Geweld tegen Vrouwen

Letter by IAW President Joanna Manganara to the Human Rights Council on Femicide and the increase across many countries of brutal attacks against women which surpass in barbarity the regrettable familiar incidents of rape and murder.

Stemwijzer-vrouwen

ijna 100 jaar kiesrecht heeft vrouwen nog steeds geen aan mannen gelijke vertegenwoordiging in de Tweede Kamer gebracht, hoewel veel kiezers aangeven dat ze dat eerlijker zouden vinden.
Alleen door voorkeurstemmen is daaraan iets te doen.
Om effect te hebben moeten er veel voorkeurstemmen worden uitgebracht op vrouwen die net buiten de boot dreigen te vallen. Hieronder kunt u vinden welke vrouwen uw steun nodig hebben om een zetel in de Tweede Kamer te krijgen, ondanks hun te lage plaats op de lijst.
Dit advies is gebaseerd op de laatst bekende uitkomst van de NOS Peilingwijzer, een gemiddelde van vier verschillende peilingen. De peilers geven zelf aan dat ze er plus of min twee zetels naast kunnen zitten. Er is dus steeds een gebied waarin de kandidaten niet zeker zijn van hun verkiezing.
Vrouwen in dat gebied of daar net onder hebben uw stem nodig.
In de volgende grafieken wordt voor ieder aantal zetels dat een partij haalt aangegeven hoe hoog het percentage vrouwen is dat door die partij wordt behaald. Een stijgende lijn gaat naar een vrouw, een dalende naar een man.
Het onzekere gebied is aangepast aan de laatste peilingen, dd 9 september,en omgeven door een rechthoek. Om meer vrouwen verkozen te krijgen moeten kiezers op vrouwen in dat gebied of er net onder stemmen. Op 11 sseptember is de tekst nog aangepast op basis van de peilingen van 10 september.

Om met voorkeurstemmen te worden verkozen zijn ongeveer 16.000 stemmen nodig!

Deze pagina is geactualiseerd op 11 september 2012. Alleen de tekst is aangepast; bij sommige grafieken klopt de rechthoek niet helemaal meer met de laatste peilingen. Let dus vooral op de tekst.

LIJST 1

Zoals de meeste grafieken begint deze op 0%, omdat de lijsttrekker een man is.
Uit de grafiek blijkt duidelijk dat de VVD onder de 40% vrouwen zal blijven.
Volgens de huidige peilingen zal de VVD 34 tot 37 zetels halen. Veel aandacht gevraagd voor de vrouw op plaats 39. Met voldoende voorkeurstemmen zal ze zeker twee mannen passeren.

LIJST 2

Hier is een stemadvies overbodig, omdat op de lijst rond het nu verwachte aantal zetels van 34 – 37, om en om een vrouw en een man staan. Daardoor zal het percentage vrouwen altijd op 50% uitkomen.

LIJST 3

Bij een peiling van rond de 17 zetels, is een voorkeurstem op plaats 16 of 18 zinvol. Maar ook daarmee haalt de PVV de 30% vrouwen nog niet!

LIJST 4

Volgens de huidige peilingen krijgt het CDA rond de 13 zetels.
De vrouwen op plaatsen 12 en 15 hebben veel voorkeurstemmen nodig, waardoor het percentage vrouwen net boven de 30% komt.

LIJST 5

De huidige peilingen wijzen op 19 tot 23 zetels.
Voorkeurstemmen op de vrouwen op plaatsen 23 en 28 kunnen extra vrouwen in de Kamer brengen. Een resultaat onder de 40% is niet om te juichen.

LIJST 6

Volgens de peilingen kan D66 11-13 zetels halen. Op plaatsen 11 t/m 15 staan vrouwen. Hier is de kans groot dat op de laatste regulier gekozen plaats al een vrouw staat. Die dreigt als gevolg van voorkeurstemmen op een lager geplaatste vrouw te worden verdreven. Dat helpt dus niet echt.
Met 13 zetels haalt D66 de 50% vrouwen niet!

LIJST 7

Dit is een van de twee lijsten met een vrouw als lijsttrekker.
De huidige peilingen geven aan dat GL 3-5 zetels zal halen. Alle voorkeurstemmen daarom op de vrouw op plaats 5!
Wordt zij gekozen dan komt GL zelfs op 60% vrouwen!

LIJST 8

Hier staat de eerste vrouw op plaats 3.
De peilingen verwachten 4-6 zetels, dus voorkeurstemmen op plaats 3 kunnen een extra vrouw in de Kamer helpen, maar ook dan blijft de CU onder de 40% vrouwen.

LIJST 9
De SGP heeft geen vrouwen op de kandidatenlijst.
Wij hopen van harte dat dit de laatste verkiezingen zijn waar dit mogelijk is.
Een grafiek zou een rechte rode streep op de nullijn laten zien…..
Voorkeurstemmen kunnen dus geen vrouw helpen.

LIJST 10
De Partij voor de Dieren krijgt volgens verwachting 2-4 zetels.
Vrouwen staan op plaats 1, 2, en 4.
Voldoende voorkeurstemmen op plaats 4 kunnen deze drie vrouwen in de Kamer helpen.
Dat is een 100% score!

LIJST 16
Lijst 50PLUS kan volgens de peilingen 1-3 zetels veroveren.
De eerste vrouw op plaats 3 heeft dus veel voorkeurstemmen nodig.

De niet genoemde lijsten halen volgens de huidige peilingen geen zetels.

KIES EEN PARTIJ EN STEM STRATEGISCH OP EEN VROUW