uitnodiging Zomerborrel dinsdag 29 augustus 2017

Het bestuur nodigt u uit voor de Zomerborrel dinsdag 29 augustus 2017

Nederlandse Vereniging van Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap

regio Zuid-Holland en Zeeland

 

Zomerborrel van 17:00-21:00 uur

Locatie: Elisabeth Mac Lean, Laan van Weltevreden 17, 30 Rotterdam   010 – 413 8514

R.S.V.P.  voor 29 augustus 2017 bij Artemis  

010 – 4423807 06-26090009

(ook eventuele dieeteisen doorgeven en opgeven voor de Speakers’ Corner)

marsgoddess@gmail.com

** voor leden geen kosten voor deelname ; voor introducées kosten zomerborrel €5,-

 

Hoewel dit een regiobijeenkomst is van Zuid-Holland/Zeeland zijn leden van de rest van Nederland ook welkom voor de zomerborrel.

Lancering UN Women nationaal comité Nederland

Op donderdag 20 oktober 16:30 uur is het zover: de officiële lancering met een persconferentie van UN Women nationaal comité Nederland in Nieuwspoort den Haag.

Den Haag huisvest vanaf donderdag een United Nations Women Committee, een lokale afdeling van de internationale VN-organisatie voor vrouwenrechten.

UN Women nationaal comité Nederland is de Nederlandse tak van UN Women, de internationale VN-organisatie voor vrouwenrechten. Het UN Women nationaal comité Nederland steunt vrouwen en meisjes hier in de strijd tegen het glazen plafond en de effecten van discriminatie. Het nieuwe comité gaat zich vanuit Den Haag ook inzetten om levens van vrouwen elders in de wereld te verbeteren.

Het UN Women nationaal comité Nederland heeft een belangrijke diplomatieke taak. Het mag ministers en andere VN-organisaties aanspreken, als de belangen van vrouwen en meisjes dat vragen. Het comité belooft daarom om de Nederlandse overheid kritisch te volgen namens vrouwen en meisjes, zoals UN Women New York dat doet bij de 193 regeringen van de bij de Verenigde Naties aangesloten landen.

Het nieuwe comité moedigt ieder individu, iedere instelling en iedere onderneming in Nederland aan om vrouwenrechten te versterken. Dat doet het zelf door fondsen te werven met aansprekende wereldcampagnes: Orange The World tegen geweld tegen vrouwen, He For She dat topmannen vraagt om vrouwen te steunen en Empower Women, voor een betere positie van vrouwen op de arbeidsmarkt van ontwikkelings- én ontwikkelde landen. Driekwart van de donaties uit Nederland gaat naar wereldwijde programma?s voor vrouwen en meisjes. Langlopende programma’s zoals in Pakistan waar UN Women zorgt dat vrouwen hun kiesrecht kunnen gebruiken, en crisishulp zoals in Haïti, dat recent door orkaan Matthew werd verwoest en waar UN Women zorgt voor veilige opvang en essentiële zorg voor vrouwen en meisjes.

Plaats en tijdstip

Nieuwspoort, Den Haag. 20 oktober 16:30 – 17:30 uur

Sprekers op 20 oktober

Bij de presentatie van UN Women nationaal comité Nederland zijn ambassadeurs, vrijwilligers en bestuur aanwezig.

* Ton de Jong, outreach and business development adviser van UN Women International;

* Mitushi Das, partnerships specialist van UN Women International;

* Sylvia Borren, ambassadeur UN Women nationaal comité Nederland;

* Tatjana Maul, ambassadeur UN Women nationaal comité Nederland;

* Bengyella Gwanmesia, ambassadeur UN Women nationaal comité Nederland;

* Anke Vervoord, voorzitter UN Women nationaal comité Nederland.

Un Women nationaal comité Nederland is in 2016 opgericht om de levens van vrouwen in Nederland en de wereld te verbeteren. Het comité voert campagnes voor vrouwenrechten en tegen geweld door hier mannen en vrouwen bij te betrekken. Meer op  www.unwomen.nl (vanaf 20 okt)

Het Nederlandse nationaal comité heeft een eerste bijdrage ontvangen van de gemeente Den Haag. Nederland is het vijftiende land met een eigen comité onder de vleugels van UN Women in New York, na Australië, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, IJsland en Zweden.

Twitteraars: gebruik @unwomen_nl #wezijner of #unwomennc_nl

Topvrouwen – the Queen Bee discussion

“Krabbenmand, Queenbee en Haar op d’r tanden”. Topvrouwen Bouw & Infra stimuleert het creëren van termen die afbreuk doen aan vrouwen niet”

Great speech van Michelle Obama

Presidentsvrouw – Michelle Obama speech at Democratic National Convention, July 25, 2016 part 2 (HD)

 

In het Vredespaleis in Den Haag is een bronzen borstbeeld van Aletta Jacobs onthuld.

In het Vredespaleis in Den Haag is een bronzen borstbeeld van Aletta Jacobs onthuld.

Het object is een geschenk van de Women’s International League for Peace and Freedom aan de Carnegie Stichting, de eigenaar van het Vredespaleis. Voorzitter Bernard Bot nam het beeld in ontvangst.

Aletta Jacobs leefde van 1854 tot 1929. Ze is vooral bekend van haar strijd voor het vrouwenkiesrecht. Ook organiseerde zij honderd jaar geleden een Internationaal Vrouwen Congres in Den Haag. Uit dat congres ontstond de Women’s International League for Peace and Freedom.

http://www.nu.nl/cultuur-overig/4038266/borstbeeld-aletta-jacobs-onthuld-in-vredespaleis.html

 Aletta

Leden van Vrouwenbelangen bij het borstbeeld van Aletta Jaobs, 26 april 2015

 

Arina met foto Aletta Jacobs

Arina met foto Aletta Jacobs

Lyda Verstegen  bij Aletta Jacobs, Vredespaleis

Steeds meer vrouwen in de gemeenteraad

De lokale politiek wordt nog altijd door mannen gedomineerd, maar vrouwen zijn bezig aan een gestage opmars. Van alle gemeenteraadsleden die in maart werden gekozen is 28,3 procent vrouw, becijfert ProDemos in een vandaag verschenen rapport.

De organisatie, die ook de StemWijzer maakt, constateert dat het aandeel van vrouwelijke raadsleden langzaam toeneemt. In 1994 bezetten ze 22 procent van de gemeenteraadszetels, in 2010 was dat 26 procent. Linkse partijen hebben verhoudingsgewijs de meeste vrouwelijke raadsleden.

Bij GroenLinks is 43 procent van de raadsleden vrouw, het hoogste percentage van alle partijen. Daarna volgen PvdA met 37,5 procent en SP met 35,6 procent. De SGP is hekkensluiter. Lilian Janse uit Vlissingen is het eerste en vooralsnog enige vrouwelijke gemeenteraadslid van de gereformeerde partij.

126e algemene ledenvergadering

Beste leden van de Vereniging voor Vrouwenbelangen,

 

Namens het bestuur nodig ik u van harte uit voor de 126e algemene ledenvergadering die wordt gehouden

op zaterdag 21 juni 2014 van 15.30 – 17.00 uur
in de Christus Triomfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154, in Den Haag.
Inloop met thee en koffie vanaf 15 uur; na afloop bijpraten met een drankje en een hapje.

De concept-agenda is als volgt:
1.  Opening, vaststellen agenda en mededelingen
2.  Vaststellen verslag van de ALV van 30 november 2013
3.  Vaststellen Jaarverslag 2013
4.  Presentatie financieel jaarverslag en balans 2013
– verslag kascommissie en décharge bestuur
– benoeming nieuwe kascommissie
– begroting 2014
5.  Vooruitblik: viering 120 jaar VB  en beleidsplan korte termijn
6.  Werving bestuursleden en vrijwilligers
7.  Verslagen van regio’s, werkgroepen en internetredactie
8.  Verkiezingen voor gemeenteraden en Europees Parlement
9.  Platform Gender & Politiek
10.  Rondvraag en sluiting.

De vergaderstukken worden u zo spoedig mogelijk toegezonden.
Aanmelding is noodzakelijk. U kunt dat doen via aanmelden@vrouwenbelangen.nl , per post via Vrouwenbelangen Postbus 82026, 2508 EA  Den Haag.

Het bestuur ziet u allen graag tegemoet op 21 juni.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Leonie van Gils,
voorzitter

Stem voor m/v balans in het Europees Parlement

Stem voor m/v balans in het Europees Parlement

Al bijna honderd jaar strijden vrouwen in Nederland en elders voor gelijke invloed in politieke en bestuurlijke kwesties. Maar nog altijd worden bezuinigingsmaatregelen zoals hervorming van de zorg of jeugdhulp, genomen zonder vooraf te controleren of de lasten eerlijk verdeeld worden tussen mannen en vrouwen. Door de oververtegenwoordiging van mannen valt die verdeling meestal uit in hun voordeel.

We staan nu voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement (EP). Ook hierin zijn mannen nog ruimschoots in de meerderheid. Tijdens onze Europabijeenkomst op 25 april in het Huis van Europa maakte Willemien Ruygrok, deskundige bij uitstek op dit terrein, zichtbaar hoezeer wij in Nederland verbeteringen op het gebied van gelijke rechten aan de EU te danken hebben en hoe hard wij het Europees Parlement nog nodig hebben daarvoor. Een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in Brussel is daarom des te belangrijker.

 

Gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen is nodig om een eind te maken aan het overmatig denken vanuit mannelijke perspectieven. Een kiesstelsel dat de structurele oververtegenwoordiging van mannen in politiek en bestuur laat voortduren, doet geen recht aan de gelijke politieke grondrechten van mannen en vrouwen. Het werkt bovendien niet alleen in het nadeel van vrouwen, maar ook in het nadeel van de meeste mannen en de samenleving als geheel. Met onze stem voor het Europees Parlement kunnen we deze vorm van discriminatie niet herstellen, maar wel signaleren. Volg daarom het voorbeeld van weldenkende mannen en vrouwen:

                                               kies een partij en stem op een vrouw !!!

 

Aan welke vrouw geef je je voorkeurstem?
Zoek je binnen de partij die jouw voorkeur heeft nog een kandidaat, dan kunnen we je met alle plezier zes kandidaten uit verschillende partijen aanbevelen die op 25 april met ons in discussie gingen over hun inzet in het Europees Parlement als zij gekozen zouden worden: Anke Klein (D66), Anne-Marie Mineur (SP), Güliz Tomruk (GroenLinks), Irene Janssen (CDA), Nejra Kalkan (PvdA) en Stieneke van der Graaf (ChristenUnie). Dat van andere partijen geen kandidaat in staat was naar deze bijeenkomst te komen, zegt natuurlijk niets van die andere partijen en kandidaten. Maar andersom kunnen wij ook niets zeggen van andere kandidaten.
Laat jouw stem in elk geval meetellen. Doe je best het signaal te versterken. Deel, mail, sms of twitter aan jouw familie, vrienden en relaties de oproep:

                                               kies een partij en stem op een vrouw !!!

Europese verkiezingen: hoe kies ik?

Europese Verkiezingen

 

Weblinks naar zaken die kunnen helpen bij het bepalen van waar je op zult stemmen.
Ik hoop dat we in ieder geval allemaal op een vrouw zullen stemmen.
Verder moeten we rekening houden met hoe een Nederlandse politieke partij  zich verbonden heeft met andere partijen in de Europese Politieke partijen die er zijn. Bijvoorbeeld CDA met Duitse CHU en Christen Unie. Dat leidt tot andere keuzes in Europa dan die je als Nederlandse kiezer wellicht zou verwachten van het CDA. Of VVD en D66 zijn in Europa verbonden in één Europese partij.

GEEN van de partijen heeft ‘vrouwen’ of zaken die vrouwen betreffen als punt in hun programma staan.

Als je wil weten hoe de 26 Nederlandse leden van het Europese parlament de afgelopen periode hebben gestemd bij de voorliggende wetten en kwesties dan kun je dat vinden op:

http://www.votewatch.eu/

Dit kan je inzicht geven in wat er belangrijk wordt gevonden door partijen, maar ook hoe zaken uit onderhandeld zijn.  Je kunt hier ook een ‘kiesadvies’ krijgen door te stemmen op 20 onderwerpen (ook kun je aangeven in welke mate je hier voor, neutraal of tegen bent)
Dit ‘matcht’ je dan met de europarlementarier die het meest gestemd heeft zoals jij zaken belangrijk vindt.

http://www.electio2014.eu/nl/

Zelf vond ik dit handig want dan kreeg ik meteen ook en aantal personen waar ik op zou kunnen stemmen (en hoera, daar was meteen ook een vrouw bij in de politieke richting die ik in Europa wil steunen)

Website van de Europese Verkiezingen 2014:

http://www.elections2014.eu/nl

Helaas is de informatie over de diverse politieke stromingen in europa voornamelijk in het Engels.

De bevindelijke partijen (CDA, ChristenUnie, CHU) zijn momenteel de grootste in Europa. En zij heten daar de Europese Volkspartij  (EVP) De EVP omvat 74 partijen uit 39 landen. Zij vormt de grootste fractie in het Europees Parlement en levert de meeste staatshoofden en regeringsleiders van alle politieke families in de Europese Raad, evenals de meeste leden van de Commissie.  Dit zijn voor een groot deel erg behoudende en niet altijd erg vrouw-vriendelijke partijen.

http://www.epp.eu/

Overigens heeft de EVP slechts 3 zetels meer dan de Europese Sociaal Democraten De Party of European Socialists (PES) omvat 53 Socialistische, Social Democratische partijen (waaronder de PvdA)

http://pes.eu/

De partij van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) is de partij van ondermeer de VVD en D66.  Er zijn meer dan 55 liberale partijen aangesloten.

http://www.aldeparty.eu/en

Europese Groene Partij omvat natuurlijk Groen-Links, maar ook Die Grünen.

http://europeangreens.eu/content/egp-manifesto

http://campaign.europeangreens.eu/

 

De andere partijen staan allemaal (in het Engels) beschreven op deze webpagine:

http://www.elections2014.eu/nl/european-political-parties

Hoe het ook zij geloof niet te zeer in stemwijzers. Daarin word je te gemakkelijk gestuurd en eigenlijk zijn zwart/wit (of ja/nee) antwoorden op vragen geen goede manier om te beslissen wat je nu wel of niet belangrijk is voor jou in het Europese parlement.

 

Europese verkiezingen in mei 2014: écht belangrijk voor vrouwen!

Denk en praat mee over de Europese verkiezingen. Wat vind jij belangrijk?

Wat staat er in de programma’s van de Europese partijen? Wat was hun inzet voor de vorige periode? En wat hebben ze daarvan waargemaakt? Hoe hebben de Europese partijen in hun stemgedrag de verschillende gevolgen van beleid voor vrouwen en mannen meegewogen?
Wat staat er in de nieuwe partijprogramma’s over het realiseren van gelijke rechten en kansen, evenredige deelname en invloed van vrouwen en mannen in al hun diversiteit in Europa? Hoe hebben de partijen gestemd over integratie van het streven naar gender gelijkheid en diversiteit in de begrotingskaders 2014-2020?

De Nederlandse Vrouwen Raad en de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap (Vrouwenbelangen), organiseren in samenwerking met de European Women’s Lobby een bijeenkomst in het kader van de Europese Parlementsverkiezingen met sprekers uit binnen- en buitenland, onder wie ook zeker (kandidaat) Europarlementariërs. We zijn daarvoor te gast bij het Europees Parlement Informatiebureau in Nederland.

Wanneer :  Vrijdag 25 april, 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) – 16.30 uur (netwerkborrel na afloop)
Waar       :  Huis van Europa, Korte Vijverberg 5/6, 2513 AB Den Haag

We nodigen je uit om deze bijeenkomst bij te wonen en in interactieve sessies aan de (kandidaat) Europarlementariërs mee te geven wat wij als vrouwen belangrijk vinden, bijvoorbeeld op het gebied van preventie van huiselijk geweld, bevorderen van financiële zelfstandigheid van vrouwen, gevolgen van de economische crisis, genderspecifieke gezondheidszorg. Ook het bevorderen van meer vrouwen in besturen, in de politiek en in de top van bedrijven is onderwerp van gesprek.

We blikken ook terug op de recente Gemeenteraadsverkiezingen om opgedane ervaringen te kunnen benutten voor het aanwakkeren van interesse in en opkomst voor de Europese Parlementsverkiezingen en voor een uitslag die vrouwen in Europa in al hun diversiteit ten goede komt.

Het programma staat vanaf 10 april op de website van de NVR (www.nederlandsevrouwenraad.nl) en van Vrouwenbelangen (www.vrouwenbelangen.nl).

De bijeenkomst is gratis. Wel word je verzocht je vóór 22 april 12.00 uur aan te melden en op 25 april een legitimatiebewijs mee te brengen. Aanmelden via: www.nederlandsevrouwenraad.nl/aanmelden.