Levensverhalen

Verslag presentatie project Levensverhalen

Op 2 oktober 2010 presenteerde regio Noord-West het eindproduct van het rolmodellenproject onder de titel Levensverhalen, dat in samenwerking met bureau ProFor is uitgevoerd.

Alle aanwezige vrouwen uit het boekje

Alle aanwezige vrouwen uit het boekje

 

Dagvoorzitter Farida Polsbroek opende de bijeenkomst met een uitleg over het doel van het project: het bieden van een aantal rolmodellen aan meisjes en jonge vrouwen met een migrantenachtergrond. Van de 21 vrouwen uit het boek waren er 16 aanwezig.

Omdat wethouder Andrée van Es vroeg kwam, maar ook weer vroeg weg moest, werd het programma omgegooid.

Begonnen werd met de presentatie door Cock Kerling van de PowerPoint Presentatie. De regio heeft al twee keer een cd met PowerPoint Presentatie uitgebracht over ‘Inspirerende vrouwen’, maar dit keer was duidelijk dat er een boek bij moest komen. Bij het presenteren van het levensverhaal van déze vrouwen kun je niet volstaan met enkele regels tekst op een cd. Zo werd het boek de hoofdzaak en zit de cd er bij in.
De cd werd afgespeeld en op die manier konden de aanwezigen kennismaken met de 21 vrouwen -afkomstig uit 13 landen- uit het boek.

Cock introduceerde daarna Andrée van Es en om in de stijl van het project te blijven schetste zij heel kort haar levensloop.

Cock Kerling en Andre van Es

Cock Kerling en Andre van E

Andrée was met haar 28 jaar de eerste jonge vrouw in de Tweede Kamer en ze werd zwanger tijdens de zittingsperiode. Feministisch Nederland juichte. Nadat Cock haar het eerste exemplaar van boek en cd Levensverhalen had gepresenteerd vertelde Andrée over die periode. Omdat ze als enige namens de PSP in de Kamer zat was het voor haar een lastige periode, waarin ze veel steun ondervond van toenmalig Kamervoorzitter Dick Dolman. Cock herinnerde er aan dat veel mannelijke kamerleden er vreemd tegenaan keken, waarop Andrée lachte dat ze wist dat die over haar spraken als ‘dat jonge ding’.

Hierna volgde het optreden van Dina Doust. Een jonge vrouw van Afghaanse afkomst, die met ons VB-lid Elly Lubbers uit Beuningen en 23 andere vrouwen samenwerkt in het project VERTELROK. De vrouwen doen regelmatig presentaties, waarbij ze elkaars verhaal voorlezen. Dina kwam in vol ornaat op in een lange gele rok, waarop grote veelkleurige zakken. In iedere zak zit een verhaal. Dina vertelde er drie, van een Afghaanse, van een Somalische en van een Oekraïense. Dat laatste verhaal houdt ons Nederlanders een spiegel voor in zowel positieve als negatieve zin. Positief is bijvoorbeeld de koffiepauze, negatief is dat iedereen in Nederland een agenda nodig heeft.

Na de pauze introduceerden Adri Siffels en Hélène van Roode de rolmodellen. Ze werden naar voren gehaald, er werd iets over hun leven en werk verteld en ze kregen het boek en bloemen. Hélène kondigde aan dat deze presentatie niet het einde is van het project, maar het begin van een nieuw netwerk, waarin Nederlandse en migrantenvrouwenorganisaties gaan samenwerken. Vervolgens bedankte zij Agnes Verbiest voor haar grote aandeel in de redactie van het boek.

Slotwoorden werden gesproken door Minka Jansen, directeur van ProFor en Leonie van Gils. Minka wees er op dat het voor kleine projecten haast onmogelijk is geworden om nog subsidie te krijgen. Zij is ook van mening dat bij de gesubsidieerde projecten wordt uitgegaan van vooronderstellingen. Als het dan niet goed uitpakt, is het de schuld van ‘de ander’, ‘zij willen niet’. Dat ProFor aan dit project wilde meewerken, was juist het feit dat de deelnemende migranten(organisaties) er zelf zo veel inbreng in hebben.

Allen die meegewerkt hebben aan het boekje

Allen die meegewerkt hebben aan het boekje

van links naar rechts:  Adri, Hélene, Jwana, Lucia, Cock, Minka, Leonie

Leonie wees op het belang van samenwerking van vrouwenorganisaties en dankte alle medewerkers voor hun inbreng.
De uit Papua afkomstige Betty Ireeuw wilde na afloop graag nog iets zeggen. Zij vertelde dat ze nooit had gedacht dat haar verhaal in haar eigen woorden ooit nog eens op schrift zou komen en ze bedankte de organisatie voor de mogelijkheid.

Na afloop werd nog druk nagepraat onder genot van een drankje. Alle aanwezigen ontvingen bij vertrek een boek.

Het boek en de cd zijn in een oplage van 200 exemplaren gedrukt. Dit is mogelijk geworden door financiële bijdragen van de Rabobank Amsterdam en de Stichting Haëlla in Den Haag. Samenstelling, redactie en lay-out zijn volledig gedaan door vrijwilligers van bureau ProFor en Vereniging voor Vrouwenbelangen.

Het boek is verkrijgbaar voor €8,00 + verzendkosten bij de coordinator van regio Noordwest,  Cock Kerling, e-mail.
Het boek is ook te bestellen bij de boekhandel onder ISBN nummer 9789088420429.

agenda alv

 

Algemene ledenvergadering op zaterdag 27 oktober 2012 van 11.00 tot 16.00 uur in de Christus Triomfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154, Den Haag.

Dp zaterdag 27 oktober 2012  van 11.15 uur – 13.00 uur;  inloop vanaf 11.00 uur.

–        Aansluitend kunt u gebruik maken van een broodjeslunch en deelnemen aan de
themamiddag  van 14.00 – 16.00 uur over
–        samenwerking in een platform met andere organisaties die net als wij streven naar
een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in besturen en  politiek.
–        werkwijze platform, doel en subdoelen formuleren; projectgroepen formeren.
–        Internationale samenwerking.

[Lees meer…]

Stemwijzer-vrouwen

ijna 100 jaar kiesrecht heeft vrouwen nog steeds geen aan mannen gelijke vertegenwoordiging in de Tweede Kamer gebracht, hoewel veel kiezers aangeven dat ze dat eerlijker zouden vinden.
Alleen door voorkeurstemmen is daaraan iets te doen.
Om effect te hebben moeten er veel voorkeurstemmen worden uitgebracht op vrouwen die net buiten de boot dreigen te vallen. Hieronder kunt u vinden welke vrouwen uw steun nodig hebben om een zetel in de Tweede Kamer te krijgen, ondanks hun te lage plaats op de lijst.
Dit advies is gebaseerd op de laatst bekende uitkomst van de NOS Peilingwijzer, een gemiddelde van vier verschillende peilingen. De peilers geven zelf aan dat ze er plus of min twee zetels naast kunnen zitten. Er is dus steeds een gebied waarin de kandidaten niet zeker zijn van hun verkiezing.
Vrouwen in dat gebied of daar net onder hebben uw stem nodig.
In de volgende grafieken wordt voor ieder aantal zetels dat een partij haalt aangegeven hoe hoog het percentage vrouwen is dat door die partij wordt behaald. Een stijgende lijn gaat naar een vrouw, een dalende naar een man.
Het onzekere gebied is aangepast aan de laatste peilingen, dd 9 september,en omgeven door een rechthoek. Om meer vrouwen verkozen te krijgen moeten kiezers op vrouwen in dat gebied of er net onder stemmen. Op 11 sseptember is de tekst nog aangepast op basis van de peilingen van 10 september.

Om met voorkeurstemmen te worden verkozen zijn ongeveer 16.000 stemmen nodig!

Deze pagina is geactualiseerd op 11 september 2012. Alleen de tekst is aangepast; bij sommige grafieken klopt de rechthoek niet helemaal meer met de laatste peilingen. Let dus vooral op de tekst.

LIJST 1

Zoals de meeste grafieken begint deze op 0%, omdat de lijsttrekker een man is.
Uit de grafiek blijkt duidelijk dat de VVD onder de 40% vrouwen zal blijven.
Volgens de huidige peilingen zal de VVD 34 tot 37 zetels halen. Veel aandacht gevraagd voor de vrouw op plaats 39. Met voldoende voorkeurstemmen zal ze zeker twee mannen passeren.

LIJST 2

Hier is een stemadvies overbodig, omdat op de lijst rond het nu verwachte aantal zetels van 34 – 37, om en om een vrouw en een man staan. Daardoor zal het percentage vrouwen altijd op 50% uitkomen.

LIJST 3

Bij een peiling van rond de 17 zetels, is een voorkeurstem op plaats 16 of 18 zinvol. Maar ook daarmee haalt de PVV de 30% vrouwen nog niet!

LIJST 4

Volgens de huidige peilingen krijgt het CDA rond de 13 zetels.
De vrouwen op plaatsen 12 en 15 hebben veel voorkeurstemmen nodig, waardoor het percentage vrouwen net boven de 30% komt.

LIJST 5

De huidige peilingen wijzen op 19 tot 23 zetels.
Voorkeurstemmen op de vrouwen op plaatsen 23 en 28 kunnen extra vrouwen in de Kamer brengen. Een resultaat onder de 40% is niet om te juichen.

LIJST 6

Volgens de peilingen kan D66 11-13 zetels halen. Op plaatsen 11 t/m 15 staan vrouwen. Hier is de kans groot dat op de laatste regulier gekozen plaats al een vrouw staat. Die dreigt als gevolg van voorkeurstemmen op een lager geplaatste vrouw te worden verdreven. Dat helpt dus niet echt.
Met 13 zetels haalt D66 de 50% vrouwen niet!

LIJST 7

Dit is een van de twee lijsten met een vrouw als lijsttrekker.
De huidige peilingen geven aan dat GL 3-5 zetels zal halen. Alle voorkeurstemmen daarom op de vrouw op plaats 5!
Wordt zij gekozen dan komt GL zelfs op 60% vrouwen!

LIJST 8

Hier staat de eerste vrouw op plaats 3.
De peilingen verwachten 4-6 zetels, dus voorkeurstemmen op plaats 3 kunnen een extra vrouw in de Kamer helpen, maar ook dan blijft de CU onder de 40% vrouwen.

LIJST 9
De SGP heeft geen vrouwen op de kandidatenlijst.
Wij hopen van harte dat dit de laatste verkiezingen zijn waar dit mogelijk is.
Een grafiek zou een rechte rode streep op de nullijn laten zien…..
Voorkeurstemmen kunnen dus geen vrouw helpen.

LIJST 10
De Partij voor de Dieren krijgt volgens verwachting 2-4 zetels.
Vrouwen staan op plaats 1, 2, en 4.
Voldoende voorkeurstemmen op plaats 4 kunnen deze drie vrouwen in de Kamer helpen.
Dat is een 100% score!

LIJST 16
Lijst 50PLUS kan volgens de peilingen 1-3 zetels veroveren.
De eerste vrouw op plaats 3 heeft dus veel voorkeurstemmen nodig.

De niet genoemde lijsten halen volgens de huidige peilingen geen zetels.

KIES EEN PARTIJ EN STEM STRATEGISCH OP EEN VROUW

 

Stemwijzer 2 vrouwen

Bijna 100 jaar kiesrecht heeft vrouwen nog steeds geen aan mannen gelijke vertegenwoordiging in de Tweede Kamer gebracht, hoewel veel kiezers aangeven dat ze dat eerlijker zouden vinden.
Alleen door voorkeurstemmen is daaraan iets te doen.
Om effect te hebben moeten er veel voorkeurstemmen worden uitgebracht op vrouwen die net buiten de boot dreigen te vallen. Hieronder kunt u vinden welke vrouwen uw steun nodig hebben om een zetel in de Tweede Kamer te krijgen, ondanks hun te lage plaats op de lijst.
Dit advies is gebaseerd op de laatst bekende uitkomst van de NOS Peilingwijzer, een gemiddelde van vier verschillende peilingen. De peilers geven zelf aan dat ze er plus of min twee zetels naast kunnen zitten. Er is dus steeds een gebied waarin de kandidaten niet zeker zijn van hun verkiezing.
Vrouwen in dat gebied of daar net onder hebben uw stem nodig.
In de volgende grafieken wordt voor ieder aantal zetels dat een partij haalt aangegeven hoe hoog het percentage vrouwen is dat door die partij wordt behaald. Een stijgende lijn gaat naar een vrouw, een dalende naar een man.
Het onzekere gebied is aangepast aan de laatste peilingen, dd 9 september,en omgeven door een rechthoek. Om meer vrouwen verkozen te krijgen moeten kiezers op vrouwen in dat gebied of er net onder stemmen. Op 11 sseptember is de tekst nog aangepast op basis van de peilingen van 10 september.

Om met voorkeurstemmen te worden verkozen zijn ongeveer 16.000 stemmen nodig!

Deze pagina is geactualiseerd op 11 september 2012. Alleen de tekst is aangepast; bij sommige grafieken klopt de rechthoek niet helemaal meer met de laatste peilingen. Let dus vooral op de tekst.

LIJST 1

Zoals de meeste grafieken begint deze op 0%, omdat de lijsttrekker een man is.
Uit de grafiek blijkt duidelijk dat de VVD onder de 40% vrouwen zal blijven.
Volgens de huidige peilingen zal de VVD 34 tot 37 zetels halen. Veel aandacht gevraagd voor de vrouw op plaats 39. Met voldoende voorkeurstemmen zal ze zeker twee mannen passeren.

LIJST 2

stemwijzer-PvdA

Hier is een stemadvies overbodig, omdat op de lijst rond het nu verwachte aantal zetels van 34 – 37, om en om een vrouw en een man staan. Daardoor zal het percentage vrouwen altijd op 50% uitkomen.

LIJST 3

Bij een peiling van rond de 17 zetels, is een voorkeurstem op plaats 16 of 18 zinvol. Maar ook daarmee haalt de PVV de 30% vrouwen nog niet!

LIJST 4

Volgens de huidige peilingen krijgt het CDA rond de 13 zetels.
De vrouwen op plaatsen 12 en 15 hebben veel voorkeurstemmen nodig, waardoor het percentage vrouwen net boven de 30% komt.

LIJST 5

De huidige peilingen wijzen op 19 tot 23 zetels.
Voorkeurstemmen op de vrouwen op plaatsen 23 en 28 kunnen extra vrouwen in de Kamer brengen. Een resultaat onder de 40% is niet om te juichen.

LIJST 6

Volgens de peilingen kan D66 11-13 zetels halen. Op plaatsen 11 t/m 15 staan vrouwen. Hier is de kans groot dat op de laatste regulier gekozen plaats al een vrouw staat. Die dreigt als gevolg van voorkeurstemmen op een lager geplaatste vrouw te worden verdreven. Dat helpt dus niet echt.
Met 13 zetels haalt D66 de 50% vrouwen niet!

LIJST 7

Dit is een van de twee lijsten met een vrouw als lijsttrekker.
De huidige peilingen geven aan dat GL 3-5 zetels zal halen. Alle voorkeurstemmen daarom op de vrouw op plaats 5!
Wordt zij gekozen dan komt GL zelfs op 60% vrouwen!

LIJST 8

Hier staat de eerste vrouw op plaats 3.
De peilingen verwachten 4-6 zetels, dus voorkeurstemmen op plaats 3 kunnen een extra vrouw in de Kamer helpen, maar ook dan blijft de CU onder de 40% vrouwen.

LIJST 9
De SGP heeft geen vrouwen op de kandidatenlijst.
Wij hopen van harte dat dit de laatste verkiezingen zijn waar dit mogelijk is.
Een grafiek zou een rechte rode streep op de nullijn laten zien…..
Voorkeurstemmen kunnen dus geen vrouw helpen.

LIJST 10
De Partij voor de Dieren krijgt volgens verwachting 2-4 zetels.
Vrouwen staan op plaats 1, 2, en 4.
Voldoende voorkeurstemmen op plaats 4 kunnen deze drie vrouwen in de Kamer helpen.
Dat is een 100% score!

LIJST 16
Lijst 50PLUS kan volgens de peilingen 1-3 zetels veroveren.
De eerste vrouw op plaats 3 heeft dus veel voorkeurstemmen nodig.

De niet genoemde lijsten halen volgens de huidige peilingen geen zetels.

KIES EEN PARTIJ EN STEM STRATEGISCH OP EEN VROUW