Eerste Kamer 2007

 

Uitslag Eerste Kamerverkiezing mei 2007

 

2003 2007
zetels vrouwen % vrouwen zetels vrouwen % vrouwen
CDA
23
7
30.4%
21
6
28,6%
PvdA
19
7
36,8%
14
7
50,0%
VVD
15
6
40,0%
14
6
42,9%
SP
4
2
50,0%
12
4
33,3%
GL
5
2
40,0%
4
2
50,0%
CU
2
0
0,0%
4
1
25,0%
D66
3
0
0,0%
2
0
0,0%
SGP
2
0
0,0%
2
0
0,0%
OSF
1
0
0,0%
1
0
0,0%
PvdD
1
0
0,0%
LPF
1
0
0,0%
TOTAAL
75
24
32,0%
75
26
34,7%

Gedeputeerde Staten 2007

Percentages vrouwen in Gedeputeerde Staten 2007

In de eerste grafiek staan de percentages vrouwen in Gedeputeerde Staten
per provincie, na drie opeenvolgende verkiezingen. In de uitslagen is geen stijgende of dalende lijn te ontdekken. Een extreem voorbeeld is Noord-Brabant. Als we in de tabel kijken zien we dat het totaal aantal vrouwen met één is gestegen, maar door de daling van het totale aantal gedeputeerden is het percentage vrouwen wel gegroeid na de zeer slechte uitslag van 2003. Zeeland blijft op nul vrouwen staan…..

  1999 2003 2007
  gedep. m v 1999 gedep. m v 2003 gedep. m v 2007
Groningen 6 4 2 33,3% 5 4 1 20,0% 5 4 1
20,0%
Friesland 6 5 1 16,7% 5 4 1 20,0% 5 2 3
60,0%
Drenthe 6 3 3 50,0% 5 3 2 40,0% 6 4 2
33,3%
Overijssel 6 4 2 33,3% 6 5 1 16,7% 6 5 1
16,7%
Flevoland 4 3 1 25,0% 5 4 1 20,0% 5 3 2
40,0%
Gelderland 6 5 1 16,7% 6 5 1 16,7% 6 4 2
33,3%
Utrecht 7 4 3 42,9% 6 5 1 16,7% 6 4 2
33,3%
N-Holland 7 4 3 42,9% 6 5 1 16,7% 6 5 1
16,7%
Z-Holland 8 6 2 25,0% 6 3 3 50,0% 8 5 3
37,5%
Zeeland 6 6 0 0,0% 6 6 0 0,0% 5 5 0
0,0%
N-Brabant 7 6 1 14,3% 7 7 0 0,0% 5 2 3
60,0%
Limburg 8 7 1 12,5% 5,5 5 1 18,2% 5 4 1
20,0%
TOTAAL 77 57 20 26,0% 68,5 56 13 19,0% 68 47 21
30,9%

Als we de uitslagen van 2007 bekijken per partij, springt de PvdA eruit en gaat richting 50%!

  gedep. m v 2007
CDA 24 18 6 25,0%
PvdA 21 11 10 47,6%
VVD 13 9 4 30,8%
CU 5 4 1 20,0%
GL 2 2 0 0,0%
SGP 2 2 0 0,0%
D66 1 1 0 0,0%
TOTAAL 68 47 21 30,9%

Uitslagen Provinciale verkiezingen 2007

Hieronder eerst de grafiek en cijfers per provincie, daaronder per landelijk meedoende partij.

Over de hele linie gaan de percentages vrouwen omhoog, soms zelfs aanzienlijk. Het gemiddelde staat nu net boven de 35%. Alleen Limburg laat een kleine achteruitgang zien, terwijl Zuid-Holland tegenvalt.

Gekozen Statenleden maart 2007
2003 2003 2007 2007
zetels vrouwen perc.vr. zetels vrouwen perc.vr. verschil
Friesland 55 20 36,4% 43 18 41,9% 5,5%
Groningen 55 16 29,1% 43 14 32,6% 3,5%
Drenthe 51 12 23,5% 41 13 31,7% 8,2%
Overijssel 63 18 28,6% 47 16 34,0% 5,5%
Flevoland 47 12 25,5% 39 12 30,8% 5,2%
Gelderland 75 21 28,0% 53 20 37,7% 9,7%
Utrecht 63 19 30,2% 47 21 44,7% 14,5%
Noord-Holland 83 22 26,5% 57 20 35,1% 8,6%
Zuid-Holland 83 25 30,1% 55 17 30,9% 0,8%
Zeeland 47 9 19,1% 39 11 28,2% 9,1%
Noord-Brabant 79 24 30,4% 55 26 47,3% 16,9%
Limburg 63 19 30,2% 47 14 29,8% -0,4%
TOTAAL 764 217 28,4% 566 202 35,7% 7,3%

 


 

Percentages vrouwen per partij, waarbij we alleen de landelijk meedoende partijen laten zien. Al deze partijen doen het nu beter.

De CU laat een grote vooruitgang zien, en benadert de VVD, die het lelijk laat zitten.

2003 2003 2007 2007
zetels vrouwen perc.vr. zetels vrouwen perc.vr. verschil
CDA 222 61 27,5% 151 54 35,8% 8,3%
PvdA 198 68 34,3% 114 49 43,0% 8,6%
VVD 138 34 24,6% 103 29 28,2% 3,5%
SP 38 10 26,3% 83 33 39,8% 13,4%
CU 31 3 9,7% 38 10 26,3% 16,6%
GL 51 21 41,2% 32 16 50,0% 8,8%

Provinciale verkiezingen 2007, cijfers per provincie

Hier staan de uitslagen van alle provincies afzonderlijk.
U kunt scrollen, maar ook rechtstreeks naar een gewenste provincie klikken:

Friesland Groningen Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg


 

 

Friesland
  2003 2007  
  zetels vrouwen perc.vr. zetels vrouwen perc.vr. verschil
CDA 16 5 31,3% 12 5 41,7% 10,4%
PvdA 15 7 46,7% 12 7 58,3% 11,7%
FNP 5 2 40,0% 40,0%
VVD 6 3 50,0% 5 2 40,0% -10,0%
SP 2 1 50,0% 4 1 25,0% -25,0%
CU 3 0 0,0% 3 0 0,0% 0,0%
GL 3 1 33,3% 2 1 50,0% 16,7%
D66 1 0 0,0%
LPF 1 0 0,0%
Overige 8 3 37,5%
TOTAAL 55 20 36,4% 43 18 41,9% 5,5%

 

 


 

 

Groningen
  2003 2007  
  zetels vrouwen perc.vr. zetels vrouwen perc.vr. verschil
PvdA 20 7 35,0% 12 4 33,3% -1,7%
CDA 12 3 25,0% 9 3 33,3% 8,3%
SP 3 1 33,3% 7 2 28,6% -4,8%
VVD 7 1 14,3% 5 1 20,0% 5,7%
CU 4 0 0,0% 4 1 25,0% 25,0%
GL 5 2 40,0% 3 2 66,7% 26,7%
D66 2 1 50,0% 1 0 0,0% -50,0%
P vh Noorden 1 0 0,0% 0,0%
P vd Dieren 1 1 100,0% 100,0%
Overige 2 1 50,0%
TOTAAL 55 16 29,1% 43 14 32,6% 3,5%

In Groningen hebben twee vrouwen een zetel veroverd d.m.v. voorkeurstemmen, en wel bij GroenLinks en de Christen Unie

 

 


 

 

Drenthe
  2003 2007  
  zetels vrouwen perc.vr. zetels vrouwen perc.vr. verschil
PvdA 19 6 31,6% 13 3 23,1% -8,5%
CDA 12 4 33,3% 10 4 40,0% 6,7%
VVD 9 1 11,1% 8 2 25,0% 13,9%
SP 5 2 40,0% 40,0%
CU 2 0 0,0% 3 1 33,3% 33,3%
GL 4 1 25,0% 2 1 50,0% 25,0%
D66 2 0 0,0%
LPF 1 0 0,0%
Overig 2 0 0,0%
TOTAAL 51 12 23,5% 41 13 31,7% 8,2%

Zowel bij de CU als de SP heeft een vrouw een zetel op een man veroverd door voorkeurstemmen !

 

 


 

 

 

Overijssel
  2003 2007  
  zetels vrouwen perc.vr. zetels vrouwen perc.vr. verschil
CDA 24 7 29,2% 17 5 29,4% 0,2%
PvdA 15 5 33,3% 9 4 44,4% 11,1%
SP 3 1 33,3% 6 2 33,3% 0,0%
VVD 9 1 11,1% 6 1 16,7% 5,6%
CU 4 1 25,0% 5 2 40,0% 15,0%
GL 3 2 66,7% 2 2 100,0% 33,3%
SGP 2 0 0,0% 2 0 0,0% 0,0%
D66 2 1 50,0%
LPF 1 0 0,0%
TOTAAL 63 18 28,6% 47 16 34,0% 5,5%

 

 


 

 

Flevoland
  2003 2007  
  zetels vrouwen perc.vr. zetels vrouwen perc.vr. verschil
VVD 11 3 27,3% 9 2 22,2% -5,1%
CDA 10 2 20,0% 8 2 25,0% 5,0%
PvdA 12 5 41,7% 7 2 28,6% -13,1%
SP 2 0 0,0% 6 3 50,0% 50,0%
CU 4 1 25,0% 5 1 20,0% -5,0%
GL 3 1 33,3% 2 1 50,0% 16,7%
SGP 1 0 0,0% 1 0 0,0% 0,0%
P vd Dieren 1 1 100,0% 100,0%
D66 2 0 0,0%        
LPF 2 0 0,0%
TOTAAL 47 12 25,5% 39 12 30,8% 5,2%

 


 

 

Gelderland
  2003 2007  
  zetels vrouwen perc.vr. zetels vrouwen perc.vr. verschil
CDA 24 6 25,0% 15 6 40,0% 15,0%
PvdA 18 6 33,3% 10 5 50,0% 16,7%
VVD 13 4 30,8% 9 3 33,3% 2,6%
SP 4 1 25,0% 7 4 57,1% 32,1%
CU 3 1 33,3% 4 1 25,0% -8,3%
GL 5 2 40,0% 3 1 33,3% -6,7%
SGP 4 0 0,0% 3 0 0,0% 0,0%
D66 3 1 33,3% 1 0 0,0% -33,3%
P vd Dieren 1 0 0,0% 0,0%
LPF 1 0 0,0%
TOTAAL 75 21 28,0% 53 20 37,7% 9,7%

 


 

 

 

Utrecht
  2003 2007  
  zetels vrouwen perc.vr. zetels vrouwen perc.vr. verschil
CDA 16 8 50,0% 11 6 54,5% 4,5%
VVD 14 2 14,3% 10 3 30,0% 15,7%
PvdA 14 4 28,6% 8 4 50,0% 21,4%
SP 3 1 33,3% 5 3 60,0% 26,7%
GL 6 2 33,3% 4 1 25,0% -8,3%
CU 3 0 0,0% 4 2 50,0% 50,0%
D66 4 2 50,0% 2 1 50,0% 0,0%
SGP 2 0 0,0% 1 0 0,0% 0,0%
Mooi Utrecht 1 0 0,0% 0,0%
P. vd Dieren 1 1 100,0% 100,0%
LPF 1 0 0,0%
TOTAAL 63 19 30,2% 47 21 44,7% 14,5%

 

 

 

Noord-Holland
  2003 2007  
  zetels vrouwen perc.vr. zetels vrouwen perc.vr. verschil
VVD 20 5 25,0% 15 5 33,3% 8,3%
PvdA 24 7 29,2% 11 5 45,5% 16,3%
CDA 17 4 23,5% 10 4 40,0% 16,5%
SP 5 1 20,0% 9 2 22,2% 2,2%
GL 8 3 37,5% 5 3 60,0% 22,5%
D66 5 1 20,0% 2 1 50,0% 30,0%
CU/SGP 1 0 0,0% 2 0 0,0% 0,0%
Pvd Dieren 2 0 0,0% 0,0%
Ouderen/VSP 1 0 0,0% 0,0%
LPF 2 1 50,0%
Overige 1 0 0,0%
TOTAAL 83 22 26,5% 57 20 35,1% 8,6%

In Noord-Holland heeft bij GroenLinks een vrouw een zetel veroverd ten koste van een man.


 

 

Zuid-Holland
  2003 2007  
  zetels vrouwen perc.vr. zetels vrouwen perc.vr. verschil
CDA 20 5 25,0% 13 3 23,1% -1,9%
VVD 18 5 27,8% 12 3 25,0% -2,8%
PvdA 20 8 40,0% 10 5 50,0% 10,0%
SP 4 1 25,0% 8 2 25,0% 0,0%
CU 3 0 0,0% 4 2 50,0% 50,0%
GL 5 3 60,0% 3 1 33,3% -26,7%
SGP 4 0 0,0% 2 0 0,0% 0,0%
D66 4 1 25,0% 1 0 0,0% -25,0%
Leefbaar Z-H 1 0 0,0% 0,0%
Pvd Dieren 1 1 100,0% 100,0%
LPF 4 1 25,0%
Overige 1 1 100,0%
TOTAAL 83 25 30,1% 55 17 30,9% 0,8%

 


 

 

Zeeland
  2003 2007  
  zetels vrouwen perc.vr. zetels vrouwen perc.vr. verschil
CDA 13 1 7,7% 10 3 30,0% 22,3%
PvdA 10 3 30,0% 6 3 50,0% 20,0%
VVD 7 2 28,6% 6 2 33,3% 4,8%
SGP 6 0 0,0% 5 0 0,0% 0,0%
SP 2 0 0,0% 5 2 40,0% 40,0%
CU 3 0 0,0% 3 0 0,0% 0,0%
GL 2 1 50,0% 2 1 50,0% 0,0%
P.v Zeeland 2 0 0,0% 0,0%
LPF 1 1 100,0%
D66 1 1 100,0%
Overige 2 0 0,0%
TOTAAL 47 9 19,1% 39 11 28,2% 9,1%

Zowel bij de VVD als GroenLinks is een vrouw met voorkeurstemmen in de Staten gekomen.

 


 

Noord-Brabant
  2003 2007  
  zetels vrouwen perc.vr. zetels vrouwen perc.vr. verschil
CDA 30 7 23,3% 18 8 44,4% 21,1%
SP 6 2 33,3% 12 6 50,0% 16,7%
VVD 15 6 40,0% 11 4 36,4% -3,6%
PvdA 17 4 23,5% 8 4 50,0% 26,5%
GL 4 2 50,0% 2 1 50,0% 0,0%
D66 3 2 66,7% 1 1 100,0% 33,3%
CU/SGP 1 0 0,0% 1 0 0,0% 0,0%
Brabantse P. 1 1 100,0% 100,0%
P vd Dieren 1 1 100,0% 100,0%
LPF 2 0 0,0%
overige 1 1 100,0%
TOTAAL 79 24 30,4% 55 26 47,3% 16,9%

 


 

 

Limburg
  2003 2007  
  zetels vrouwen perc.vr. zetels vrouwen perc.vr. verschil
CDA 28 9 32,1% 18 5 27,8% -4,4%
SP 4 1 25,0% 9 4 44,4% 19,4%
PvdA 14 6 42,9% 8 3 37,5% -5,4%
VVD 9 1 11,1% 7 1 14,3% 3,2%
GL 3 1 33,3% 2 1 50,0% 16,7%
P.Nw.Limburg 1 0 0,0% 0,0%
P. vd Dieren 1 0 0,0% 0,0%
D66 2 1 50,0% 1 0 0,0% 0,0%
LPF 1 0 0,0%
Overige 2 0 0,0%
TOTAAL 63 19 30,2% 47 14 29,8% -0,4%

Bij de SP is een lijstduwster op plaats 30 in de Staten gekozen ! De vrouw op plaats 9 kreeg ook een zetel, maar de man op plaats 8 niet.

Voorkeurstemmen Tweede Kamerverkiezing 2006

Tweede Kamerverkiezingen2006 Voorkeurstemmen op vrouwen

De kiesdrempel om met voorkeurstemmen te worden gekozen lag bij deze verkiezingen op 16.397 stemmen (een kwart van de kiesdeler).

De drempel is door 27 personen gehaald, maar 26 van hen werden toch al gekozen op grond van hun voldoende hoge plaats op een lijst. Alleen bij D66 heeft een vrouw op plaats 6 de man op plaats 3 verdrongen.

Bij alle partijen krijgen de vrouwen gemiddeld een aanzienlijk hoger percentage voorkeurstemmen dan de mannen (uiteraard behalve bij de SGP).

Bij de VVD was dat verschil al bij vorige verkiezingen erg groot, maar Rita Verdonk op de tweede plaats van de VVD is in het land kennelijk wel heel populair, zodat zij meer stemmen trok dan haar lijsttrekker Mark Rutte..

totaal stemmen op de lijsten stemmen op alle gekozen kandidaten stemmen op lijst- trekker percent. stemmen op lijst- trekker voorkeur- stemmen excl. lijsttr. gekozen excl. lijsttr. gemidd. voorkeur- stemmen voorkeur- stemmen excl. lijsttr. gekozen excl. lijsttr. gemidd. voorkeur- stemmen
2006 vrouwen mannen
CDA 2.608.573 2.552.464 2.198.114 84 160680 12 13.390 193.670 28 6.917
PvdA 2.085.077 2.020.424 1.727.313 83 210.928 16 13.183 82.183 16 5.136
SP 1.630.803 1.600.445 1344190 82 216547 9 24.061 39708 15 2.647
VVD 1.443.312 1.404.679 553.200 38 716.455 7 102.351 135.024 14 9.645
Wilders 579.490 575.445 566.197 98 5.910 1 5.910 3.338 7 477
GrL 453.054 430.688 390.662 86 24.952 3 8.317 15.074 3 5.025
CU 390.969 378.316 342.205 88 29.019 2 14.510 7.092 3 2.364
D66 193.232 158.361 95.937 50 34.564 1 34.564 27.860 1 27.860
SGP 153.266 147.514 141636 92 0 0 0 5.878 1 5.878
Dieren 179.988 154.677 150.307 84 4.370 1 4.370 0 0 0
TOTAAL 9.717.764 9.423.013 7.509.761 77 1.403.425 52 26.989 509.827 88 5.793

Tweede Kamerverkiezing 2006

Tweede Kamerverkiezing 2006

gekozen in januari 2003 gekozen in november 2006
zetels vrouwen % vrouw zetels vrouwen % vrouw
CDA 44 14 31,8 41 12 29,3
PvdA 42 20 47,6 33 16 48,5
VVD 28 8 28,6 22 7 31,8
SP 9 4 44,4 25 9 36,0
LPF 8 1 12,5 0
GL 8 5 62,5 7 4 57,1
D66 6 2 33,3 3 1 33,3
CU 3 1 33,3 6 2 33,3
SGP 2 0 0,0 2 0 0,0
Wilders 9 1 11,1
Dieren 2 2 100,0
Totaal 150 55 36,7 150 54 36,0

Het aantal in de Tweede Kamer gekozen vrouwen is bij deze verkiezingen helaas zelfs iets gedaald. Waar in 2003 de LPF maar 1 vrouw op 8 zetels had, is er in 2006 bij Wilders maar 1 vrouw op 9 zetels. Daar kan een Partij voor de Dieren met twee zetels zelfs met 100% vrouwen niet tegenop.

Mevrouw Koser Kaya is de enige van de met voorkeurstemmen gekozenen, die niet op grond van de lijstvolgorde zou zijn gekozen. Zij stond namelijk op nummer 6 van de lijst D66.

Gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2007

Gemeenteraadsverkiezingen november 2006
i.v.m. samenvoeging van gemeenten per 1 januari 2007

2002 november 2006
Gemeente
zetels
vrouw
perc.vrouw
gemeente
zetels
vrouw
perc.vrouw
Medemblik
13 2 15,4%
Noorder-Koggenland
15 3 20,0%
Wognum
13 2 15,4%
TOTAAL
41 7 17,1% Medemblik 21 3 14,3%
  2002   november 2006
Gemeente zetels vrouw perc.vrouw Gemeente zetels vrouw perc.vrouw
Haelen 15 5 33,3%
Heijthuijsen 15 2 13,3%
Hunsel 13 2 15,4%
Roggel en Neer 13 2 15,4%
TOTAAL 56 11 19,6% Leudal 25 4 16,0%

Bij het samenvoegen van gemeenten vermindert het aantal raadszetels, hier van 41 totaal naar 21 en van 56 totaal naar 25. Helaas is daarbij in beide gevallen ook het percentage vrouwen kleiner geworden.

Gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2006

Herindelingen per 1 januari 2006

Datum verkiezing gemeenteraden
oude gemeenten nieuwe gemeente
maart 2002
zetels
aantal vrouw
% vrouw
nov. 2005
zetels
aantal vrouw
% vrouw
Drechterland
15
2
13,3%
Venhuizen
13
5
38,5%
TOTAAL
28
7
15,0%
Drechterland
17
8
47,1%
maart 2002
zetels
aantal vrouw
% vrouw
nov. 2005
zetels
aantal vrouw
% vrouw
Katwijk
27
4
14,8%
Rijnsburg
15
2
13,3%
Valkenburg
11
1
9,1%
TOTAAL
53
7
13,2%
Katwijk
33
5
15,2%
maart 2002
zetels
aantal vrouw
% vrouw
nov. 2005
zetels
aantal vrouw
% vrouw
Amerongen
13
4
30,8%
Doorn
15
3
20,0%
Driebergen- Rijsenburg
17
6
35,3%
Leersum
13
2
15,4%
Maarn
11
2
18,2%
TOTAAL
69
17
24,6%
Heuvelrug
29
8
27,6%
maart 2002
zetels
aantal vrouw
% vrouw
nov. 2005
zetels
aantal vrouw
% vrouw
Sassenheim
15
9
60,0%
Voorhout
15
4
26,7%
Warmond
11
3
27,3%
TOTAAL
41
16
39,0%
Teylingen
23
8
34,8%

Gemeenteraden 2007

Alle 442 gemeenteraden in 2007

In het Meerjarenplan Emancipatie uit 2000 nam de regering streefcijfers op voor de aandeel vrouwen, aanbevolen aan de politieke partijen. Voor de gemeenteraden 2004 was dat cijfer 35% en voor 2010 is het 45%. Uit de grafiek blijkt dat alleen GroenLinks en de SP nu in 2007 boven die 35% zitten. Alle partijen zullen er nog flink aan moeten trekken om zelfs maar in de buurt van de 45% van 2010 te komen.

Maar ook het kabinet zou met extra stimulerende maatregelen moeten komen. Alleen maar het noemen van streefcijfers is volstrekt onvoldoende.

CDA PvdA VVD CU SGP GL SP D66 overig
zetels vr. zetels vr. zetels vr. zetels vr. zetels vr. zetels vr. zetels vr. zetels vr. zetels vr.
Fr. 128 43 168 55 59 17 28 4 1 0 21 8 10 4 140 37
Gr. 73 15 159 38 48 17 44 10 37 8 16 6 4 0 52 15
Dr. 47 7 105 29 46 15 17 1 15 8 6 3 3 2 59 11
Ov. 173 42 147 44 64 17 50 13 21 0 24 11 22 9 8 2 118 30
Fl. 28 6 37 11 23 5 22 4 5 0 6 2 11 5 1 1 29 6
Ge. 269 61 283 86 172 42 69 12 48 0 58 23 32 10 29 7 284 65
Ut. 117 25 136 42 111 35 47 14 25 0 40 18 24 9 22 7 121 28
NH 224 62 305 106 254 63 20 8 1 0 99 46 46 18 32 12 287 75
ZH 296 67 378 131 284 89 120 13 76 0 70 29 47 18 35 7 354 96
Ze. 55 13 73 23 31 6 25 2 22 0 8 3 7 5 1 1 59 4
NB 306 74 258 75 168 44 11 0 7 0 33 9 78 28 16 7 589 115
Li. 198 36 141 49 85 14 31 12 35 11 10 3 295 53
TOT 1914 451 2190 689 1345 364 453 81 206 0 442 177 334 126 161 49 2387 535
23,6% 31,5% 27,1% 17,9% 0,0% 40,0% 37,7% 30,4% 22,4%

Nog enkele cijfers: Er zijn 24 gemeenteraden met minder dan 10% vrouwen, waarvan 7 met 0% ! 34 gemeenteraden hebben 40% vrouwen of zelfs meer, waarvan 1 gemeente met iets meer dan 50% !

Per provincie bezien liggen de percentages vrouwen tussen 20,3% en 30,7%. Totaal onvoldoende dus. Ook provinciale overheden kunnen een rol spelen bij het opkrikken van deze cijfers.

totaal 2007
aantal
gem. zetels vrouw vrouw
Friesland 31 555 168 30,3%
Groningen 25 433 109 25,2%
Drenthe 12 298 76 25,5%
Overijssel 25 627 168 26,8%
Flevoland 6 162 40 24,7%
Gelderland 56 1244 306 24,6%
Utrecht 29 643 178 27,7%
N-Holland 61 1269 390 30,7%
Z-Holland 76 1660 450 27,1%
Zeeland 13 281 57 20,3%
N-Brabant 68 1465 352 24,0%
Limburg 40 796 178 22,4%
TOTALEN 442 9433 2472 26,2%

 

Tenslotte een overzicht hoe de ontwikkeling in de provincies is gegaan van de verkiezingsjaren 1998 en 2002 tot de stand van zaken in 2007.

Met uitzondering van Flevoland en Zeeland zijn alle provincies er enigszins op vooruitgegaan, maar alleen Friesland en Noord-Holland halen de 30% en dat is natuurlijk bijzonder triest.

1998 2002 2007
  vrouw vrouw vrouw
Friesland 24,7% 24,1% 30,3%
Groningen 24,2% 23,6% 25,2%
Drenthe 24,3% 22,3% 25,5%
Overijssel 21,8% 22,3% 26,8%
Flevoland 28,2% 26,6% 24,7%
Gelderland 25,4% 23,4% 24,6%
Utrecht 26,6% 25,8% 27,7%
N-Holland 27,8% 28,8% 30,7%
Z-Holland 22,7% 22,6% 27,1%
Zeeland 19,4% 21,0% 20,3%
N-Brabant 18,6% 20,7% 24,0%
Limburg 16,6% 18,5% 22,4%
TOTALEN 23,1% 23,3% 26,2%

Bronnen: www.overheid/gemeenten en waar nodig de gemeentelijke website.