2
2
0
0,0%
FNP
1
1
0
0,0%
TOTAAL
59
43
16

27,1%

Eerste Kamerverkiezing mei 2011

 

Eerste Kamerverkiezing mei 2011

Alleen bij de Pvd A wist een vrouw door voorkeurstemmen een plaats te veroveren.

De stijging van het percentage vrouwen is niet spectaculair en de 50% komt nog niet in zicht.

zetels ’07
vr. ’07
% vr. ’07
zetels ’11
vr. ’11
% vr. ’11
CDA
21
6
28,6%
11
4
36,4%
PvdA
14
6
42,9%
14
8
57,1%
VVD
14
7
50,0%
16
5
31,3%
CU
4
1
25,0%
2
0
0,0%
SGP
2
0
0,0%
1
0
0,0%
GL
4
2
50,0%
5
3
60,0%
D66
2
0
0,0%
5
1
20,0%
SP
12
4
33,3%
8
2
25,0%
PVV
10
4
40,0%
Overigen
2
0
0,0%
3
0
0,0%
Totaal
75
26
34,7%
75
27
36,0%