In memoriam Toos van Noordwijk

In memoriam Toos van Noordwijk.

Op 6 december is overleden: Toos van Noordwijk; 62 jaar lid van Vrouwenbelangen
Hieronder een artikel van haar hand.

toosvnoordwijkToos van Noordwijk, 50 jaar lid van Vrouwenbelangen, ontvangt bloemen tijdens de ledenvergadering op 24 april 2010 .

 

Zij schrijft op verzoek van de redactie over haar eigen lidmaatschap en dat van haar moeder.

 

 

Toos van Noordwijk

Waarom ik lid werd.

In augustus 1946 trouwden wij. Ik was assistent op het zoölogisch lab van de Rijks Universiteit van Groningen, en vroeg aan de hoogleraar of de vooroorlogse regel dat een vrouw bij haar huwelijk werd ontslagen nog gold. Hij had geen enkel bezwaar dat ik gewoon mijn halve baan zou houden en kwam op onze receptie. Eind december liet het ministerie van Onderwijs weten, dat die regel nog wèl bestond. Ik werd dus met terugwerkende kracht (!) tot de datum van ons huwelijk ontslagen. Ik had mijn doctoraal examen (biologie) nog niet gedaan en ben toen extra hard gaan werken om dat te doen. In het voorjaar van 1947 kreeg mijn echtgenoot een Canadese studiebeurs om na zijn artsexamen een tijd in Toronto te komen werken. En ik kon er ook een krijgen. Toen we twee jaar later terugkwamen mocht ik in ons land nog steeds niet betaald werken. Dat werd dus vrijwilligerswerk, in de vorm van cursussen geven in Amsterdam en op de Born (het toenmalige scholingscentrum voor vrouwelijke PvdA leden in Bennekom). In 1958 werd ik gekozen in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Daar zaten toen ‘maar’ zes vrouwen in en ‘maar’ twee biologen. Ik was daardoor op twee manieren een ongewone eend in de bijt (als ik me goed herinner waren er toen 79 of 81 Statenleden). Mijn Moeder was van 1913 tot 1916 als jong onderwijzeres bestuurslid van de afdeling Veenendaal van de Vereniging voor Vrouwen Kiesrecht geweest (in 1916 verhuisde ze naar Doesburg). Zij was lid van de SDAP en behoorde tot de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden in ons land (Velsen). Een gesprek met mijn Moeder over de ingezakte belangstelling van vrouwen voor de politiek bracht mij er toe om lid te worden van de opvolgster van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht, zijnde de Vereniging voor Vrouwenbelangen. Ondertussen had ik sinds 1958 ook een parttime baan als lerares biologie. Dankzij de Motie Tendeloo en veel lobbywerk door de klein geworden Vereniging voor Vrouwenbelangen, was eindelijk het verbod voor gehuwde vrouwen om door de overheid betaald werk te doen opgeheven. Er wordt nu vaak gedacht dat het verbod in ging als er een kind kwam, in religieuze groeperingen een herkenbaar motief. Maar in feite was het een crisismaatregel uit de dertiger jaren met als argument: slechts één inkomen per huishouden en ging het verbod in op de huwelijksdatum.

Kortom ik werd per 1-1-1960 lid van Vrouwenbelangen door te praten met mijn Moeder!

Toos:

het leven van mijn moeder, die op 18-jarige leeftijd lid werd van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht.

Verkiezingen, wonen en wandluizen

Finland (1906) en Noorwegen (1907) waren de eerste landen waar vrouwen kiesrecht kregen.

In 1908 werd in Amsterdam een Internationaal Congres voor Vrouwen kiesrecht gehouden. Voor dat congres schreef Cornelis Veth een gedicht:

Gij vrouwen wilt nu een partijtje mee gaan spelen,
Wel laat ons hopen dat het U niet zal vervelen!
Doch als ge waarlijk naar een rol solliciteert,
Is ’t nodig dat ge van het spel de wetten eerst eens leert.

Mijn moeder was toen veertien jaar oud en herinnerde zich de voor die tijd grote publiciteit die dat congres kreeg. Zij werd een paar jaar later actief lid van de Vereniging voor Vrouwen kiesrecht. In 1913 spitsten de acties zich toe en leiden tot een grote (stille) vrouwen demon-stratie in den Haag op Prinsjesdag. Bij de Grondwetsherziening in 1917 kregen vrouwen het Passief kiesrecht, ze mochten dus wel gekozen worden, maar nog niet zelf stemmen!

Moeder werd in 1923 lid van de Gemeenteraad in Velsen, als eerste vrouwelijk raadslid. Ze kreeg woningbouw in haar portefeuille en ging op de fiets naar allerlei krottenwijken om te ervaren hoe slecht de woon toestanden waren voor de onderste laag van de toenmalige maatschappij. Een enkele keer (als er geen oppas was) mocht ik mee achter op die fiets, in een rieten mandje. Die armoede die ik toen zag, heb ik pas later in tropische sloppenwijken opnieuw gezien.

Op een avond werd er bij ons thuis gebeld, door een vrouw met een lucifersdoosje in haar hand. Moeder bleef bij de deur met haar praten, nodigde haar niet binnen, wat eigenlijk heel ongewoon was. De reden daarvoor bleek te zijn dat in dat lucifersdoosje wandluizen zaten en moeder wilde niet het risico lopen dat die in onze woonkamer zouden ontsnappen.

Jaren later heeft moeder mij verteld, dat die vrouw aan de deur zei:

“Wij weten wat U voor ons doet”