agenda alv

 

Algemene ledenvergadering op zaterdag 27 oktober 2012 van 11.00 tot 16.00 uur in de Christus Triomfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154, Den Haag.

Dp zaterdag 27 oktober 2012  van 11.15 uur – 13.00 uur;  inloop vanaf 11.00 uur.

–        Aansluitend kunt u gebruik maken van een broodjeslunch en deelnemen aan de
themamiddag  van 14.00 – 16.00 uur over
–        samenwerking in een platform met andere organisaties die net als wij streven naar
een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in besturen en  politiek.
–        werkwijze platform, doel en subdoelen formuleren; projectgroepen formeren.
–        Internationale samenwerking.

Agenda ALV:

1                 Opening en vaststelling agenda
2                 Vaststellen verslag van de ALV van 6 juli 2012
3                 Mededelingen van het bestuur
4                 Samenstelling bestuur Vrouwenbelangen
5                 Mededelingen vanuit regio’s en werkgroepen
6                 Rondvraag
7                 Sluiting

Ad punt 4: Helaas moeten wij mededelen dat onze eminente secretaris, Freke Schoenmaker, vandaag wegens persoonlijke omstandigheden haar taak neerlegt. Het bestuur vraagt uw medewerking bij de moeilijke taak een opvolgster te vinden.
Mariëtte Spigt draait al enige tijd actief mee in het bestuur. Wij verzoeken u haar nu tot bestuurslid te benoemen.
Het bestuurslidmaatschap van Soesma Radje gaat voorlopig niet door omdat dat niet te combineren valt met haar nieuwe baan, waarvoor ze veel in het buitenland is.
Wij zijn blij dat Lisa van Midde, een van de jongeren die meewerkte in ons stageproject Onbalans, te kennen heeft gegeven dat zij wil deelnemen in ons bestuur. Het bestuur draagt ook haar voor voor benoeming als bestuurslid.

N.B. voor de themamiddag nodigt het bestuur ook andere vrouwenorganisaties uit, die voor de samenwerking belangstelling hebben laten blijken.

Aanmelding voor de ALV, de lunch en/of de themamiddag vóór 21 oktober a.s. liefst per e-mail op bureau@vrouwenbelangen.nl .
Graag tot ziens!

Namens het bestuur,

Annemarie Nijenhuis

 

5.      Rondvraag en sluiting

Laat wat van je horen

*