Algemeen overleg over Emancipatie

Een algemeen overleg over Emancipatie tussen de commissie voor OCW/Emancipatie en Minister Bussemaker op 13 en 20 juni 2013.

Tijdens deze bijeenkomst maakten leden van de politieke partijen zichtbaar in hoeverre zij in staat en bereid zijn de ervaringen, inzichten en perspectieven van vrouwen in al hun diversiteit, mee te nemen bij hun vertegenwoordiging van de hele bevolking, als medewetgever en als controleur van de regering. Gaat het om welvaart of kwaliteit van leven, een land waar vrouwen, mannen, iedereen wil wonen?

Leden van VB en andere organisaties hebben kunnen constateren dat de commissieleden maar weinig van de aan hen aangereikte suggesties en moties hebben opgepakt en bepleit bij de coördinerend minister voor emancipatiebeleid.
Voortzetting van het overleg bleek nodig.  Daarop heeft Vrouwenbelangen meegewerkt aan nog een gezamenlijke oproep aan de commissieleden, om voortaan de Kamer bij alle voorgenomen beleid en wetgeving, maar in elk geval bij bezuinigingsmaatregelen uitgebreid  te informeren over de effecten daarvan, uitgesplitst naar sekse en etniciteit en met name over de effecten op de economische zelfstandigheid van vrouwen. Tijdens het voortgezette overleg dat op 20 juni plaatsvond in plenaire vergadering van de Kamer werd een motie van deze  strekking niet ingediend.