HOME

 • Oud voorzitter Leoni van Gils overleden

  Leonie van GilsLeonie van Gils, oud bestuurslid, oud voorzitter en zeer actief lid, is vorige week dinsdag 7 december heel plotseling is overleden aan de gevolgen van een hartinfarct.
  Zoals wij allen de inmiddels 80-jarige Leonie kenden, was zij nog vol plannen, vooral ook plannen voor een man/vrouw gelijke maatschappij.
  Vrouwenbelangen heeft een bevlogen lid verloren, dat ongetwijfeld nog veel elan zou hebben gebracht in de vrouwenemancipatie in Nederland.
  Het bestuur wenst haar familie veel sterkte in het verwerken van dit verlies. 

   

   

  Verslag van het 38e Congres van de International Alliance of Women (IAW)van 24-26 november 2020

  Namens Vrouwenbelangen waren Anje Wiersinga, Arina Angerman, Heleen Jansen, Arthie Schimmel en Lyda Verstegen ‘aanwezig’ op het eerste virtuele congres in 116 jaar.

  Het motto was Caring Economy, Putting People and the Planet over Profit.

  Daarover had de voorzitter Joanna Manganara een declaratie en een resolutie gemaakt die op de website is terug te vinden (www.womenalliance.org) en die met applaus is begroet.

  Het congres was tot in de puntjes voorbereid door een speciaal ingesteld comité, de Taskforce.
  Zelfs de pre-congress board meetings hadden een uitgeschreven agenda, en het congres werd geleid door moderators die van te voren hadden geoefend. Een bylaw voor de gelegenheid gemaakt gaf aan wie er in de taskforce konden zitten: leden die ervaring hadden met het voorbereiden van IAW vergaderingen en virtuele vergaderingen.
  En een bylaw voor debatten in virtuele vergaderingen waarin precies beschreven staat hoe lang (of liever hoe kort) iedereen aan het woord kon zijn en dat aan het eind van ieder onderwerp de moderator een duidelijk besluit moet formuleren.
  Vanaf juni vergaderde de task force alle 14 dagen.

  Op de eerste dag werden de kandidaten voor president, secretaris-generaal en penningmeester voorgesteld, waarna de kiesbiljetten werden rondgestuurd. De kiescommissie, 5 leden uit 5 verschillende landen telden de stemmen en de convener kon de volgende dag zeggen dat:
  Cheryl Hayles uit Canada gekozen was tot voorzitter, Olofunmi Oluyede uit Nigeria/New York herkozen tot Secretaris Generaal en Antonia Lavine uit San Francisco tot penningmeester.
  Er waren geen tegenkandidaten.

  De 20 kandidaten voor 15 plaatsen in de Board werden ook die dag voorgesteld. Er is opgelet dat er 12 landen vertegenwoordigd zouden zijn. De derde dag was dat gelukt, er zijn wat jonge leden gekozen. Vrouwenbelangen had geen kandidaat. Alle mensen staan op de website.

  Nadat het verslag van de penningmeester over de driejaarlijkse periode was goedgekeurd is het executive committee gedechargeerd.

  De resoluties werden voorgesteld. Ook deze hadden lang tevoren moeten worden ingeleverd, zodat het resolutiescomité ze kon bekijken voor het congres.
  Er waren vijf resoluties: on unpaid work, waarbij onze resolutie over het ratificeren van conventie 189 van de International Labor Organisation over Huishoudelijk Personeel  mooi aansloot, een derde over het verschuiven van geld voor defensie naar gezondheidszorg, die we te utopisch vonden, en een vierde over family planning, die volgens Arina niet radicaal genoeg was. Ze miste een verwijzing naar She Decides. We waren van plan ons van stemming over die twee laatste te onthouden, maar ze werden er zo snel doorgejaagd dat dat niet kon.
  Omdat er geen tijd was in een virtuele vergadering had de board voorgesteld het Actieprogramma 2017-2019 the handhaven tot het volgende congres. Het is een tijdloos stuk dat misschien op het gebied van Milieubeleid wat aangescherpt had kunnen worden, maar dat is zwart kijken. Het voorstel is aangenomen.

  Het intussen traditionele boekje met rapporten van Leden, vertegenwoordigers bij internationale organisaties en commissievoorzitters werd de volgende dag gepresenteerd. Ook daarover konden we niet debatteren. Op eerdere congressen duurde dat een dagdeel. Het was altijd interessant om dwarsverbanden te vinden en elkaar te inspireren, maar ook hiervoor geldt: kijk op de website.Er werd geklaagd dat zo weinig organisaties een rapport hadden ingestuurd: volgende keer beter!

  Het congres moet ook besluiten over de hoogte van de contributie. Na 16 jaar was er een voorstel voor een verhoging:
  Affiliate organisation van €110 naar 130     Associate organisation van €55 naar 75       en Individuele leden van €20 naar 40.
  In de voorbespreking was besloten dat we voor de verhoging voor de organisaties zouden stemmen, maar dat de verhoging voor Individuele leden te veel was, dat we wel €30 wilden betalen maar niet meer. Dat hebben we ingebracht, maar in de discussie kwam er een voorstel voor €30 voor wie meer bezwaarlijk was en €50 voor anderen. De penningmeester nam dat voorstel over en er was geen reden daartegen te zijn. De penningmeester deed er nog een schepje boven op je kon een zgn vip lid worden voor een bedrag dat de board zou vast stellen.Als voorwaarde voor de verhoging hadden we wel dat alle leden de congresstukken zouden moeten kunnen zien. Een selectie staat inmiddels in het ledendeel van de website.

  Twee projecten stonden op de agenda: 21.1 en Water and Pads.
  Anje was boos dat het project 21.1 niet behoorlijk was besproken en uitgewerkt en had daar een voorstel voor gedaan. Dat voorstel stond niet op de agenda, dus met enige moeite kreeg ze daar 2 minuten voor. Vervolgens kreeg de nieuwe voorzitter Cheryl de kans 21.1 toe te lichten. Het bleek dat ze het heel precies had uitgewerkt en dat het inmiddels op de website was gezet. Het heet 21.1 omdat dat een halve marathon is en als je die voor IAW loopt kun je dat laten sponsoren en zo een fonds bij elkaar brengen waar kleine projectjes van leden uit kunnen worden betaald. De minimumbijdrage is €21,10. Ik heb dat meteen betaald toen ze het plan voorlegde aan de board vlak na onze vergadering in Genève vorig jaar.. Alweer virtueel, dus niet helemaal volgens de regels.

  Aan het eind van elke dag was er gelegenheid in een zogenaamde break out room een bepaald of willekeurig onderwerp te bespreken. Onze resolutie over de ILO conventie werd in kamer 3 gezet en de technische begeleidster vroeg iedereen wat ze wilde en liet je daar dan binnen. Je werd dan een vierkantje op je scherm, maar tenslotte waren er toch een stuk of 6 hoofdjes in break out room 3. Ik heb ze gevraagd waarom ze daar waren en de antwoorden waren heel verschillend. Een Pakistaanse en een Zuidafrikaanse vertelden over de schandelijke manier waarop veel mensen in hun land personeel behandelden, een Française vertelde hoe goed Philipijnse meisjes het in Israel, waar haar dochter woont, het hadden. Ik heb verteld over de meisjes die in Libanon op straat waren gegooid toen corona begon en dat dat kwam door het Kafala systeem dat een soort slavernij mogelijk maakt. Antonia vertelde dat ze zich bezig hield met mensenhandel en dat dat eigenlijk op hetzelfde neerkwam.
  Elly Lubbers had me opgebeld toen die foto van Libanon in de krant stond en vroeg of ik daar iets aan kon doen. Ik heb toen gekeken naar de ILO website en gevonden dat er een ILOteam was in Libanon. Die heb ik een brief geschreven en ik kreeg als antwoord dat ze op 13 maart een nationale consultatie over dat Kafalasysteem zouden hebben met alle Libanese stakeholders.
  Ik schreef terug dat dat waarschijnlijk niet was doorgegaan, maar het bleek van wel en op de site van de ILO staat dat de Libanezen het standaard contract voor buitenlandse huishoudelijke hulpen gaan veranderen. Ik ben benieuwd. Dit verhaal heb ik in het boekje gezet.

  Intussen heb ik geleerd van Leontine Bijleveld van Vrouw en Recht dat het schoonmaakparlement van het FNV een petitie heeft over het ratificeren van conventie 189. Daar kunnen we ons dus bij aansluiten, hoop ik.

  De volgende dag in de break out room over mensenrechten waren alweer Antonia, die over de vreselijke toestand van vrouwenrechten in de VS sprak. Dat wisten we: geen zwangerschapsverlof,  bij voorbeeld . Marion Boeker uit Duitsland , die een bureau voor mensenrechten heeft, zei dat iedereen, politici incluis, haar uitlacht als ze het over CEDAW heeft.

  We kunnen dus blij zijn dat we Vrouwenbelangen heten. Ik ga mijn commissie voor Mensenrechten veranderen in Vrouwenrechten.  Althans, me daar op concentreren.

  Aan het eind van het Congres werd de video vertoond waar Joanna Manganara had aangedrongen. Het idee was dat het over Beijing +25 zou gaan. Het was een inspirerend geheel waarin Arina en Heleen uitblonken.

   

  Lyda Verstegen. 27 november 2020.

   

   

  Droevig bericht:
  Overlijden van Elisabeth Mac Lean op donderdag 12 november 2020

  Voor Rotterdamse leden van Vrouwenbelangen was Elisabeth de warme en hartelijke gastvrouw, de kundige bestuurder, de begeesterde feministe. In de afgelopen jaren hebben ook leden van Vrouwenbelangen uit heel Nederland een warm plekje en een verzorgde avond bij Elisabeth mogen doorbrengen, wanneer Elisabeth haar huis openstelde aan ons voor zomerborrel of kerstbijeenkomst. Zo’n bijeenkomst was altijd af door het gastvrije onthaal dat de perfecte gastvrouw Elisabeth ons bood.

  Elisabeth heeft in Vrouwenbelangen vele jaren vele bestuursfuncties bekleed. Dan als voorzitter, dan als vice-voorzitter in wisselende bestuurssamenstellingen. Wat Vrouwenbelangen maar net nodig had. En dat, je openstellen voor wat nodig is, en je inzetten op welke wijze dan ook, omdat je vrouwenemancipatie wil bewerkstelligen, is Elisabeth ten voete uit. Nooit te beroerd om bij te dragen, nooit te druk om ook deze taak er nog bij te nemen.

  Elisabeth zal zeer gemist worden.

 

 • Geachte leden,  Beste Dames,hierbij het laatste nieuwsbulletin van de International Alliance of Women:

  INTERNATIONAL WOMEN’S NEWS

  vol 115 no 1

  We’ve taken the first big step towards the

  IAW’s first virtual Congress.

  While COVID-19 continues to dominate our lives, the Alliance held a successful first pre-Congress Board meeting.  Attended by about 36 members, it ran smoothly thanks mainly to our main facilitator, Ursula Nakamura, who kept the discussion moving so that business was completed within 3 hours as planned.
  The opportunity for members to zoom into Congress virtually in November is an exciting one and the IWNews Team look forward to seeing you all.
  This edition of IWNews provides discussion around Beijing+25 and touches on aspects of charting the future which millions of people are contemplating in light of the ongoing effects of the pandemic and climate change on us all.

  Priscilla Todd
  Editor

  https://international-alliance-of-women.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/09/22175237/Vol115_No1-IW-magazine-FACING.pdf

  https://international-alliance-of-women.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/09/22175316/Vol115_No1-IW-magazine-SINGLE-002.pdf

   

  AMWA logoUpcoming AMWA Events

   

  Wednesday, May 13, 9am-7pm, EST

  Summit: Women on the Frontlines

  Hosted by Women in Negotiation (WIN). AMWA is an affiliate partner. To help women better navigate and negotiate through this time of crisis.
  To support and raise money for healthcare heroes on the frontlines.
  Some sessions available for viewing for a week post event.
  Sessions Include:
  • Interactive Workshops: establishing boundaries, parenting in this new reality, and renegotiating traditional gender roles while working from home
   Skills Training Sessions on virtual negotiations and contract renegotiations
  • Panels: leadership, well-being, staying relevant and marketable in the face of crisis
  • Coaching Power-Hour – ask urgent, personalized questions
  • Mindful Meditation Session – helpful tools to ground you when stress surges
  • Virtual Networking
  Speakers Include:
  • Lorraine Cortes-Vazquez, NY Commissioner for the Dept for the Aging
  • Lele Sadoughi, Founder/CEO Lele Sadoughi
  • Alessandra Biaggi, NY State Senator & Sian Beilock, President of Barnard College
  • Gabby Bernstein, #1 NYTimes Bestselling Author & Thought Leader
  • Marina Khidekel, Thrive Global & Jessica Grose, Lead Editor for Parenting, NYTimes
  • Eve Rodsky – NYTimes Bestselling Author of Fair Play
  • Drs. Emily Levin & Michelle Kars, NY Anesthesiologists & Co-Founders, Mask a Hero
  Register for the Summit
  Other Events
  May 14, 3:00 pm EST
  Women, Health, & Equity: Progress and Challenges from 1995 to present
  United Nations Commission on the Status of Women Parallel Event (AMWA)
  May 20, 5:30 pm EST
  One World, One War Against COVID-19: Western Pacific, Canada Leaders and AMWA Come Together. View past webinars (EuropeTaiwan).
  Access Recording
  Webinar with Dr. Danielle Ofri? When We Do Harm: A Doctor Confronts Medical Error.Buy the Book.
  Access Recording
  BossB MD 3-Part Webinar Series on Uncertainty and Market Volatility?
  Access Recording
  Need CME? AMWA meeting modules available for 11.5 CME credits.
  Support our 3-D Printing Efforts with The Robonauts to Provide Face Shields to Frontline Providers.
 •  

  ACTUEEL ivm Corona:
  CSW64Gisteren heeft de Secretaris Generaal samen met de voorzitter van de Commission on the Status or Women 64 besloten de 2-weken durende vergadering met side events af te lasten.

  Daarop hebben ook de NGO CSW organisatoren van parallel events besloten hun bijeenkomsten af te lasten.
  Er is overleg geweest tussen Wo=Men, de NGO vertegenwoordiger bij de Nederlandse delegatie dit jaar Joyce Hamilton en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (Emancipatie) over deze beslissing en wat wij, vrouwen van Nederland verenigd in organisaties zoals Vrouwenbelangen willen. Uitstellen tot juli, uitstellen tot najaar, helemaal afblazen. Wat daarover internationaal besloten gaat worden is nog in onderhandeling.

   

 • Ik (Clarice Gargard) vertegenwoordigde Nederlandse vrouwen bij de VN. Het was een eer, maar dat is niet het hele verhaal.
  Nederland stuurt als enige land elk jaar een Vrouwenvertegenwoordiger naar de Verenigde Naties. Prijzenswaardig. Maar niet alles wordt uit de functie gehaald. Er kan veel beter op het gebied van toegankelijkheid en invloed. Dat is mijn conclusie na mijn jaar als VN-Vrouwenvertegenwoordiger.
  Lees hier verder


  De ALV van 12 februari
  ALV februari 2020Het verslag volgt nog dit moet eerst nog goedgekeurd worden in de vergadering van april a.s.

Anje Wiersinga was op 1 dag na jarig (89 jaar!)  Zij was aanwezig op de vergadering en er is natuurlijk gezongen en geproost en verder is er met respect gesproken over de energie en de manier waarop zij zich nog steeds inzet voor Vrouwenbelangen! Binnenkort vertrekt ze weer naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN…….

– Lees hier meer over haar inbreng op deze pagina van onze  website  en zie ook
https://womenalliance.org/old/compos.html
  met ook:
*Lyda Verstegen – Past President of Vrouwenbelangen in the Netherlands, chair of Appeals Commission for Personnel of the Ministry of Social Affairs
* Louise Deumer  – Member of Vrouwenbelangen
* Joke Sebus – Member of Vrouwenbelangen Netherlands

 

 

 

 

 • Overlijden Marguerite Berghauser Pont
  Wij gedenken haar als een heel actieve voorvechtster voor vrouwenrechten en gelijk staatsburgerschap en  actief lid van onze vereniging.
  thumbnail_uitvaartmis Marguerite Berghauser Pont-Mulders_vrijdag 14 feb 2020 9.30 RK begraafplaats Buitenveldert, Amsterdam

 

 

 

 

 • De leden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen met meer info:
  Jaarvergadering Vrouwenbelangen op woensdag 12 februari 2020
  ALV en voorbespreking CSW64 ‘Bejing+25’
  Locatie: Millie van Griethuysen, Rotterdam.
  Tijd: 19:15 deur open, vergadering van 19:45-20:45

 

 • Meerderheid Kamer voor verplicht vrouwenquotum
  De Tweede Kamer wil dat er een verplicht vrouwenquotum komt voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. De SP heeft vóór gestemd en daarmee is er een meerderheid voor een motie van CDA en D66. Dat moet ertoe leiden dat in de toekomst ten minste 30 procent van de commissarissen in het bedrijfsleven vrouw moet zijn.
  Lees hier verder: https://nos.nl/artikel/2313132-meerderheid-kamer-voor-verplicht-vrouwenquotum.html

 

 

25ste lustrum Vrouwenbelangen Nederland zaterdag 23 november 2019

Op zaterdag 23 november 2019 zal in Groningen in het van Swinderen Huys ons lustrum plaatsvinden. Wij vieren ons lustrum samen met de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen – Afdeling Noord-Nederland (VNVA) die hun 13e lustrum vieren.

Praktische zaken:
Om je aan te melden voor het lustrum moet je naar de website van de VNVA. https://www.vnva.nl/lustrumsymposium-vnva-noord-nederland/kosten-en-inschrijfmogelijkheid/#services

 Ik zal er zijn. Ik hoop vele van jullie er te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Artemis Westenberg
 • Angela Maas, hoogleraar cardiologie, is door de Nederlandse Vrouwenraad voorgedragen als VNVrouwenvertegenwoordigster 2020.

Zij zal in oktober 2020 deel uitmaken van de Regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de VN. Haar missie richt zich op het versterken van de positie van vrouwen in de gezondheidszorg.
Angela Maas heeft jarenlange praktijkervaring op het gebied van vrouw en gezondheid. Zij bekleedt sinds 2012 de Speciale Leerstoel, Cardiologie voor Vrouwen, bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Angela Maas houdt zich al ruim 25 jaar bezig met het thema Vrouw en Gezondheid, in het bijzonder vrouwen met hart- en vaatziekten, wereldwijd doodsoorzaak nummer 1. De afgelopen jaren is zij ook intensief betrokken geweest bij meerdere nationale en internationale initiatieven om de medische zorg bij vrouwen te verbeteren. En daarmee vrouwen te empoweren als beroepsgroep in de zorg op het gebied van werk, inkomen en macht.
Als feministische cardioloog is zij tevens al enkele jaren actief met het behartigen van de belangen van vrouwen als patiëntengroep en het versterken van hun positie in de gezondheidszorg. “Gendergelijkheid en gezondheidzorg is nog steeds niet vanzelfsprekend,
Haar missie als VN Vrouwenvertegenwoordiger richt zich op vier speerpunten:  Betere gezondheid bij vrouwen  Betere gezondheidszorg voor vrouwen  Empoweren van de vrouwelijke patient  Empoweren van alle vrouwen, die werken in de zorg Als voorbereiding op haar toespraak in New York zal Angela Maas in het jaar 2020 gesprekken voeren met (vrouwen)organisaties, deskundigen, Europese en internationale politici en het bedrijfsleven. In New York zal ze verder spreken met relevante personen en organisaties om haar boodschap te bekrachtigen.
Sinds het ontstaan van de Verenigde Naties in 1947 maakt ieder jaar een Vrouwenvertegenwoordiger deel uit van de Nederlandse Regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Nederland is hiermee uniek en leidend in de wereld. Angela Maas (Radboud Univ.)

 • De 2e Geschiedenisles die je nooit hebt gehad!

Dinsdag 29 oktober 2019, 20-22 uur  Theater de Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam (~18 min lopen van CS) €13

Oud-premier van de Nederlandse Antillen: Maria Liberia Peters, de eerste en ook langzittende vrouwelijke premier binnen het Koninkrijk der Nederlanden, is interviewd door Aldith Hunkar. Dit is onderbelichte geschiedenis van de vrouw.
Maria Liberia Peters leidde de vrouwenbeweging van de Partido Nashonal di Pueblo (PNP) en werd later de leider van deze partij. In de jaren tachtig en negentig was ze premier van de Nederlandse Antillen. Maria Liberia Peters zal een korte geschiedenisles geven over haar loopbaan als vrouwelijke premier.
Verder geven Eveline van Rijswijk en Rajae El Mouhandiz ieder college over een historische vrouw en onderzoeken ze hoe mondig, machtig of moordzuchtig ze daadwerkelijk was.

Programma’s terugluisteren kan je hier: https://rodehoed.nl/terugblik/

 

 • Vrouwen van het Binnenhof Theater de Rode Hoed, 14 oktober 2019

Ter ere van 100 jaar vrouwenkiesrecht werd deze paneldiscussie ‘Vrouwen van het Binnenhof’ georganiseerd als ‘geschiedenisles’. De hoofdvraag was: waar blijft de eerste vrouwelijke premier?

Het panel bestond uit: Elise van Zeeland, politiek adviseur van Pechtold en Jetten, voordat ze de overstap maakte naar het bedrijfsleven. Julia Wouters, twaalf jaar de rechterhand van Lodewijk Asscher schrijfster van ‘De zijkant van de macht’, waarin zij probeert te verklaren waarom het aantal vrouwen in de politiek stelselmatig afneemt. Monique Leyenaar, hoogleraar Vergelijkende Politicologie, aan de Radboud Universiteit, die een boek schreef over 100 jaar vrouwenkiesrecht. Christel Kohlmann, rechter-hand van Bram van Ojik en later Jesse Klaver.

Vrouwenbelangen werd uitgenodigd om als ‘pers’ aanwezig te zijn bij deze paneldiscussie.

Uw voorzitter trok daarom naar Amsterdam en had daarmee vanuit de zaal actieve inbreng in deze avond. Wat onmiddellijk opviel is dat er veel jonge vrouwen in het publiek zaten, naast een enkele man en vele oudgedienden van de vrouwenbeweging zoals ik zelf. De antwoorden van het panel waren openhartig en interessant. Zij belichtten hoe zij ieder in het parlement als ‘ondersteuner/adviseur’ van mannen hebben geopereerd.

Om nu te zeggen dat ik veel wijzer ben geworden van deze avond? Niet echt. Wat mij tegen de borst stuitte, was dat de paneldiscussie leek te suggereren, dat het onze schuld is als vrouwen, dat we niet meer macht hebben in het kabinet en het parlement. Want het gaat natuurlijk gewoon om macht en die macht willen de mannen niet erg delen, zo merkte ik op. Het panel was het roerend met mij eens en Christel bracht in ‘equality means loss’. Kortom als wij vrouwen macht verwerven, dan betekent dit dat mannen macht verliezen. Om dat delen van macht met vrouwen te verhinderen worden allerlei extra eisen gesteld aan vrouwen die in de politiek leiders willen zijn. Als dat niet open en bloot seksisme is, dan is het op zijn minst onbewuste ‘bias’. Vooroordelen die wij op zich allemaal hebben vanuit onze opvoeding en vanuit onze omgeving. Echter, het is onze taak als verantwoordelijke volwassenen om ons bewust te worden van deze vooroordelen en onszelf terug te fluiten wanneer we in zulke bias denken. Blijven wijzen naar vrouwen die meer moeten investeren is onzin.

Monique Leyenaar gaf een interessant college over 100-jaar politieke realiteit van mannen aan de macht en mannelijke lijsttrekkers in lijsttrekker debatten. Waarom kregen we pas in 1919 het totale vrouwenkiesrecht? 5 Prof. Dr. Monique Leyenaar Tegenstanders zoals Savornin Lohman brachten in, dat het vrouwenkiesrecht het gezin zou ontwrichten; Kiesrecht is tegennatuurlijk voor vrouwen. Vrouwen gebruiken hun kiesrecht in de eerste 40-50 jaar voornamelijk om confessioneel te stemmen, juist op de christelijke partijen. Pas in de jaren 70 verandert dat, wanneer we de straat op gaan voor ‘baas in eigen buik’ en feitelijk gewoon baas over ons eigen leven. Vrouwen eisen dan ook hun plek in de politiek op. De norm wordt ongeveer 30% vrouwen in het parlement en de gemeenteraad. Vrouwen in de politiek vrouwelijke onderwerpen aan de politiek hebben toegevoegd. Zij bewijzen dat zonder vrouwenkiesrecht Nederland er nu heel anders uit zou zien. Momenteel stemmen vrouwen in meerderheid op linkse partijen: D66, GL, SP, PvdD, terwijl mannen voornamelijk op rechtse partijen stemmen: VVD, Denk, PVV, FvD. Monique Leyenaar geeft geen antwoord op ‘Wat houdt ons momenteel tegen om de politieke macht voor de helft te hebben?’ Ze noemt dat eerdere barrières zijn verminderd. Wel geeft de Pers nog immer minder en andere aandacht aan vrouwen. Monique noemt quota als druk op politieke partijen. Verder concludeert zij: ‘er is geen enkele reden om geen vrouwelijke premier in Nederland te hebben’. Maar alles moet wel kloppen om dat werkelijkheid te laten zijn: jouw partij moet de grootste zijn, en die moet dan ook de coalitie vormen. Marga Klompé meende zelf dat NL niet klaar was voor een vrouwelijke premier in 1967. Inmiddels zijn we hier klaar hiervoor.

Artemis Westenberg stelt vraag aan panel Boeken: Julia Wouters: ‘De Zijkant van de Macht’ – €21 Monique Leyenaar : ‘De hoogste tijd:Een eeuw vrouwenkiesrecht’ – €22 ‘Hare Excellentie; zestig jaar vrouwelijke ministers in Nederland’ [30 van hen zijn geïnterviewd] €8 College: https://universiteitvannederland.nl/college/100- jaar-stemrecht-voor-vrouwen-wat-heeft-datveranderd

Op Youtube kan je deze avond terugkijken: https://www.youtube.com/watch?v=PUYYBI91m 3Q

 

 • Clarice Gargard: speech in de VN op 7 oktober

Nederland kent in haar VN delegatie voor de VNvergadering van september al jaren een vrouwenvertegenwoordigster benoemd door de Nederlandse Vrouwenraad, waar VB lid van is. Vrouwenbelangen wordt jaarlijks uitgenodigd om de presentatie van de kandidaten voor deze functie bij te wonen. Het is niet zo dat VB mag stemmen, omdat voor de verkiezing een commissie is. De VN Vrouwenvertegenwoordiger wordt van oudsher geselecteerd en begeleid door de Nederlandse Vrouwen Raad.
De Nederlandse Vrouwen Raad is een koepel van bijna 60 vrouwenorganisaties met een bereik via de achterban van de lidorganisaties van ca. 1 miljoen vrouwen.
Onderstaand in Nederlandse vertaling de Engelstalige toespraak die Clarice Gargard op 7 oktober 2019 hield bij de Verenigde Naties als vrouwenvertegenwoordigster van 2019. NB Deze tekst heb ik overgenomen uit ‘de Correspondent’, waar Clarice journalistieke bijdrages voor schrijft als ‘Correspondent Verzet’. Je kunt de speech bekijken op: https://www.youtube.com/watch?v=ogEqJ6t10gs

Clarice Gargard tijdens haar speech in de VN.
Ik ben namens Nederland Vrouwenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. En maandag mocht ik in het VN-hoofdkwartier in New York een toespraak houden.
Mijn stelling: waarom zou je niet willen dat de wereld voor iedereen, ook voor vrouwen, beter wordt? Dat is alleen een optie als je profiteert van het feit dat alles bij het oude blijft. Al te lang leven vrouwen in een oneerlijke wereld. Verandering is onvermijdelijk
Mijn naam is Clarice Massa Dequin Gargard. Ik ben een journalist en social advocate en VN-Vrouwenvertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden. Ik ben hier niet gekomen om u te vertellen dat vrouwen gelijkwaardig zijn – want dat is een feit. Ik ben hier om te zeggen: het is tijd om het systeem te veranderen dat bepaalt dat wij (en zoveel anderen) dat niet zouden zijn. Laat ik mezelf eerst voorstellen, omdat mijn achtergrond bepalend is geweest voor veel van wat ik te vertellen heb. Mijn familie komt uit Liberia, ik ben geboren in de Verenigde Staten en opgegroeid in Nederland. Ik stam af van sterke vrouwen die oorlog hebben overleefd. Zij overleefden toen de mannen met wapens kwamen. Armoede, omdat ze niet de juiste papieren, opleiding, sekse of sociale status hadden. En racisme, waar ze mee te maken kregen toen ze wegvluchtten van die gewapende mannen, naar het buitenland, waar anderen hen niet goed genoeg vonden, vanwege hun huidskleur. Doordat zij dit hebben overleefd, ben ik hier. Daarom ben ik niet alleen geïnspireerd om me hard te maken voor verandering en me uit te spreken, maar ben ik daartoe verplicht. En al zal niet iedereen luisteren, ik zal gehoord worden.
Al te lang kan de meerderheid in de wereld die in armoede leeft niet rondkomen, terwijl een minderheid zich uitleeft, vaak ten koste van die meerderheid.
Al te lang vinden we de waarde van geld belangrijker dan het welzijn van mensen.
En al te lang kijken we lijdzaam toe, terwijl onze wereld afbrokkelt onder het gewicht van onze consumptie.
Degenen die het meest lijden onder armoede, kapitalisme, klimaatcrisis en ongelijkheid zijn vrouwen en de meest gemarginaliseerden onder ons: in arme landen, lhbti-mensen, de arbeiders-klasse, mensen met een handicap. Het systeem werkt voor die weinigen met geld en macht, meer dan zij, hun kinderen of zelfs de kinderen van hun kinderen ooit nodig zullen hebben. De tijd is gekomen om het systeem te veranderen, zodat het voor ons allemaal werkt, of voor niemand. Dit jaar sprak ik met mensen die vechten voor mensenrechten, in organisaties, de politiek, activistische groepen, overheden en media – mensen die hard en onvermoeibaar werken voor een betere wereld door hun leven te wijden aan het uitbannen van kindhuwelijken, het onderwijzen van jongeren, de strijd tegen discriminatie, het veranderen van beleid, het winnen van harten en mensen van gedachten doen veranderen. Ze hebben me geleerd dat het mogelijk is om een gewoon mens te zijn en uitzonderlijke daden te verrichten. Maar hun doelen zijn onmogelijk te bereiken, als we niet ook het systeem veranderen dat deze weeffouten in de eerste plaats creëert.
Ik weet dat verandering niet makkelijk te bewerkstelligen is. Maar het is nog onmogelijker om de wereld te laten zoals hij is. Het veranderen van het systeem zal voor sommigen pijnlijk zijn, zoals vaker bij het afscheid van dingen die we zijn ontgroeid. . .  Maar ik ben hier om u eraan te herinneren dat verandering niet iets is dat u wordt aangedaan. Het wordt vóór u gedaan. Wanneer we de levens van degenen die het meest lijden verbeteren, verbeteren we de levens van ons allemaal. En waarom zou je niet willen dat de wereld voor iedereen beter wordt? Dat is alleen een optie als je profiteert van het feit dat het niet zo is. Zoals sommigen – zelfs binnen dit instituut – ongetwijfeld doen. Het systeem is niet onverslaanbaar. Het is een monster van onze creatie. Een verzameling gedachten en acties die bepalen wie aan de macht is en wie als mens worden beschouwd of niet. Daarom bezitten 26 mensen evenveel als de armste helft van de wereld. En hebben wij – of eigenlijk u – daar niets aan gedaan.
Als jong meisje besloot ik dat ik niet wilde leven in een wereld waarin het als een deugd wordt gezien als een vrouw moet vechten om te overleven. Alsof een volwaardig leven iets is dat je moet verdienen. Als volwassen vrouw vertel ik u dit: veel dappere vrouwen en meisjes hebben dezelfde beslissing genomen. En de verandering is al begonnen. Het is aan u of u deel wilt uitmaken van die toekomst of achterblijft.
Saillant detail: aan het eind van Clarice haar speech liet de chair van deze VN sessie weten dat ook zij uit Liberia afkomstig is.
Clarice schreef over haar aanwezigheid in maart bij de CSW63 in 2019: https://decorrespondent.nl/10601/dagboek-vaneen-verdwaalde-vnvrouwenvertegenwoordiger/5710802747155- e8fa249b
Meer informatie over Clarice en wat de media over haar schrijven: https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/OnzeVr ouwinNY
Clarice Gargard in Vrij Nederland: ‘Ik heb de vermoeiende drive om de wereld te willen veranderen’ https://www.vn.nl/clarice-gargard/

 

 • IAW Newsletter August 2019 No. 4

 

Thank you, Joke In 1998 during the International Meeting in Malmö, Sweden, a working group was established to work on the idea of an “electronic Newsletter”. The group consisted mainly of Cock Kerling, Joke Sebus, both from the Netherlands and Lene Pind, Denmark.JokeAt that time very few members really understood what Joke and Cock were talking about. From then on Joke began collecting emails from our members, which was still a fairly new form of communication for many people. Joke also began producing monthly newsletters, which she circulated to members and others. All her Newsletters can now be read here. From 1998 to 2013 Joke produced and circulated a newsletter each month and – not least – carefully guarded the emails of all IAW members.
Joke
In 2014 Lene Pind took over as editor supported by an editorial committee, and Joke continued as the conscientious guardian of the emails and distributor of the Newsletter. Not long ago Joke asked to be relieved of the job, so this is an ideal time to also change the format.

Lees hier de gehele nieuwsbrief

 •  

   

  Hanske Evenhuis-van Essen

  hanske-evenhuis-van-essen.d8f1f5De oudste oud-voorzitter, Hanske Evenhuis,  is overleden op 3 juni. Ze was 97 jaar en ze kon haar wensen over de muziek bij haar uitvaart zelf duidelijk maken. Het was een warme herdenkingsbijeenkomst  in de Kloosterkerk in den Haag. Carien, ons lid, vertelde met veel humor over Hanske.

  Wat mij opviel was dat in veel toespraken haar plichtsbesef tot uiting kwam.

  Ze kreeg ook al jong veel verantwoordelijkheid, op haar 17e moest ze van school om het hotel van haar moeder te gaan leiden. Ze was net als haar moeder een vrouw die zich in een mannenwereld moest staande houden, en dat voordat de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw werd opgeheven. Het was dan ook geen wonder dat zij, die op haar 20ste trouwde, een fel tegenstandster van die handelingsonbekwaamheid was. Dat leidde tot haar lidmaatschap en van 1971-1977 het voorzitterschap van Vrouwenbelangen.

  Hanske nam het initiatief voor de politieke scholingscursussen, die in het hele land werden gehouden onder de leus: Kiest de partij die u wilt, maar….stem op een vrouw. In 1973 kreeg de vereniging daarvoor van Libelle de Wilhelmina Druckerprijs. (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wilhelmina_Druckerprijs_uitgereikt_in_concertgebouw_te_Amsterdam,_mevrouw_C.H._,_Bestanddeelnr_926-1769.jpg)

  In Vrouwenstemmen staat een citaat van Hanske Evenhuis, die zelf bijna 10 jaar lid van de Tweede Kamer was en onder andere meewerkte aan de Wet gelijke behandeling: “Ik vind de vrouwen in de kamer veel te weinig militant.”

  We zullen die directheid in ere houden.

  Lyda Verstegen.

   

  “In de Tweede Kamer is krap een derde deel vrouw. Veel te weinig, vindt oud-Kamerlid Hanske Evenhuis-van Essen. Volgens haar kunnen vrouwen veel leren van Suze Groeneweg, het eerste vrouwelijke Kamerlid.”

  Lees hier een interview uit 2018  met haarhttps://www.facebook.com/Nieuwsuur/videos/1958255060886021/?v=1958255060886021 

   

   

  IAW

  Dear members and readers

  In this Newsletter: the evaluation of CSW 63, the Water and Pads Project is steadily moving ahead, the latest news on Beijing +25, and in the Netherlands and Switzerland they are celebrating the vote. Many thanks for all your contributions!
  The June Newsletter is also available on the IAW website under Publications at:
  Lees de nieuwsbrief hier
  https://womenalliance.org/newsletter

  The editors want to draw special attention to the deadlines of the International Meeting October 23—29 in Lahore, Pakistan. Registration must take place by August 25. Members who need visas are recommended to register by June 15. It takes 2—4 weeks at least to get!
  For more information on the programme in Lahore, see also the April Newsletter.

  Deadline for contributions to the August Newsletter is July 15.

  Enjoy reading 

  Editorial Committee…… Lene Pind


  NVR Algemene Ledenvergadering – 25 mei 2019

  https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?alineaID=1406

  NVR vergadering 25 mei 2019NVR vergadering 25 mei 2019 b

  Artemis was aanwezig

   

   

   

   

   

  100 jaar vrouwenkiesrecht in Nederland: save the dates!

  Donderdag 9 mei is het precies 100 jaar geleden dat de Tweede Kamer de wet aannam waarmee het algemeen kiesrecht voor vrouwen en mannen in Nederland een feit werd. Vrouwen kregen daarmee voor het eerst kiesrecht.

  Alle reden voor Atria om in dit herdenkingsjaar die geschiedenis niet alleen uit te dragen maar ook nieuwe geschiedenissen digitaal te verzamelen. Om te beginnen in samenwerking met Het Groninger Museum. Atria  levert een bijdrage aan de tentoonstelling Strijd! 100 jaar Vrouwenkiesrecht met tal van bijzondere collectiestukken die zijn uitgeleend.
  Schrijf mee aan 100 jaar vrouwenkiesrecht en kom op 9 mei langs bij Atria’s pop-up archief lab!
  Op 27 september 2019 gaat de schatkamer van het Atria-archief verder open met Atria’s tentoonstelling De straat op! 100 jaar vrouwenkiesrecht in Amsterdam in de OBA van Amsterdam. Compleet met virtual reality-beleving worden bezoekers naar het begin van de 20ste eeuw gebracht. Ook dan wordt de gelegenheid geboden zelf digitaal geschiedenis te schrijven.

  Renée Römkens, directeur Atria

  7BA67810-5E03-47E8-927D-011D231720F0

   

  Proficiat Anje Wiersinga met je  benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau!
  Terechte beloning en erkenning voor jouw jarenlange inzet voor vrouwenrechten.

   

  Dear members and readers

  Attached is the April Newsletter. It is also available here: https://womenalliance.org/wp-content/uploads/2019/04/Newsletter-April-2019-no.-2.pdf

  Many thanks for all your contributions!

  The editors want to draw special attention to the reports from CSW and the information about the International Meeting in October. However, there is a lot of information throughout the Newsletter. One very important item  is the administrative news from IAW on pages 8-9.

  INTERNATIONAL ALLIANCE OF WOMEN
  Equal Rights—Equal Opportunities Droits egaux—responsabilités égales

   

  Op 20 maart 2019 mogen we weer naar de stembus.                    

  Stem op een vrouw

  Aletta Jacobs bij GoogleDit maal twee stembussen: voor Provinciale Staten en voor de Waterschapsbesturen, stem dan op een vrouw. Het aandeel vrouwen in de provincie- en waterschapsbesturen doet nog geen recht aan de gewenste 50/50 man/vrouw-verhouding. Geen verdeling die een afspiegeling is van onze samenleving. PSC voert al jaren actie om meer vrouwen in de politiek te krijgen. Een democratisch gelijke vertegenwoordiging in aantal gekozen vrouwen en mannen is na honderd jaar vrouwenkiesrecht nog steeds niet bereikt.  Alle stemmen die op een lijst worden uitgebracht tellen mee voor het aantal zetels dat die partij krijgt. Een voorkeurstem gaat dus niet verloren voor een partij, op welke kandidaat die stem ook wordt uitgebracht.

  Provinciale Statenverkiezingen De provincie zorgt voor aanleg en het onderhoud van provinciale wegen en bruggen. De provincie zorgt voor regionaal openbaar vervoer. De provincie zorgt voor een veilige en schone omgeving. De provincie keurt de begroting van de gemeenten. De provincie bepaalt waar huizen, bedrijven en windmolens mogen komen. De provincie geeft geld om monumenten op te knappen en het landschap te behouden.

  Uw stem is ook belangrijk voor de Eerste Kamer. De mensen uit de Provinciale Staten kiezen samen de Eerste Kamer.

  Waterschap verkiezingen Goed waterbeheer is cruciaal voor het voortbestaan van ons land, nationaal en lokaal. Waterschappen hebben de kerntaak te zorgen voor veiligheid, schoon en voldoende water. Nederland is een deltaland dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. Water en water- beheer zijn erg belangrijk. Waterschappen hebben dit goed georganiseerd, maar het blijft erg kwetsbaar. Het vraag om permanent onderhoud, investeringen en alertheid. Maar er zit ook een maatschappelijke waarde aan het werk van de waterschappen denk aan de zorg voor een mooie leefomgeving, volksgezondheid, het bijdragen aan een duurzame samenleving.

  Belangrijke waarden die het waard zijn om te gaan stemmen.

  Wij wensen alle vrouwelijke kandidaten veel succes.

  Hartelijke groet,

  Bestuur Politiek Scholings Centrum (PSC) Maria Overtoom en Jacqueline Broer


  100 jaar Vrouwenkiesrecht – gezocht: 1919 vrouwen

  Dit jaar is het 100 jaar geleden dat vrouwen – na een lange strijd – kiesrecht krijgen. Een bijzonder jaar dus! Lidorganisatie Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG) organiseert diverse activiteiten in het kader van 100 jaar vrouwen kiesrecht.
  Gezocht 1919 vrouwen met hoed, spandoeken etc. op het   “VROUWEN-PLEIN”

  Start is op 1 februari 2019 op het Plein voor het gebouw van de Tweede   Kamer. Kom met hoed, spandoek, bord e.d. en laat zien en horen welke   verbeteringen er voor vrouwen anno 2019 nodig zijn

  Praktische informatie
  Wanneer: vrijdag 1 februari 2019
  Tijd: van 14:00 tot ca. 15:00 uur
  het Plein voor het gebouw van de Tweede Kamer, Den Haag

  2019 Vrouwendag Rotterdam

  Rotterdam is rijk aan geweldige vrouwen die op verschillende gebieden werken maar dezelfde doelstelling delen; het creëren van een betere samenleving voor Rotterdam. We willen dit graag naar voren brengen. Help ons de Rotterdamse vrouw van het jaar te ontdekken!
  Meer info: https://mailchi.mp/4c60f584ea29/vrouwendag-rotterdam-2019?e=ebfa477fee

  100 jaar vrouwen in de Nederlandse politiek

  Met o.a. een filmpje van 100 jaar Vrouwenbelangen!

  https://npofocus.nl/artikel/7895/100-jaar-vrouwen-in-de-nederlandse-politiek 

   


  Dinsdag 16 augustus 2018 Zomerborrel 17:00-21:00 uur
  met speakerscorner locatie: Liesbeth Mac Lean, Laantje van Weltevreden 17, Rotterdam-Kralingen svp voor 15 augustus aanmelden bij Artemis Westenberg 010-442 3807 (ook voor de speakerscorner) marsgoddess@gmail.com geen kosten voor leden, introducées €5 Goed humeur meebrengen, de rest heeft deze uitstekende gastvrouw altijd ruim voor handen.

  ‘En nu Nederland nog’….
  Weg met de ‘roze’ belastingen
  https://www.nu.nl/buitenland/5377244/india-schrapt-belasting-maandverband-lange-campagne.html 

   

  In aanloop naar Prinsjesdag en de presentatie van de Miljoenennota in de Tweede Kamer, organiseert het Vrouwenpodium – een samenwerkingsverband van meer dan 80 vrouwenorganisaties – traditioneel jaarlijks een Prinsessendag op de tweede maandag van september. Het Vrouwenpodium nodigt u graag uit om hierbij aanwezig te zijn.
  – De centrale vragen van dit debat zijn: hoe kunnen we de (kwetsbare) posities van vrouwen op de arbeidsmarkt verstevigen? Hoe kunnen we bewerkstelligen dat het handelingsperspectief dat naar financiële onafhankelijkheid van vrouwen leidt, wordt vergroot, zowel bij beleidsmakers als bij vrouwen en mannen zelf?
  – Graag zien we uw aanmelding als deelnemer aan Prinsessendag tegemoet. Een uitgewerkt programma volgt zo spoedig mogelijk. In de bijlage het voorlopige programma. Aanmelden: www.nederlandsevrouwenraad.nl/aanmeldenprinsessendag Tot 10 september in het Huis van Europa. Let op legitimatiebewijs verplicht Namens het Vrouwenpodium, Dieny Scheffer, voorzitter
  Aanmelden:  PRINSESSENDAG – Vrouwenpodium Datum: 10 september 2018 Tijd: 14:00-16:30 uur Locatie: Huis van Europa, Korte Vijverberg 5/6, 2513 AB Den Haag Aanmelden: www.nederlandsevrouwenraad.nl/aanmeldenprinsessendag

  Meer info
  – 32 bijl voorlopige programma Prinsessendag10091832 bijl voorlopige programma Prinsessendag100918
  – 32 Uitnodiging Prinsessendag 100918


  Vragenlijst Inventarisatie ervaringen genderstereotyperingen en rolmodellen

  Graag nodigt de NVR u uit om deel te nemen aan een enquête naar genderstereotyperingen en rolmodellen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Deze inventarisatie maakt deel uit van de activiteiten binnen het strategisch partnerschap Werk.en.de Toekomst waarvan de NVR sinds 1 januari 2018 deel uitmaakt. 1 Doel van de enquête is om een duidelijker beeld te krijgen van genderstereotyperingen, goede voorbeelden uit de praktijk te verzamelen en rolmodellen in te zetten om stereotyperingen tegen te gaan.

  U kunt de vragenlijst via de volgende link in (laten) vullen:
  https://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=a0914b64-a576-4bc8-ad4f-2983e0021a0d

  Ten slotte, door deze enquête in te vullen maakt u kans op een van de vijf exemplaren van het boek van Prof Dr. Anneke Van Doorne-Huiskes, Van privéprobleem tot overheidszorg. Emancipatiebeleid in Nederland, ter waarde van € 19,95. Hiervoor dient u de vragenlijst volledig af te ronden en op de laatste pagina uw e-mailadres in te vullen.
  Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over deze enquête, neem dan contact met ons op via info@de-nvr.nl Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

  Jubileumweekend van de VVAO
  Aan collega vrouwennetwerken,
  Graag nodigen we besturen en leden van vrouwennetwerken in Nederland uit om samen met ons
  het jubileumweekend van de VVAO te vieren. De VVAO (Vereniging van Vrouwen met een hogere
  Opleiding) herdenkt in 2018 het honderdjarig bestaan en is er trots op daarmee 100 jaar VVAO én
  empowerment van vrouwen in Nederland te kunnen vieren. Dat doet deze vereniging met een
  bruisend feestweekend op 2 en 3 juni in ’s-Hertogenbosch met het thema ‘HEADS & HEELS’. Het
  gevarieerde programma op zaterdag en zondag kent diverse onderdelen, waarvoor je je afzonderlijk
  of in zijn geheel kunt inschrijven.
  Via de site van de VVAO kun je een trailer (https://www.vvao.nl/lustrum/) van het programma
  bekijken. Bijgaande link biedt je de mogelijk om je in te schrijven voor een of meerdere onderdelen
  https://www.100jaarvvao.nl/nl/aanmelden

  Een lezenswaardig artikel -‘Als de minister van emancipatie moet huilen, dan moet het wel erg zijn’

  Een nieuwsbericht in de krant, verder bleef het rustig rond de lancering van Equileap – een stichting die de beurswaarde van gendergelijkheid in kaart brengt. Tien maanden later boekt de stichting wereldwijd successen. In Nederland blijft het lastig, merkt oprichter Diana van Maasdijk. ‘De sector is mannelijk en conservatief, maar mensen willen dit.’
  Lees verder via deze link: https://fd.nl/werk-en-geld/1249876/als-de-minister-van-emancipatie-moet-huilen-dan-moet-het-wel-erg-zijn


  Op 21 maart 2018 mogen we weer naar de stembus. 
  Stem op een vrouw

  Dit maal twee stembussen: voor de  Gemeenteraadsverkiezingen en het Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

  Het aandeel vrouwen in de gemeente doet nog geen recht aan de gewenste 50/50 man/vrouw-verhouding.
  PSC voert al jaren actie om meer vrouwen in de politiek te krijgen. Een democratisch gelijke vertegenwoordiging in aantal gekozen vrouwen en mannen is na  honderd jaar vrouwenkiesrecht nog steeds niet bereikt. Door invloed van de tweede emancipatie-golf was er een stijging van de percentages vrouwen bij alle verkiezingen. Helaas zette die stijging na de tachtiger jaren van de vorige eeuw niet echt door. Alle stemmen die op een lijst worden uitgebracht tellen mee voor het aantal zetels dat die partij krijgt. Een voorkeurstem gaat dus niet verloren voor een partij, op welke kandidaat die stem ook wordt uitgebracht.

  Wij wensen alle vrouwelijke kandidaten veel succes
  Hartelijke groet,
  Bestuur Politiek Scholings Centrum
  Maria Overtoom & Jacqueline Broer

   

  * In Den Haag staan we op 11 maart stil bij de emancipatie en positie van vrouwen met een groots evenement. Dit jaar met het thema “Stronger Together, powerful as one”. Wij vieren dit in het World Forum in Den Haag.
  Zie de informatie op http://www.vrouwendagdenhaag.nl/
  Zet 11 maart in je agenda!
  Beste IAW-leden en belangstellenden

  Het leek enkele van onze leden uit Den Haag een goed idee om tijdens Internationale Vrouwendag bij elkaar te komen voor een ‘informele bijeenkomst’, zoals we dat in Utrecht gewend zijn. We hebben elkaar al een tijd lang niet gezien.
  Dus stuur ik jullie hierbij een uitnodiging voor de Internationale Vrouwendag in Den Haag. We kunnen elkaar ontmoeten tijdens de lunch van 12.45 – 13.45 en een afspraak maken.
  Lyda Verstegen is zo vriendelijk om ons daarna uit te nodigen voor de thee.

  Willen jullie mij even laten weten of je van plan bent te komen? Mijn e-mailadres is nu   <jmhsebus@gmail.com>

  Met vriendelijke groeten,
  Joke Sebus 

   

   * Vrouwendag Rotterdam

  De leden van Vrouwenbelangen Zuid Holland worden uitgenodigd voor de Ronde Tafelgesprekken tijdens de Internationale Vrouwendag Rotterdam. Wij hopen dat u dit jaar weer van de partij kunt zijn. Aanvang 12.00 uur – Vrouwendag Rotterdam  Directeur     : Wilma Kun | +316 4322 6917   Coördinator : Erik Van Loon | +316 3826 5666  info@vrouwendagrotterdam.nl   Haringvliet 401   NL 3011 ZP, Rotterdam
  Meer info: www.vrouwendagrotterdam.nl/programma

  *Agenda en herhaalde oproep tot Algemene Ledenvergadering 7 maart 2018

  Nederlandse Vereniging van Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap, regio Zuid-Holland en Zeeland
  info: Artemis Westenberg    vrouwenbelangenZH@gmail.commarsgoddess@gmail.com

  *Afscheidsbloemen voor Wil Merkies

  Op 7 februari overleed onverwacht de oud-hoofdredacteur van ons blad Vrouwenbelangen, Wil Merkies.
  Gisteren, 14 februari zijn Lousje Backx, Nicolette Reneman en ik naar de afscheidsceremonie voor Wil in de Oosterkerk in Amsterdam gegaan.
  We hoorden daar hoe het gekomen was: ze ging naar de huisarts omdat ze wel erg kortademig was, die verwees haar naar het ziekenhuis waar longontsteking werd geconstateerd,
  maar niet alleen, ook hartfalen en acute leukemie. Ze moest  meteen blijven, maakte zich nog zorgen over de schrijfworkshop die ze een paar dagen later zou geven, en overleed de volgende morgen.
  ‘Echt Wil’, zeiden de sprekers in de overvolle Oosterkerk.
  Haar kinderen en kleinkinderen spraken met warmte en bewondering over hun lieve, optimistische moeder en oma. Een kleinzoontje speelde gitaar. Collega journalisten staken de loftrompet. Het was een ontroerende bijeenkomst, die besloten werd met het heffen van het glas door de honderden aanwezigen. Op Wil!

  Ik trek een willekeurig nummer van Vrouwenbelangen uit de kast, uit 2004, toen we in de redactie zaten. En het eerste stuk dat ik lees, het redactioneel van Wil gaat over het afscheid van Olly den Hartogh, onze vice voorzitter, die jaren in de redactie had gezeten en kort tevoren overleden was. “Door ziekte gedwongen nam zij afscheid van het VB-blad, waarvoor zij zich jarenlang zo heeft ingezet”. Hetzelfde kunnen we zeggen over Wil,
  het afscheid van het blad was al eerder, toen het laatste nummer verscheen, maar de tomeloze inzet tot het laatst was ‘echt Wil’.
  We hebben namens Vrouwenbelangen een bosje toegevoegd aan de gigantische bloemenpracht en gedenken haar in vriendschap.

  Lyda Verstegen.

 • op ​dinsdag 23 januari 2018 Vrouwenbelangen Zuid-Holland/Zeeland haar borrel en ​ALV
 • De voorbereiding van de CSW

  Consultatie Commission on the Status of Women (CSW)….Het is echt heel belangrijk dat Nederlandse vrouwen daar ook van horen, aldus Lyda Verstegen.
  Lees hier haar verslag: Lyda Verstegen CSW 62 consultatie

   

  25 november: Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen Erasmusbrug kleurt oranje tegen geweld tegen vrouwen

  Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen met fysiek of seksueel geweld te maken in haar leven. Dat zijn ruim meer dan een miljard vrouwen en meisjes. Op 25 november wordt hier aandacht voor gevraagd; de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen van de Verenigde Naties (VN) die ook de wereldwijde ’16 Dagen van Actie’ inluidt.
  In meer dan honderd landen voeren maatschappelijke organisaties actie, en lichten overheden toonaangevende landmarks oranje uit.
  In Nederland zal de gemeente Rotterdam, op verzoek van Zonta Club Rotterdam en UN Women, dit jaar de Erasmusbrug oranje uitlichten om aandacht te vragen voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen. Thema 2017: vrouwen in een kwetsbare situatie UN Women, de VN-organisatie voor vrouwenrechten en gendergelijkheid, leidt de wereldwijde campagne ‘Orange the World’. Dit jaar is daarbij speciale aandacht voor vrouwen in kwetsbare omstandigheden, waaronder vluchtelingen- en migranten vrouwen, inheemse vrouwen en vrouwen die het slachtoffer zijn van oorlogen en natuurrampen. Deze vrouwen staan bij uitstek bloot aan fysiek en seksueel geweld en hebben de minste mogelijkheden om uit deze situatie te ontvluchten.
  Meer dan honderd landmarks oranje Het oranje uitlichten van gebouwen of andere landmarks is een vast onderdeel van Orange the World. In 2016 deed een recordaantal landen mee; 105.
  Dit jaar worden het naar verwachting nog meer, waaronder de pyramides in Egypte, de Brandenburger Tor in Duitsland, de Niagara Falls in Canada, de Tafelberg in Zuid-Afrika én de Erasmusbrug in Rotterdam. Wereldwijde actie, ook in Nederland Maatschappelijke organisaties voeren over de hele wereld op ludieke wijze actie in de ’16 Dagen van Actie’. De kleur oranje staat centraal, als symbool voor een zonnige toekomst zonder geweld. Ook in Nederland doen meerdere organisaties mee. Zo organiseert Zonta Club Rotterdam een straatactie voorafgaand aan het oranje uitlichten van de Erasmusbrug, en vraagt Emancipator aandacht voor het bestrijden van geweld met onder andere een flashmob met mannen in Amsterdam.
  Het Ministerie van Buitenlandse Zaken besteedt dit jaar ook uitgebreid aandacht aan de ‘Orange the World’ campagne. Medewerkers wereldwijd zullen in het oranje gekleed naar werk komen op vrijdag 24 november.

  Met name vanuit de @NLWomensrights pagina zal gedurende de campagne dagelijks getweet worden. Castricum en Emmen worden Safe Streets Gemeenten Onderzoek in aantal Nederlandse steden toont aan dat meer dan 80% van de vrouwen en meisjes in het afgelopen jaar te maken heeft gehad met seksuele intimidatie of geweld in de openbare ruimte. Een derde van hen is daadwerkelijk ongewenst betast op straat, bij het uitgaan of in het openbaar vervoer. Ook de #MeToo campagne maakte de afgelopen maanden helder dat iedereen wel iemand kent die met seksueel geweld te maken heeft gehad.
  UN Women Nederland heeft gemeenten opgeroepen om actie te ondernemen om de openbare ruimte veiliger te maken voor vrouwen en meisjes. Inmiddels hebben meerdere gemeenten enthousiast gereageerd, waaronder Castricum, Emmen, Groningen en Breda, en is UN Women Nederland met hen in gesprek. De twee eerstgenoemde gemeenten gaan dit najaar al aan de slag.
  Castricum en Emmen De eerste Nederlandse Safe Streets gemeenten zijn Castricum en Emmen. In Emmen heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen om deel te nemen aan Safe Streets. Castricum is al verder gevorderd. Tijdens de ’16 Dagen van Actie’ ondertekent de burgemeester van Castricum op 27 november als eerste een intentieverklaring om Safe Streets Gemeente te worden. In een Safe Streets Gemeente worden problemen rond veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte aangepakt, in samenwerking met relevante organisaties en vrouwen en meisjes zelf, onder andere door middel van onderzoek, bewustwording onder vrouwen én mannen en maatregelen in de openbare ruimte. Aanbieding kunstwerk aan Castricum Als eerste gemeente die zich aansluit bij Safe Streets krijgt de gemeente Castricum het stenen beeld ‘Stop…Hou op’ uitgereikt, uit handen van kunstenares Marianne den Otter. Zij stelt het werk kosteloos ter beschikking, om een bijdrage te leveren aan het bestrijden van geweld tegen vrouwen.
  Meer informatie op www.mariannedenotter.nl
  #OrangetheWorld #16Days
  Perswoordvoering: Marije Cornelissen, Algemeen Directeur UN Women Nationaal Comité Nederland – tel. 06-26320329 – m.cornelissen@unwomen.nl
  Pers is van harte welkom 25 november om 16.30 in Rotterdam en 27 november om 11.30 in Castricum. Neem voor meer informatie contact op met Marije Cornelissen.
  Zie ook www.unwomen.nl of www.orangetheworld.nl.
  Voor meer informatie over de actie van Zonta Club Rotterdam, neem contact op met Femke IJsinga-van Boxsel – ijsinga010@gmail.com

   

  Op donderdag 5 oktober, 21.30 Nederlandse tijd, droeg onze vrouwenvertegenwoordiger Jamila Aanzi haar statement voor bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over: Women’s economic empowerment in the changing world of work.

  Lees hier haar statement:  PB Jamila Aanzi AVVN 2017

   

   

  PhotoChallenge: Gelijk Staatsburgerschap van vrouwen aangejaagd door fotografie

  De PhotoChallenge is een universitaire Wedstrijd die €5400 gaat weggeven aan de foto die het beste de strijd van de vrouw uitdrukt en dat dan in het kader van Women Empowerment.

  – Waar draait het om?
  De PhotoChallenge is een universitaire wedstrijd die tot de voornaamste doelstelling heeft het op gang brengen van debat, het reflecteren op thema’s die relevant zijn voor onze samenleving en het stimuleren van studentenbetrokkenheid bij projecten die fotografie gebruiken als de belangrijkste vorm van sociale, politieke en culturele expressie.

  – Het gekozen thema van dit jaar is Girl Power.
  De streven naar Women Empowerment is een dagelijkse strijd die wordt gevoerd door miljoenen vrouwen over de hele wereld, waarbij onder meer wordt gestreefd naar het doen verdwijnen van vooringenomenheid en favoritisme en het creëren van gendergelijkheid. Het oogmerk hiervan is om vrouwen de kracht van participatie en besluitvorming te geven in alle facetten van de samenleving = Gelijk Staatsburgerschap.

  De wedstrijd daagt universitaire studenten en promovendi uit heel Brazilië uit om de strijd met een foto te vertegenwoordigen. De voorgedragen foto’s worden geëvalueerd en beoordeeld door een comité die rekening houdt met criteria zoals originaliteit, creativiteit en aansluiting met het thema.
  De winnende foto ontvangt een contante prijs van € 5400 (vijfduizend en vierhonderd euro), waarvan €2700 (tweeduizend en zevenhonderd euro) gaat naar de auteur van de foto en €2700 (tweeduizend en zevenhonderd euro) wordt gedoneerd aan een van de NGO’s die de wedstrijd steunt, gekozen door de winnaar.
  Door het bezoeken van de pagina met NGO’s en ondersteunende instituten, kunt u meer te weten komen over de instituten die participeren in de wedstrijd.
  – Registreren
  Inschrijvingen voor de PhotoChallenge zal mogelijk zijn tot 30/11/2017 uitsluitend op de officiële wedstrijdwebsite: www.jakandjil.nl/photochallenge2017
  Alle informatie over de regels, deadlines en prijzen van de PhotoChallenge 2017 zijn te vinden in de wedstrijdregels.
  Bestuursleden gezocht voor het IAW-hoofdbestuur

  Louise Deumer, ons huidige bestuurslid binnen het IAW-hoofdbestuur, heeft er 2 termijnen opzitten en moet daarom uit het bestuur treden (statuten zeggen slechts 2 termijnen aaneengesloten)
  Daarom zoeken we een nieuw bestuurslid die namens Vrouwenbelangen (maar zonder last of ruggespraak) in het IAW hoofdbestuur wil plaats nemen.

  Meer info: bestuursleden gezocht voor het IAW hoofdbestuur_4 oktober 2017

   

  Vrouwenbelangen was op 11 september aanwezig bij:
  Prinsesjesdag van Vrouwenpodium, Locatie: Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag

  Een verslag leest u hier: http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?alineaID=1311

  * Rotterdam, 6 September 2017

  Geachte leden,

  Vannacht is Marja in haar slaap overleden.

  Zij, die bij de zomerborrel waren, hadden al van mij vernomen dat Marja inmiddels heel ziek was en heel benauwd. Haar lichaam was bezig het op te geven, de dialyse van haar nieren werkte al een tijd niet haar behoren, en alhoewel de moderne medische wetenschap het leven nog een tijd kan rekken, heeft zij zelf besloten dat zij dit niet meer wilde. Marja is daarop naar huis gegaan om zo in de boezem van haar familie, met haar man en haar zo dierbare zonen om zich heen, haar laatste dagen thuis te kunnen doorbrengen.

  Ik ben zelf blij, dat het haar eigen beslissing heeft mogen zijn, want dat doet voor mij recht aan Marja bij uitstek. Marja ten Berg was een vrouw die haar eigen weg wist te bereiden. Ze was een zelfstandige, montere, kordate, Rotterdamse zakenvrouw, die meer dan 35 jaar haar armen uit de mouwen stak, en dan niet alleen voor haar cateringsbedrijf.

  Marja was diep betrokken bij Vrouwenbelangen als vereniging en als doel en dat stak ze voor niemand onder stoelen of banken.

  Natuurlijk was Marja ook de trotse moeder en grootmoeder, de verwoede bridger, de fantastische bakker en kokkin, de onvervaarde organisator van uitstapjes en ALV’s die wij als leden van Vrouwenbelangen in ons midden mochten weten. Het afgelopen jaar mochten wij nog genieten van de door haar georganiseerde kaarten voor de voorstelling van Fiere Vrouwen in theater Walhalla.

  Bovenal was Marja sterk geïnteresseerd in mensen. Ze was nooit te beroerd om advies, bijstand, een luisterend oor of een kopje thee te verlenen. Ik heb vele jaren op haar mogen steunen en heb haar humor, voortvarendheid en liefdevolle interesse als enorm waardevol in mijn leven ervaren.

  Ik weet dan ook zeker, dat ik haar ontzettend zal missen.

  Het afscheid van Marja is op dinsdagmiddag 12 september in de Grote Kerk te Overschie gepland

  details volgen.

  Met vriendelijke groet,
  Artemis Westenberg
  ​voorzitter Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap

 

 • Een interessant tijdschrift, gratis, voor vrouwen over hoe Science Technology Engineering en Mathematics een steeds belangrijkere rol in ieders leven,dus ook dat van vrouwen speelt, en hoe wij vrouwen daarmee om moeten gaan
  Please enjoy the August issue of STEM for Women Magazine.
  Feel free to share as you wish.
  http://www.stemforwomen.com/swfke8slw17/#?page=0
 • kieswet19 augustus j.l. was er een mooie optocht op Het Binnenhof ter herinnering aan 1917. Toen werden de onderwijspacificatie- en het vrouwenkiesrecht  tegen elkaar uitgeruild. Vrouwen schreeuwden luid om kiesrecht en zongen strijdliederen. Het kwam inderdaad in de Grondwet in 1917, maar de Kieswet moest nog veranderd worden. Ze moesten wachten tot de volgende verkiezingen op actief kiesrecht.

 

 • Het bestuur nodigt u uit voor de Zomerborrel dinsdag 29 augustus 2017Nederlandse Vereniging van Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap, regio Zuid-Holland en ZeelandHoewel dit een regiobijeenkomst is van Zuid-Holland/Zeeland zijn leden van de rest van Nederland ook welkom voor de zomerborrel.

Zomerborrel van 17:00-21:00 uur

Locatie: Elisabeth Mac Lean, Laan van Weltevreden 17, 30 Rotterdam   010 – 413 8514

R.S.V.P.  voor 29 augustus 2017 bij Artemis   marsgoddess@gmail.com   010 – 4423807 06-26090009  (ook eventuele dieeteisen doorgeven en opgeven voor de Speakers’ Corner)

** voor leden geen kosten voor deelname ; voor introducees kosten zomerborrel €5,-

 

 

 • Eerste Gendergeschiedenisdag
  Benieuwd waarom twee freules in de 19e eeuw een ‘Bond ter bestrijding eener Gruwelmode’ startten? En naar de morele invloed van de (huis)vrouw omdat zij dagelijks bepaalde wat de pot schaft? En welke student schreef het beste academische stuk op het gebied van vrouwen- of gendergeschiedenis? Deze en andere vragen worden beantwoord en toegelicht tijdens de eerste Gendergeschiedenisdag georganiseerd door Atria en de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG).
  Vrijdag 21 april 2017
  https://www.atria.nl/nl/agenda/eerste-gendergeschiedenisdag

 • International Women’s Day

 

 • Google zet Aletta Jacobs in het zonnetje op haar geboortedag

http://nos.nl/artikel/2157184-google-zet-aletta-jacobs-in-het-zonnetje-op-haar-geboortedag.html

Aletta Jacobs bij Google

Aletta Jacobs bij Google

 • Eerste bijeenkomst Vrouwenbelangen in 2017 vrijdag 3 februari om 14.00 uur Theater Walhalla, Rotterdam Katendrecht
  Een programma voor en door vrouwen : “Fiere Vrouwen” enthousiast ontvangen door het publiek (uitverkocht)
  Hier kunt een impressie zien van dit programma: http://www.fierevrouwen.nl/ 
  Zij zijn ook in te huren voor een thuisbijeenkomst, een leuk en origineel idee 😉
  Enkele foto’s ziet u op onze Facebook pagina:  Facebook https://www.facebook.com/Vrouwenbelangen/

 

 • Cursus Publiek leiderschap voor vrouwen
  Net als in 2016 organiseert ProDemos in aanloop naar Internationale Vrouwendag op 8 maart de cursus Publiek leiderschap voor vrouwen, waarin je vaardigheden traint die je zelfbewuster het publieke domein laten betreden.
  De workshops vinden plaats op vrijdag 10 februari, 24 februari en 3 maart 2016, van 14.00 tot 16.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur) bij ProDemos, Hofweg 1, Den Haag.
  Afhankelijk van je wensen kun je zelf bepalen of je de hele cursus volgt of een selectie maakt van één of meerdere workshops.
  De prijs van elke workshop is €25,00. Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat.Meer info: https://www.prodemos.nl/nieuws/publiekleiderschap/Opbrengsten Emancipatiebeleid 2013-2017Inleiding Met deze brief informeer ik uw Kamer over de belangrijkste opbrengsten van het Emancipatiebeleid voor de periode 2013-2017 zoals toegezegd tijdens het AO Emancipatie op 27 oktober 2016. Tevens reageer ik met deze brief op de Emancipatiemonitor 2016, zoals de Vaste Commissie voor OCW mij bij brief van 22 december jl.1 verzocht.Lees de brief hier: kamerbrief-over-opbrengsten-emancipatiebeleid-2013-2017 (1)

  de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker

   

  Ooggetuige verslag Artemis Westenberg March On Washington, Washington DC, 21 januari 2017

  Lees dit verslag hier:  March in Washington- Artemis

   

  12 januari bij Atria

  Bespreking van het eindrapport van CEDAW over het 6e rapport van Nederland

  Het verslag van Lyda Verstegen is hier te lezen….Verslag Cobs n.a.v. 6e rapport Cedaw.

   

  Op de IAW website zie je dat wij, vrouwen, de dag na de Trump-installatie met velen meelopen met de Women’s March in Washington. De tekst ‘waarwomens-march-on-washingtonom’ wij vinden dat dit nodig is, vind je hier onder.

  https://drive.google.com/file/d/0BxmbrgojdXCfeWI1WkRGR05CQXc/view 

   

   

  happy-new-year-2017

  Gelukkig Nieuwjaar

   

  ZEG OOK NEE

  Geweld tegen vrouwen en meisjes is een van de meest getolereerde en geïnstitutionaliseerde vormen van schending van de mensenrechten.

  Vrijdag 25 november is het Internationale dag waarop we samen NEE zeggen tegen geweld tegen vrouwen.
  Zo zeggen Zonta Rotterdam, Zonta Rotterdam aan de Maas, net als de Rotterdamse mannen Ernest van der Kwast, Quintis Ristie, Leeroy Owusu, John Buijsman, Ton Dunk, Jurgen Mattheij, Carlo de Reuver, Fredy Ribeiro, Elso Brito, Danilo Pantic, Hans Oosters en Jack Wouterse: NEE!

  Vind jij ook dat geweld tegen vrouwen moet stoppen?
  Deel dan dit bericht. Mail de link (http://bit.ly/Zegooknee)  door naar je vrienden en vriendinnen, plaats het op Facebook of vermeld het als je status op WhatsApp.Want hoe meer mensen het filmpje zien, hoe meer aandacht voor geweld tegen vrouwen. Elke vrouw die we hiermee helpen telt. Jij kan met een klein gebaar verschil maken!

  Meer info vind je hier.

   


  De International Alliance of Women Board meeting 
  van 8 tot 16 november 2016 in Victoria Falls Zimbabwe

  regina-smitVerslag van Regina Smit, lid Vrouwenbelangen lees het hier: iaw-board-meeting-verslag-nov-2016

   

 

Aankondiging nieuw Boek: Rosa Manus (1881-1942): The International Life and Legacy of a Jewish Dutch Feminist, onder redactie van Myriam Everard en Francisca de Haan
Rosa Manus was actief in voorgangers van Vrouwenbelangen, de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, na 1919 Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen geheten en vanaf 1930 Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap. En in de IAW was zij ook heel vooraanstaand en actief. Dat staat allemaal in het boek.

rosa-manusFeministe en vredesactiviste Rosa Manus was mede-oprichtster van de Women’s International League for Peace and Freedom (wilpf, 1915), vanaf 1926 vice-presidente van de International Alliance of Women for Suffrage and Equal Citizenship (iaw) en eerste presidente van het International Archief voor de Vrouwenbeweging (iav, opgericht in 1935). Ook speelde ze een sleutelrol in het Comité voor Vrede en Ontwapening van de Internationale Vrouwenorganisaties en de Rassemblement Universel pour la Paix. Rosa Manus was zo vooraanstaand dat de New York Times twee keer over haar overlijden berichtte. Maar door haar voortijdige dood en de roof van het IAV-archief tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte Manus decennia lang in de vergetelheid.

In 1992 werden de geroofde iav-archieven ontdekt in een “geheim archief” in Moskou; in 2003 keerden ze terug naar Amsterdam. Op basis van dit kostbare historische materiaal verschijnt nu een collectieve biografie over deze vooraanstaande feministe, met bijdragen van historici Margot Badran, Mineke Bosch, Ellen Carol DuBois, Myriam Everard, Karen Garner, Francisca de Haan, Dagmar Wernitznig en Annika Wilmers. In acht hoofdstukken, vermeerderd met 21 foto’s en 13 historische documenten met toelichting, werpt Rosa Manus (1881-1942) nieuw licht op de betekenis van Manus’ radicaal seculiere Joodse achtergrond, haar veelzijdige internationale rol en haar dood in 1942.

I have always wanted to know more about Rosa Manus …Through this [book], we learn a tremendous amount about the work of the women’s suffrage movement and the peace and disarmament movements through the 1930’s and Manus’s work in creating an international women’s archive.

—Harriet Hyman Alonso, ccny Professor of History, on Rosa Manus (1881-1942)

Boekpresentatie:             1 december 2016, 16.30 uur, IISG, Amsterdam.
Rosa Manus lezing:       14 december 2016, 19.30 uur, Joods Historisch Museum, Amsterdam
Bij beide gelegenheden zal het boek tegen de speciale prijs van 49 euro te koop zijn.
Zie verder: www.brill.com/products/book/rosa-manus-1881-1942

 

 

Lancering UN Women nationaal comité Nederland

Op donderdag 20 oktober 16:30 uur is het zover: de officiële lancering met een persconferentie van UN Women nationaal comité Nederland in Nieuwspoort den Haag.

Den Haag huisvest vanaf donderdag een United Nations Women Committee, een lokale afdeling van de internationale VN-organisatie voor vrouwenrechten.

UN Women nationaal comité Nederland is de Nederlandse tak van UN Women, de internationale VN-organisatie voor vrouwenrechten. Het UN Women nationaal comité Nederland steunt vrouwen en meisjes hier in de strijd tegen het glazen plafond en de effecten van discriminatie. Het nieuwe comité gaat zich vanuit Den Haag ook inzetten om levens van vrouwen elders in de wereld te verbeteren.
Het UN Women nationaal comité Nederland heeft een belangrijke diplomatieke taak. Het mag ministers en andere VN-organisaties aanspreken, als de belangen van vrouwen en meisjes dat vragen. Het comité belooft daarom om de Nederlandse overheid kritisch te volgen namens vrouwen en meisjes, zoals UN Women New York dat doet bij de 193 regeringen van de bij de Verenigde Naties aangesloten landen.
Het nieuwe comité moedigt ieder individu, iedere instelling en iedere onderneming in Nederland aan om vrouwenrechten te versterken. Dat doet het zelf door fondsen te werven met aansprekende wereldcampagnes: Orange The World tegen geweld tegen vrouwen, He For She dat topmannen vraagt om vrouwen te steunen en Empower Women, voor een betere positie van vrouwen op de arbeidsmarkt van ontwikkelings- én ontwikkelde landen. Driekwart van de donaties uit Nederland gaat naar wereldwijde programma?s voor vrouwen en meisjes. Langlopende programma’s zoals in Pakistan waar UN Women zorgt dat vrouwen hun kiesrecht kunnen gebruiken, en crisishulp zoals in Haïti, dat recent door orkaan Matthew werd verwoest en waar UN Women zorgt voor veilige opvang en essentiële zorg voor vrouwen en meisjes.

Plaats en tijdstip: Nieuwspoort, Den Haag. 20 oktober 16:30 – 17:30 uur

Sprekers op 20 oktober: 

Bij de presentatie van UN Women nationaal comité Nederland zijn ambassadeurs, vrijwilligers en bestuur aanwezig.

* Ton de Jong, outreach and business development adviser van UN Women International;

* Mitushi Das, partnerships specialist van UN Women International;

* Sylvia Borren, ambassadeur UN Women nationaal comité Nederland;

* Tatjana Maul, ambassadeur UN Women nationaal comité Nederland;

* Bengyella Gwanmesia, ambassadeur UN Women nationaal comité Nederland;

* Anke Vervoord, voorzitter UN Women nationaal comité Nederland.

Un Women nationaal comité Nederland is in 2016 opgericht om de levens van vrouwen in Nederland en de wereld te verbeteren. Het comité voert campagnes voor vrouwenrechten en tegen geweld door hier mannen en vrouwen bij te betrekken. Meer op  www.unwomen.nl (vanaf 20 okt)
Het Nederlandse nationaal comité heeft een eerste bijdrage ontvangen van de gemeente Den Haag. Nederland is het vijftiende land met een eigen comité onder de vleugels van UN Women in New York, na Australië, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, IJsland en Zweden.

De corpsbal die op ‘hete hertjes’ jaagt is straks je baas

De seksistische cultuur van studentencorpora heeft blijvende invloed op de leden. Daarom moet de samenleving er hard tegen optreden, schrijven Laura Kits en Rosanne Boermans.

Alweer een incident bij studentencorps Vindicat in Groningen, schreef NRC woensdag. Een aspirant-lid werd tijdens de introductie het ziekenhuis in geslagen; het tweede incident binnen een week. Eerder kwam via stadsblog Sikkom een gekuiste lijst van „hete herten” in de publiciteit, waarop vrouwelijke eerstejaars van Vindicat met sterren worden gerecenseerd. De ‘Oprechte Almanak 2016’, een corporale versie van de bangalijst, wordt ingeleid met „moge de gore wijven met hun kut over een kanon worden getrokken!” Geconfronteerd met de lijst, barstte een meisje in tranen uit tegenover het weblog.

Lees hier het hele artikel

 

 

 • Great speech van een presidentsvrouw 25 juli 2016
  https://www.youtube.com/watch?v=n50YEVtMoGY&feature=youtu.be&app=desktop

 

 • OPPORTUNITY IN BEDRIJF en Talent naar de Top gaan samen….

  Opportunity in Bedrijf is een expertisecentrum en landelijk netwerk van bedrijven en organisaties die werken aan een evenwichtige opbouw van het personeelsbestand en het management. De nadruk ligt op uitvoering in de praktijk: welke maatregelen zijn bewezen effectief om meer diversiteit – en daarmee een betere bedrijfsvoering – te realiseren? Voor en met de netwerkleden worden relevante wetenschappelijke inzichten en ‘good practices’ toegankelijk en praktisch toepasbaar gemaakt voor de eigen organisatie. De kracht van Opportunity in Bedrijf ligt in de jarenlange expertise en in effectieve cross-company initiatieven, op zowel HR- als management- en topniveau.

  Als ‘thought-leader’ helpen wij bedrijven, non-profit en overheid bij het realiseren van meer diversiteit en meer vrouwen in het management en de top. Door advies, onderlinge uitwisseling van praktijkervaringen, unieke cross mentoringprogramma’s, diverse instrumenten, onderzoek, beleidsontwikkeling en -implementatie. Onze overtuiging is dat het benutten van uiteenlopende talenten – masculien én feminien, autochtoon én allochtoon – het bedrijfsresultaat ten goede komt. Opportunity activeert leiders en teams de kracht van diversiteit productief te maken voor een inclusieve en innovatieve organisatie.
  Opportunity in bedrijf/advies en Talent naar de Top nu samen D&I Company!

  Lees hier meer: http://www.opportunity.nl/over-ons/ 

 

 • Huwelijkse gevangenschap is een situatie waarin iemand tegen haar/zijn wil in een religieus huwelijk blijft, omdat het niet lukt om een ontbinding van het huwelijk te bewerkstelligen.
  Deze situatie raakt aan het Verdrag van Istanbul dat voor Nederland sinds 1 maart 2016 rechtskracht heeft.
  Lyda Verstegen heeft voor ons allen een korte uitleg geschreven over wat dit Verdrag van Istanbul inhoudt.
  Verdrag van Istanbul, uitleg Lyda Verstegen

 

 • Een avond met Femke Halsema
  img5273_27De Correspondent presenteert: “Politiek vergt moed, de bereidheid te falen en af en toe flink in je hemd te staan”, schrijft Femke Halsema in haar politieke memoires Pluche die afgelopen maart 2016 verschenen. Zij verlangt naar mensen die vergezichten durven te schetsen, naar verbeeldingskracht in plaats van angstvisioenen. Naar een politieke lente.
  Daarom organiseert online journalistiek platform De Correspondent met Femke Halsema een avond over politiek om blij van te worden. Een avond waarop we gaan praten over onafhankelijke politici (een verhaal van Femke Halsema), constructieve commentatoren (wordt nog bekendgemaakt) en de schoonheid van het compromis (met Maxim Februari). Ook nodigen we voorzitters van politieke jongerenverenigingen uit hun vergezichten voor een nieuw Den Haag te schetsen.
Een avond over politiek waar je niet cynisch maar hoopvol van wordt.

 

 • 129ste Algemene Leden Vergadering 16 april 2016
 • – Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwen Arblogo VBeid en Gelijk Staatsburgerschap – tijdstip: 11:30-17:00 uur locatie: First Class, in station Amersfoort Piet Mondriaanplein 7, 3812 GZ Amersfoort
  Leden hebben de agenda inmiddels toegezonden gekregen……ook interesse? Meld u aan bij de voorzitter: Artemis Westenberg: 06-2609 0009

 

*  UN Women Update: International Women’s Day

MAANDAG 7 MAART 2016

Presessie CEDAW: informele meeting NGOs en NHRI (1)

Nederland Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag mocht het spits afbijten in de informele bijeenkomst van de presessie werkgroep van CEDAW – vandaag 7 maart 2016.
In volgorde namen Leontine Bijleveld, Petra Snelders en Hellen Felter elk een deel van het Oral Statement voor hun rekening. Zij hadden samen met Marjan Wijers de tekst opgesteld na de voorbereidende bijeenkomst van 26 februari waarop de ondertekenende organisaties de prioriteiten vaststelden.
Een heel aantal onderwerpen kon vervolgens onder de kopjes Status van CEDAW, Verplichting Stereotypen te bestrijden en Armoede en Inkomen aangestipt worden.
Het Netwerk besteedde ook aandacht aan de schaduwrapportages van de Women’s Major Group en van SEDA (Curaçao). De presentatie van het College voor de Rechten van de Mens, vertegenwoordigd door collegelid Kathalijne Buitenweg en coördinerend beleidsadviseur Ineke Boerefijn, vormde later in de bijeenkomst een mooie aanvulling op die van het Netwerk. Ook bij het beantwoorden van de vragen vulden het CRM en het Netwerk elkaar goed aan. Dalia Leinarte uit Litouwen, rapporteur voor Nederland, stelde de meeste vragen. ‘De neoliberale shift van het Nederlandse regeringsbeleid in aanmerking genomen: wat is de beste strategie om de onderliggende stereotypen, zoals bij de verschuivingen naar de informele zorg, het beste aan te pakken?’
Kathalijne Buitenweg benadrukte in haar antwoord dat er geen gemakkelijke oplossingen zijn, maar dat de erkenning dat het structurele en niet individuele problemen zijn in ieder geval noodzakelijk is. Op briljante wijze slaagde ze er in dit met een voorbeeld over haar feministische moeder, zichzelf en haar dochter tastbaar te maken. Leontine vulde, na een tip van Petra, nog aan dat structurele financiering van (zmv) vrouwenrechten organisaties noodzakelijk is voor aanpak van diepgewortelde stereotypen. Die neoliberale shift de afgelopen twaalf jaar is gepaard gegaan met grote bezuinigingen waardoor veel knowhow aangaande vrouwenrechten verloren is gegaan. Het Comité onderstreept immers zelf altijd de cruciale rol van NGO’s voor de implementatie van het Vrouwenverdrag.
Een andere vraag van mw. Leinarte betrof: over wat voor speciale groepen en intersectie van vormen van discriminatie zou de regering nader bevraagd moeten worden? Antwoord van Hellen: zwarte en migranten vrouwen, etnische minderheden, oudere vrouwen, vrouwen met een handicap. Andere vragen betroffen huishoudelijk personeel en sekswerkers. Daarover zullen we vertellen als we op het vliegveld zijn.Dan hopen we ook de foto’s van Ineke Boerefijn te publiceren. Leontine Bijleveld in samenspraak met Petra Snelders

 

*NETWERK VN-VROUWENVERDRAG

Voorbereiding Pressessie CEDAW
De Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag 1.0. is op 20 januari 2016 naar CEDAW gestuurd door het Netwerk VN-Vrouwenverdrag. Op dat moment hadden 52 NGO’s hun naam eraan verbonden door ondertekening. Na de deadline hebben zich nog enkele organisaties daarbij gevoegd. Deze zijn op de website toegevoegd.
De schaduwrapportage is opgesteld voor de Presessie van het CEDAW-Comité begin maart 2016, waarin het Comité nadere vragen aan de Nederlandse regering formuleert (de List of Issues & Questions).

26 februari 2016 voorbereiding presessie CEDAW
Op 7 maart heeft de presessie werkgroep van het CEDAW-Comité een informele bijeenkomst, waarop NGO’s een korte verklaring kunnen uitspreken (10 minuten). Om samen te bepalen welke onderwerpen uit de schaduwrapportage in deze korte verklaring aan de orde moeten komen organiseert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag een voorbereidingsbijeenkomst. Vertegenwoordigers van ondertekenende organisaties en andere belangstellenden zijn welkom op 26 februari om 14 uur bij Movisie in Utrecht. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel graag even aanmelden. Het programma vindt u op de website.

Rapportage College voor de Rechten van de Mens
Op 22 januari verzond het College voor de Rechten van de Mens zijn rapportage naar CEDAW. Er is ook een Nederlandstalige versie. Op de website van het Netwerk is een link geplaatst: zie de pagina over de zesde rapportage cyclus.

Internationaal schaduwrapport uit zorg over wegvallen geldstromen zuidelijke vrouwenorganisaties
Namens maar liefst 46 merendeels zuidelijke vrouwenrechtenorganisaties heeft ook de Women’s Major Group, een vrouwenrechten lobby netwerk op VN-niveau, een schaduwrapportage over Nederland ingediend bij CEDAW. Ze uiten grote zorgen over de uitkomsten van FLOW II (Funding for Leadership Opportunities for Women 2016-2020): er is meer geld beschikbaar, maar dat gaat naar minder organisaties, die geen van allen in ‘the global south’ gevestigd zijn. Bovendien zijn slechts twee van de negen organisaties vrouwenorganisaties. Het schaduwrapport staat op de website vanCEDAW en op die van het Netwerk.

7 april: Bijeenkomst over de aanpak van schadelijke praktijken in Nederland
Samen met Defence for Children-ECPAT (DCI) organiseert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag een bijeenkomst over de aanbevelingen over (het bestrijden van) harmful practices van de comité’s van het Vrouwenverdrag en het Kinderrechtenverdrag (CEDAW en CRC). Die staan in de Joint General Recommendation GR 31 CEDAW en GR 18 CRC. Onder harmful practices verstaan de beide verdragscomité’s: meisjesbesnijdenis, gedwongen huwelijk, kindhuwelijken, huwelijkse gevangenschap, eergerelateerd geweld.
Bedoeling is gezamenlijke standpunten formuleren voor een effectieve aanpak van schadelijke praktijken in Nederland. Die zullen later in 2016 een plaats krijgen in de Schaduwrapportage CEDAW 2.0 (voor de CEDAW sessie 65 van 24 oktober tot 18 november 2016). Op de website van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag staat het volledige programma. De bijeenkomst was eerder voorzien voor 11 februari, maar is verplaatst toen bleek dat de Directie Emancipatie de NGO-briefing over CSW 60 op die datum wilde doen plaats vinden.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, maar aanmelding is verplicht. Dat kan bij het secretariaat van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag via het contactformulier.

Wijzigingen team schaduwproces
Valeska Hovener heeft besloten zich terug te trekken als penvoerder voor de schaduwrapportage. Haar journalistieke werkzaamheden bleken toch niet optimaal te combineren met de veel langere adem van het schaduwproces. Het Netwerk dankt Valeska voor haar inzet en wenst haar veel succes met haar journalistieke werkzaamheden.
Het Netwerk heeft besloten geen nieuwe werving te starten halverwege het schaduwproces. Een aantal experts uit (de kringen rond) het Netwerk zal met Alicia Dibbets het kernteam vormen dat verantwoordelijk is voor de schaduwrapportage en de NGO-vertegenwoordiging bij CEDAW. Medio maart zal de definitieve samenstelling van het team bekend worden gemaakt.

MAANDAG 7 MAART 2016

Presessie CEDAW: informele meeting NGOs en NHRI (1)

Nederland Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag mocht het spits afbijten in de informele bijeenkomst van de presessie werkgroep van CEDAW – vandaag 7 maart 2016.

In volgorde namen Leontine Bijleveld, Petra Snelders en Hellen Felter elk een deel van het Oral Statement voor hun rekening. Zij hadden samen met Marjan Wijers de tekst opgesteld na de voorbereidende bijeenkomst van 26 februari waarop de ondertekenende organisaties de prioriteiten vaststelden.
Een heel aantal onderwerpen kon vervolgens onder de kopjes Status van CEDAW, Verplichting Stereotypen te bestrijden en Armoede en Inkomen aangestipt worden.

Het Netwerk besteedde ook aandacht aan de schaduwrapportages van de Women’s Major Group en van SEDA (Curaçao). De presentatie van het College voor de Rechten van de Mens, vertegenwoordigd door collegelid Kathalijne Buitenweg en coördinerend beleidsadviseur Ineke Boerefijn, vormde later in de bijeenkomst een mooie aanvulling op die van het Netwerk. Ook bij het beantwoorden van de vragen vulden het CRM en het Netwerk elkaar goed aan.
Dalia Leinarte uit Litouwen, rapporteur voor Nederland, stelde de meeste vragen. ‘De neoliberale shift van het Nederlandse regeringsbeleid in aanmerking genomen: wat is de beste strategie om de onderliggende stereotypen, zoals bij de verschuivingen naar de informele zorg, het beste aan te pakken?’
Kathalijne Buitenweg benadrukte in haar antwoord dat er geen gemakkelijke oplossingen zijn, maar dat de erkenning dat het structurele en niet individuele problemen zijn in ieder geval noodzakelijk is. Op briljante wijze slaagde ze er in dit met een voorbeeld over haar feministische moeder, zichzelf en haar dochter tastbaar te maken. Leontine vulde, na een tip van Petra, nog aan dat structurele financiering van (zmv) vrouwenrechten organisaties noodzakelijk is voor aanpak van diepgewortelde stereotypen. Die neoliberale shift de afgelopen twaalf jaar is gepaard gegaan met grote bezuinigingen waardoor veel knowhow aangaande vrouwenrechten verloren is gegaan. Het Comité onderstreept immers zelf altijd de cruciale rol van NGO’s voor de implementatie van het Vrouwenverdrag.
Een andere vraag van mw. Leinarte betrof: over wat voor speciale groepen en intersectie van vormen van discriminatie zou de regering nader bevraagd moeten worden? Antwoord van Hellen: zwarte en migranten vrouwen, etnische minderheden, oudere vrouwen, vrouwen met een handicap. Andere vragen betroffen huishoudelijk personeel en sekswerkers. Daarover zullen we vertellen als we op het vliegveld zijn.Dan hopen we ook de foto’s van Ineke Boerefijn te publiceren. Leontine Bijleveld in samenspraak met Petra Snelders

 

*Deze mannen kunnen geen vrouw krijgen

Deze grote beursgenoteerde bedrijven hebben geen enkele vrouw in de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.  Wel mannen.

 

* Vrouwen in Nederland stoten hun hoofd tegen een onzichtbare barrière wanneer ze onderweg zijn naar een topfunctie. Daar moet wat aan gedaan worden, maar is een vrouwenquotum wel zo’n goed idee?


Aflevering van zondag 14 februari 2016, 21.20 uur op NPO3.

 

*Rapport Vrouwenstemmen in de raad

vrouwinpolitiekAtria: Het onderzoeksrapport Vrouwenstemmen in de raad is gepresenteerd.
Centraal staan de ambities, belemmeringen en successen van vrouwen in de lokale politiek.

Gemeenteraden bestaan grotendeels uit mannen; in 2015 was 28% van de gemeenteraadsleden vrouw. De participatie van vrouwen in gemeenteraden is laag in vergelijking met de landelijke en provinciale politiek, en stijgt maar langzaam: met  2% tussen 2010 en 2014. Vrouwen uit etnische minderheden zijn nog slechter vertegenwoordigd.

Vrouwen worden niet alleen minder vaak gekozen in gemeenteraden dan mannen, ze stromen relatief vaak tussentijds uit, vooral jonge vrouwen tot 40 jaar. Ook hebben de partijen die een groot deel uitmaken van alle gemeenteraden, relatief een klein aandeel vrouwelijke raadsleden: lokale partijen en het CDA.

Vrijdag 5 februari heeft Atria het onderzoeksrapport Vrouwenstemmen in de raad. Ambities, belemmeringen en successen van vrouwen in de lokale politiek gepresenteerd in de raadszaal van de gemeente Utrecht. Vrouwenbelangen was erbij!

Waarom is politieke participatie van vrouwen belangrijk?

Drie hoofdredenen:

 • Betere representativiteit van de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging
 • Meerwaarde en verhoogde effectiviteit van een divers samengesteld team
 • Politieke aandacht voor onderwerpen die vrouwen belangrijk vinden

Enkele aanbevelingen om de participatie van vrouwen te verhogen:

 • Werf persoonlijk, want vrouwen stellen zich minder vaak zelf kandidaat dan mannen
 • Benut kweekvijvers in de gemeente
 • Zet voldoende vrouwen op verkiesbare plaatsen op de kieslijst, en ook op plaatsen daar net onder; vrouwen stromen vaker tussentijds uit, dus hiermee blijft het aandeel vrouwen minimaal op hetzelfde niveau
 • Zet rolmodellen in en coach vrouwen actief
 • Plan vergaderingen niet op tijden die als ‘spitsuur’ gelden voor raadsleden (v/m) met kinderen
 • Realiseer een inclusieve en efficiënte vergadercultuur, zodat vrouwen uit alle etnische groepen zich thuis voelen
 • Zorg voor voldoende (partij-overstijgende) uitwisseling en training
 • Verhoog de vergoeding voor raadsleden in kleinere gemeenten
 • Stimuleer vrouwen om lid te worden van een politieke partij

Lees hier het rapport DEF ATRIA_VROUWENSTEMMEN_RAPPORT digitaal A4 en de aanbevelingen: Vrouwenstemmen_in_de_raad_aanbevelingen

 

 * Van de voorzitter:

Gisterenavond was het plotseling op het nieuws: Vrouwen moeten ook een dienstplicht hebben, want anders is dat discriminatie van de mannen. Ik vermoed dat minister Hennis denkt, vanuit haar ivoren toren als bewindsvouw, dat de emancipatie van vrouwen in Nederland voltooid is. Wij zijn gelijk aan mannen in alles, volgens deze minister, en dus moeten 18890887-Cute-cartoon-illustration-of-a-soldier-Stock-Photowe ook gelijke plichten hebben.
Uw bestuur was verbaasd over zoveel onwetendheid van een bewindsvoerder.
Immers ook zij moet toch horen dat de percentages vrouwen in vertegenwoordigende lichamen (zoals parlement, gedeputeerde staten, gemeente raden), maar ook toezichthoudende organen (raden van bestuur, raden van toezicht) nog in de verste verte niet de 50% benadert. Veelal benadert het aandeel van vrouwen in al die organen niet eens de 20%. Zolang vrouwen maar 80% verdienen (op zijn best) van wat mannen in precies dezelfde functie verdienen.
Voor ons als bestuur is dienstplicht voor vrouwen dan ook onbespreekbaar (letterlijk), zolang de rechten van vrouwen in Nederland in feite papieren tanks en slagschepen zijn. Zolang gelijkheid niet feitelijk is, maar slechts op papier beleden wordt.
Dit hebben wij de fractievoorzitters (op Marianne Thieme na allemaal mannen !) van de Tweede Kamer laten weten, benevens de griffier van de vaste kamercommissie van Defensie.
 • Voor wie een twitter account heeft, plak de onderstaande tekst in je tweet venster en verstuur…..
  @JeanineHennis Dienstplicht voor Vrouwen:prima, meteen zodra de rechten van vrouwen echt gerealiseerd zijn;inclusief 50/50generaal/admiraal​
  Ik hoop dat velen actie zullen voeren. 

* Voorzitter Tweede Kamer: @KhadijaArib is de eerste  vrouwelijke voorzitter uit een etnische minderheidsgroep @tweedekamer http://ow.ly/X1p5U 

UN Women heeft vorige week een ‘overzicht’ uitgebracht over 2015/2016: Progress of the World’s Women, in Pursuit of Justice. Om het ‘report’ te downloaden klik hier …
Een goed begin van 2016!  Zie ook de rubriek Internationaal.
Wel
Onze zusterorganisatie WEL in Australie stuurt ons de beste wensen voor 2016. Zij voeren dit jaar campagne voor federale verkiezingen en roepen hun leden op onderwerpen te noemen en actie te ondernemen om die items hoog op de wensenlijst voor vrouwen te krijgen.

Van de redactie

Helaas is ons deskundige en hartelijke redactielid Annemarie Nijenhuis eind december 2015 plotseling overleden. Annemarie was penningmeester van onze vereniging, maar daarnaast had ze ook bijzondere andere vrijwilligersfuncties. Een overzicht van het werk dat Annemarie  voor vrouwen deed en vooral voor Vrouwenbelangen,  staat in de rubriek: Vrouwen schrijven Geschiedenis.

VN-Vrouwenverdrag

Schaduwrapportage CEDAW 1.0

December 2015 – Het laatste concept van de Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag is ter ondertekening rond gestuurd – een Engelstalige eindredactie vindt nog plaats.
Deze schaduwrapportagte is opgesteld voor de Presessie van het CEDAW-Comité begin maart 2016, waarin het Comité nadere vragen aan de Nederlandse regering formuleert (de List of Issues & Questions). Dit ter voorbereiding van de ‘constructieve dialoog’ die het CEDAW-Comité in oktober 2016 zal hebben met de regeringsdelegatie. cedaw_animated

Het concept is te verkrijgen via het secretariaat van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag via het contactformulier. Daar kunnen organisaties die willen ondertekenen zich ook melden. Medio januari zal de definitieve tekst op de website van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag gepubliceerd worden. Dan vindt ook verzending in PDF en hard copy naar het CEDAW-Comité in Genève plaats.

11 februari: Bijeenkomst over de aanpak van schadelijke praktijken in Nederland

Samen met Defence for Children-ECPAT (DCI) organiseert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag een bijeenkomst over de aanbevelingen voor harmful practices van de comité’s van het Vrouwenverdrag en het Kinderrechtenverdrag (CEDAW en CRC). Die staan in de Joint General Recommendation GR 31 CEDAW en GR 18 CRC. violenceunite
Onder harmful practices verstaan de beide verdragscomité’s: meisjesbesnijdenis, gedwongen huwelijk, kindhuwelijken, huwelijkse gevangenschap, eergerelateerd geweld.
Bedoeling is gezamenlijke standpunten formuleren voor een effectieve aanpak van schadelijke praktijken in Nederland. Die zullen later in 2016 een plaats krijgen in de Schaduwrapportage CEDAW 2.0 (voor de CEDAW sessie 65 van 24 oktober tot 18 november 2016).

Op de website van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag staat het volledige programma. Aanmelding is verplicht. Dat kan bij het secretariaat van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag via het contactformulier.
Verslagen over sociaal recht, migratie en mensenhandel zijn op de pagina over de zesde rapportage cyclus van de website geplaatst.

Commission on the Status of Women

IAW organiseert 5 side events gedurende CSW60 in maart 2016, samen met IAW-zusterorganisaties uit verschillende landen.joanna1
I. IAW President Joanna Manganara heeft als onderwerp:
“Corporations, Globalization and Women’s Social and Economic Rights’

II. ‘Join us for a discussion on Women in Decision Making’, met twee panels en met NGOs uit o.a. Noorwegen en India. torild-skard
IIa. Getting Women to the Top
IIb. Mobilizing women for Power
Met Torild Skard

III. Women Leadership on Climate Change met IAW-NGOs uit India, Cameroon, Nepal, South Africa and the Philippines.
Met Natalia Kostus

IV. Birth Registration, a passport for fundamental rights. President IAW
A Global campaign for Equal Nationality Rights.
Met Lyda Verstegen

V. Ending Conflicts through dialogue without impunty, Access to justice of victims of gender based violence.
Met Anje Wiersinga

Wilhelmina Drucker

Op dinsdag 15 december 2015, 14.30 uur, organiseert de WDF Wilhelmina Drucker Fundatie een interessant symposium in de Eggertzaal, Nieuwe Kerk (entree via ’t Nieuwe Kafé), Eggertstraat 8/ Dam, Amsterdam.Wilhelmina Drucker

Met een welkom door Marjan Schwegman, directeur van het NIOD en lezingen van: Myriam Everard, Ulla Jansz, Marianne Braun, en een Borrel ten afscheid van Mieke Aerts, eerste Wilhelmina Drucker hoogleraar, die per 1 mei 2015 hoogleraar Moderne Politieke Geschiedenis van Nederland aan de Universiteit van Amsterdam is geworden.
Informatie en aanmelden: info@eerstewereldoorlog.nu (o.v.v. “Symposium WDF”)

Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche.

Voorstel van Anje Wiersinga,
IAW lid INGO van de Raad van Europa

Op 27 Oktober 2015 heeft de Nederlandse Vrouwenraad aan de Tweede kamer een brief gestuurd betreffende het “Voorstel tot wijziging van de wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche”
In deze brief rijkt de NVR enkele overwegingen aan, die uit de door haar georganiseerde expertmeeting waren voortgekomen. Wij onderschrijven deze overwegingen en opmerkingen.

De titel van de wet noemt naast “regulering prostitutie” de “bestrijding van misstanden seksbranche”. Mensenhandel en gedwongen prostitutie zijn de meest voorkomende misstanden. Zo vraagt de NVR in haar brief onder punt 4 om meer effectieve maatregelen tegen gedwongen prostitutie.

In aansluiting op de boven vermelde NVR brief stellen wij voor dat bij wet de volgende concrete maatregel ter bestrijding van gedwongen prostitutie en gedwongen handelingen binnen sekswerk als eis wordt opgenomen in de te verlenen vergunning voor seksinstellingen.

“De werkers in seksinstellingen worden geïnformeerd over hun rechten door deze rechten in voor hen toegankelijke talen per werkruimte zichtbaar op te hangen; tevens wordt vermeld wat zij kunnen doen indien zij menen dat hun rechten geschonden worden”

De Raad van Europa heeft in April 2014 een soortgelijke aanbeveling opgenomen in Resolution 1983 “Prostitution, trafficking and modern slavery in Europe” in para 12.1.6.5 als volgt:

“Require that information on the rights of sexworkers as well as contact details of anti-trafficking services be clearly displayed in prostitution establishments”

Het komt ons voor dat een dergelijke aanbeveling, die reeds door de Gemeenteraad van Zeist zou zijn toegepast, in de in Uw kamer in behandeling zijnde wet opgenomen kan worden en een effectieve maatregel kan zijn om vrouwen – en mannen – die gedwongen in de prostitutie werken en die vaak niet op de hoogte zijn van hun rechten, te helpen uit hun situatie te ontsnappen.

Opgesteld door Anje Wiersinga, die thans zoekt naar medestanders, 9 November 2015

Gênant, hoe vrouwen achterblijven

Vrouwen in de wetenschap: “Het is gênant dat we in Europa nog steeds op de vierde plaats van onderen staan”, zeggen Minister Bussemaker en Carolien Jonker van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren  (LNVH) in een interview in de NRC van 19 november. De cijfers spreken voor zichzelf:
– 53% van de afstudeerders is vrouwjetbcsw2
– 44% van de promovendi is vrouw
– 38 % van de universitair docenten is vrouw
– 26% van de universitair hoofddocenten is vrouw, maar
17% van de hoogleraren is vrouw, en 3 van de 27 Europese landen hebben minder vrouwelijke hoogleraren: Litouwen, Tsjechië en Cyprus.
Een lagere salarisschaal, verschillen per universiteit en per vakgebied, 5 van de 14 universiteiten hebben geen vrouw in het bestuur enz.

Bussemaker: “Het is schrikbarend hoe lang je nog in Nederland  kon horen: ja, er moeten meer vrouwen komen, maar we willen wel de beste kwaliteit. Alsof dat met elkaar in tegenspraak is”.
De Monitor Vrouwelijke Hoogleraren van het LNVH geeft aan hoe deze ongelijkheid in te halen. Topmensen uit academia en OCW hebben vorige week gebrainstormed over oplossingen.

De wet voor 30% vrouwelijke bestuurders in raden van bedrijven is mislukt

Dit is de kop in de NRC van 16 november van een interview van Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW en Minister Jet Bussemaker, met o.a. Emancipatie in haar portefeuille. Hierbij enkele relevante zinnen uit het artikel.

Uit onderzoek van de Commissie Monitoring Talent naar de Top blijkt dat Raden van bestuur nu voor 9.6 procent uit vrouwen bestaan, raden van commissarissen uit 11.3 procent. Ruim driekwart van alle bedrijven heeft geen enkele vrouw in de raad van bestuur. Eind van dit jaar loopt de Wet bestuur en toezicht af. Bussemaker wil de wet verlengen en aanscherpen.

De database

In de database staan inmiddels de namen van ruim 1000 vrouwen. Onbekend is tot hoeveel bestuursfuncties dit heeft geleid.
Hans de Boer: Er moet wel wat gebeuren. In het voorjaar zijn er veel aandeelhoudersvergaderingen waarop nieuwe commissarissen worden benoemd. U heeft veelvuldig gedreigd met met een quotum. Maar met het verlengen van de wet tot 2020 schuift u dat dreigement opnieuw voor u uit.

Jet Bussemaker: De echte effecten van de database en de discussie hierover moeten nog op gang komen. In de eerste helft van 2015 heeft 70% van de raden van commissarissen een vrouw aangesteld bij een nieuwe benoeming.
We praten met accountants over het handhaving van verslaggegevens en we zoeken uit hoe sollicitatieprocedures verlopen.
Ik heb liever dat we het op deze duurzame manier voor elkaar krijgen dan dat we een quotum invoeren. Het quotum is een paardenmiddel als al het andere niet werkt. Maar het quotum hangt nog wel in de lucht.

Het jaarverslag

Hans de Boer: U overweegt in de wet sancties op te nemen voor bedrijven die geen verantwoording afleggen in het jaarverslag?
Jet Bussemaker: Ik vind het onbegrijpelijk dat meer dan de helft van de bedrijven de wettelijke verplichting naast zich neerlegt.
En het ‘old boys network’ bestaat echt.

Eerste vrouw wint Melbourne Cup

November 11th- There has been great excitement as the first young woman jockey Michelle Payne, has won the most prestigious horse race in Australia…the Melbourne Cup. She is thirty years of age, (looks fifteen) and has had terrible injuries in the past…including a broken back…Melbourne Cup

You will notice that she is wearing the suffragette colours too…purple, green and white… she is very forthright about the discrimination the women jockeys suffer…their problem in getting decent mounts…she was on a rank outsider which paid 100 to one. Her brother Stevie was her strapper…he has Down Syndrome…and he spoke really well. It is a Cinderella story. In her acceptance speech, she told all the men who discriminated against women to ‘get stuffed!’
From IAW member Pat Richardson

Microfinanciering in de EU

10 november 2015 – Stemming in het Europarlement over microkredieten. Dit zijn leningen onder 25 000 euro. Micro-ondernemingen hebben minder dan 10 personen in dienst en een jaaromzet van minder dan 2 miljoen euro.
Doel: 500 miljoen euro uitlenen via 46 000 microleningen tegen 2020

Banken en niet-bancaire instellingen in de 22 lidstaten bieden microkredieten via de Europese Progressmicrofinancierings-faciliteit. Deze faciliteit loopt tot april 2016. Microkredieten worden daarna gedekt door het ‘Programma voor Werkgelegenheid en Sociale Innovatie’ (2014-2020).

 European Equal Pay Day

Maandag 2 november is het European Equal Pay Day. Het is de dag waarop de meeste vrouwen in de Europese Unie eigenlijk zouden kunnen stoppen met werken omdat ze dan het zelfde hebben verdiend als mannen in de zelfde tijd.
Dit komt door de gender pay gap van -16.3% – die vrouwen in de Europese Unie minder verdienen dan mannen voor het zelfde werk.

Op 2 november zal Frans Timmermans, Eerste Vice-President van de Europese Commissie, deze dag als European Pay Day uitroepen, mede namens de Commissarissen Vĕra Jourová van Justitie en Marianne Thyssen van Sociale Zaken.
De Gender Pay Gap van meer dan 16% wordt met onderzoek en cijfers onderbouwd in alle 28 lidstaten van de Europese Unie. Ook de oorzaken zijn onderzocht.
Klik hier voor meer informatie:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm#pay

Women, Peace and Security

Oktober 2015 -De UN Security Council  organiseert drie weken lang een debat over Women Peace and Security, Resolutie 1325, 15 jaar  na invoering.

Vrouwen denken anders over oorlog dan mannen. Toch worden zij vaak buitengesloten bij het opstellen van vredesonderhandelingen, zei Phumzile Mlambo-Ngcuka, de voorzitter van UN Women, in een interview tijdens het 15-jarig bestaan van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad.

Een aantal Nederlandse organisaties is aanwezig tijdens het debat over resolutie 1325, zoals WO=MEN. Hun verslagen zijn  boeiend om te lezen (zie Gendernet).
NGOs, maatschappelijke organisaties, internationale delegaties, politici en ministers discussieren over de huidige status van de ‘gender, peace and security agenda’ gedurende deze drie weken.

Onderwerp is o.a. resolutie 71, waardoor 1325 een bredere opzet krijgt. Een groot aantal landen ondersteunen deze resolutie. Nederland bevestigt hun toezegging voor de Nationale Actie Plannen (4 millioen EURO per jaar).

Laatste nieuws SDGs

25-28 september – Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima, Minister President Mark Rutte, de ministers Bert Koenders, Lilianne Ploumen, Wilma Mansveld en burgemeester Ahmed Aboutaleb en het onderwerp: de Social Developments Goals of SDGs. Eén van de doeleinden is ook het promoten van een plaats voor Nederland in de Veiligheidsraad.
Premier Mark Rutte hield een keurige speech, maar concrete toezeggingen? Wel bevestigt hij het begrip ‘gender equality’ in Nederland.

Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen trekt 5,8 miljoen euro uit voor vrouwenorganisaties in het Midden-Oosten om zich te scholen in lobbyen en het maken van wetten. Het gaat om vrouwen in landen als Syrië, Bahrein, Irak, Egypte en Libië, zodat ze hun stem en invloed kunnen laten gelden. Dat moet gebeuren in de politiek, het bestuur en de maatschappij.ploumen-pleit-bij-vn-actie-kindhuwelijk

 Kindhuwelijken

Het initiatief voor een actie over kindhuwelijken maakte ze bekend samen met de regeringen van Canada en Ghana. “Een effectieve internationale aanpak is nodig om kindhuwelijken uit te bannen. Jaarlijks vinden wereldwijd maar liefst veertien miljoen kindhuwelijken plaats.”Vaak worden ze van de een op de andere dag vreselijk uitgebuit”, zegt Ploumen. ”Ze zijn dagelijks slachtoffer van huiselijk en seksueel geweld. Ze mogen niet meer naar school en lopen enorme gezondheidsrisico’s door vroege zwangerschap.”

Nederland gaat zelf de bestrijding van kindhuwelijken in ontwikkelingslanden intensiveren, kondigt de bewindsvrouw aan. Dat gebeurt volgens haar bijvoorbeeld met steun aan kindertelefoons, voorlichting, onderwijs, betere wetgeving en geboorteregistratie. Vijftig landen hebben hun steun inmiddels betuigd, meldt het ministerie. Daaronder zijn landen waar veel kindhuwelijken voorkomen, zoals Jemen, Sierra Leone, Somalië en Ethiopië. Gelezen op: http://www.nu.nl/

Kindhuwelijken

Deze maand dient NedeLilianne_Ploumen_2013_2-1rland met onder meer Finland een resolutie in bij de Raad voor Mensenrechten. In de resolutie vragen de landen om meer onderzoek te doen naar kindhuwelijken.  Meisjes van 10-18 jaar zijn lichamelijk nog onvolwassen en van het afmaken  van een studie is meestal geen sprake.
Nederland is al langer actief tegen kindhuwelijken. Via onze ambassades ondersteunt Nederland NGOs die deze misstanden bestrijden. Met projecten zodat meisjes geld kunnen verdienen en niet hoeven te trouwen en met seksuele voorlichting zodat ze niet moeten trouwen.
Dit, met het opzetten van een systeem van geboorteregistratie om te voorkomen dat de wet die zegt dat meisjes 18 jaar moeten zijn voordat ze kunnen trouwen, niet wordt ontdoken.
NRC 14 augustus 2015

logo_lgDe SDGs

De 8 doeleinden van de Millennium Development Goals (MDG’s) en de 12 doeleinden  van het Beijing+20 “Platform for Action” zijn niet volledig gerealiseerd.
Met de 17 doeleinden  van de nieuwe Sustainable Development Goals (SDG’s) staan al deze doeleinden op de Agenda van de Verenigde Naties van 25-27 september, de UN POST 2015 Agenda. Dan zullen regeringen van 193 landen onderhandelen over wat men wil bereiken in de komende jaren. Lees meer op de Engelse pagina.

Gezondheidszorg

Op 29 september 2015 (Dress Red Day) 18.00 – 20.30 uur organiseert WOMEN Inc., in samenwerking met VUmc, een dag over de verschillen tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg. Met speciale aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen.
Veel geneesmiddelen en behandelmethoden zijn vooral op mannen of mannelijke proefdieren getest, waardoor vrouwen onverwachte bijwerkingen kunnen krijgen en symptomen niet (tijdig) worden herkend.

Tijdens de talkshow komen vrouwen met een hart- en vaatziekte aan het woord en gaan we in gesprek met Wouter Bos, voorzitter Raad van Bestuur VUmc, Yolande Appelman Interventiecardioloog, Petra Verdonk, Psycholoog en Universitair docent, Pauline Meurs, Hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg en Jolanda van der Velden, Fysioloog en Directeur Onderzoeksinstituut ICar-VU.

’s Middags zijn er lezingen voor zorgprofessionals door medisch specialisten. Locatie: Vumc, Amstelzaal en Foyer, De Boelelaan 1118 in Amsterdam. Voor meer informatie over het middagprogramma kijk je op www.vumc.nl/dressredday/

Rechtsbescherming

24-6-2015 – De rechtbank in Den Haag heeft vandaag beslist dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen. De Staat moet ervoor zorgen dat de uitstoot in Nederland in 2020 ten minste 25% lager is dan in 1990. De stichting Urgenda had de rechtbank om een uitspraak verzocht.

Huidig beleid is onder de norm

Partijen zijn het erover eens dat de ernst en omvang van het klimaatprobleem het noodzakelijk maken om maatregelen te nemen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Op basis van het huidige beleid van de Staat zal Nederland in 2020 een vermindering van ten hoogste 17% bereiken. Dat is onder de norm van 25 tot 40% die in de klimaatwetenschap en het internationale klimaatbeleid noodzakelijk wordt geacht voor de geïndustrialiseerde landen.

De Staat moet rechtsbescherming bieden

De Staat moet meer doen om het dreigende gevaar veroorzaakt door de klimaatverandering te keren, gegeven ook zijn zorgplicht voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu. De effectieve controle op het Nederlandse emissieniveau is een taak van de Staat. Daarnaast zijn de kosten van de door de rechtbank bevolen maatregelen niet onaanvaardbaar hoog.
De Staat kan zich niet verschuilen achter het argument dat de oplossing van het wereldwijde klimaatprobleem niet alleen afhangt van Nederlandse inspanningen. Elke vermindering van uitstoot draagt namelijk bij aan het voorkomen van een gevaarlijke klimaatverandering.oudlogo

De rechtbank betreedt met dit bevel niet het terrein van de politiek. De rechtbank moet rechtsbescherming bieden, ook in zaken tegen de overheid. Tegelijkertijd moet zij de vrije beleidsruimte van de overheid respecteren. Daarom past de rechter terughoudendheid. Dat is een reden om het bevel te beperken tot 25%, de ondergrens van de norm van 25 tot 40%.

Noot JS: Een interessante uitspraak over de verplichting van de Staat tot uitvoering. De uitspraak is goed opgebouwd met uitleg en argumenten over:  rechtsbescherming – zorgplicht – controle – kosten – politiek.
Kan Vrouwenbelangen na deze uitspraak opnieuw de verplichting tot het uitvoeren van het VN-Vrouwenverdrag ter discussie stellen?

Urgenda

De stichting Urgenda is een burgerplatform dat zich bezig houdt met de ontwikkeling van plannen en maatregelen ter voorkoming van klimaatverandering. De stichting treedt in deze zaak ook op namens 886 personen. In gang gezet door Marjan Minnesma.  Klik hier voor de URLLeonie van Gils

September 2011: voormalig voorzitter Leonie van Gils schreef  toen een column onder de titel:

Werk maken van het Vrouwenverdrag in Nederland

Is de regering zich voldoende bewust van de hier nog steeds bestaande gender ongelijkheid en de verplichtingen uit dit verdrag t.a.v. het binnenlands beleid? Zijn de belemmeringen voor het realiseren van gelijke rechten in de praktijk weggenomen?
Leonie constateert dat sinds 2002 regeringen het emancipatiebeleid hebben verengd tot grotere participatie van vrouwen op de betaalde arbeidsmarkt en dat het streven naar gelijke politieke vertegenwoordiging uit beeld is geraakt door talloze discussies over quotaregelingen. De werkelijkheid is dat we nog steeds leven in een land met oververtegenwoordiging van mannen. Zie ook Vrouwenbelangen’s nieuwe cijferbrochure: ‘Vrouwen in de Verkiezingen.

Nederland en het BfA van Beijing

De NVR was, met een aantal lidorganisaties, zichtbaar en Gelijk is andershoorbaar aanwezig op het Gelijk=Anders festival dat zaterdag 27 juni 2015 in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam plaatsvond.
Vrouwen en mannen gaven te kennen meer gendergelijkheid te willen en af te willen van stereotypering, van geweld en dwang tegen meisjes en vrouwen en voor vrije keuzes te zijn voor iedereen met wie ze willen omgaan of willen trouwen. Vrouwen en vrouwenorganisaties moeten meer stem krijgen als het gaat om de toekomst van de wereld.

Het Gelijk=Anders festival werd georganiseerd omdat het dit jaar 20 jaar geleden is dat een revolutionair akkoord voor vrouwenrechten wereldwijd werd gesloten: het Beijing Platform for Action. Beijing_20_copyEen geweldige stap vooruit: er werden afspraken gemaakt over gelijk loon, recht op werk, op onderwijs, politieke participatie en het tegengaan van geweld.

Inmiddels is er wereldwijd grote vooruitgang geboekt, maar er is nog een wereld te winnen. Vrouwen wereldwijd doen 2/3 van het werk, maar verdienen slechts 10% van het wereldinkomen en hebben 1% procent van alle bezittingen in handen. Hoe staan we er nu voor, in Nederland en in ontwikkelingslanden?Petra

In september maken we de balans op. Het doel is: een permanente campagne voor vrouwenrechten in Nederland en daarbuiten. Met een gezamenlijke Agenda voor de Toekomst, 20 jaar na Beijing en met 10 punten voor vrouwenrechten in Nederland en ontwikkelingslanden.
Op 7 september 2015 wordt de gezamenlijke agenda in Nieuwspoort gepresenteerd en aangeboden aan de politiek.
Foto: Petra Keppler interviewt een deelneemster van de NVR.

YES, Minister !

jetbcsw2Minister Jet Bussemaker zet de database voor topvrouwen door, ondanks de afwijzende motie van de Tweede Kamer. Inderdaad, het gaat om het inzichtelijk maken om hoeveel en welke vrouwen in aanmerking kunnen komen voor topposities, zodat er een einde komt aan de discussie of er überhaupt wel genoeg vrouwen zijn voor zulke functies (NRC 13 april).

De Nederlandse vrouwenbeweging heeft indertijd zelf een lijst opgesteld, vanwege het gedoe omdat er niet genoeg vrouwen zouden zijn om een politieke functie te vervullen. De politieke partijen konden ze niet vinden, of het was niets voor vrouwen, of ze hadden geen ervaring, of de kiezers gaven liever de voorkeur aan mannen enz. enz.
Nu staat het percentage vrouwen in de Tweede Kamer op bijna 40%.
Maar dat zijn de politieke fracties in de Tweede Kamer vergeten, met het steunen van deze VVD-motie. Zie de onderstaande grafiek van Vrouwenbelangen.

Overzicht 1956-2012, percentages vrouwen

Overzicht-TweedeKamer2012

Verhouding mannen/vrouwen in de Provinciale StatenIn de Provinciale Staten 2015 overheersen de aantallen mannen. Alleen de PvdDieren heeft meer vrouwen dan mannen, maar op het geheel heeft dat weinig invloed.
Alles opgeteld zijn er op de  totaal 570 zetels, 373 mannen (ruim 65%) en 197 vrouwen (bijna 35%) in de Staten gekozen in 2015. U vindt deze aantallen per politieke partij in een

Tweede Kamer  over emancipatie.

Op de agenda van 5 maart 2015 stond op de agenda van de  Tweede Kamer het algemeen overleg o.a. over: beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen, naleving VN-Vrouwenverdrag en studerende moeders en economische zelfstandigheid.
Uitgangspunt: iemand is economisch zelfstandig als zij of hij een eigen inkomen uit arbeid heeft waar je van kunt rondkomen. In het emancipatiebeleid ligt deze ondergrens bij het sociale minimum voor een alleenstaande (netto bijstandsniveau, oftewel 70% van het wettelijk minimumloon).jetbcsw2
In 2014 moet je dus minimaal netto circa 900 euro per maand verdienen om jezelf economisch zelfstandig te kunnen noemen.

Op 10 maart neemt Bussemaker deel aan een roundtable over ‘Women and the Economy’ tijdens de Commission on the Status of Women bij de VN in New York.
Onderwerpen als economische zelfstandigheid, de pay gap van 17% en de pension gap van 39%  in de EU, zullen zeker worden besproken. Zie ook de website van de Europese VrouwenLobby. Wordt vervolgd …

Commission on the Status of Women 59

Bijna 4.000 vrouwen komen jaarlijks in maart bij elkaar tijdens CSW voor het vernieuwen van gezamenlijke beleid en acties. Het NGO CSW/NY of het NGO Committee on the Status of Women in NewYork is verantwoordelijk voor de samenkomst van de NGOs in CSW en andere VN-bijeenkomsten.syy
Het NGO CSW/NY is een non-profit organisatie, gebaseerd op vrijwilligers. Hun inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit individuele contributies. De afdeling in New York is onderdeel van het wereldwijde CoNGO, een organisatie met consultatieve status bij de VN. Voorzitter van de afdeling New York is Soon-Young Yoon, lid van de International Alliance of Women (zie foto) .

Water and Sanitation

Nederland zet dit belangrijke onderwerp zoals altijd hoog op haar agenda voor de Commission on the Status of Women, in een side event op 17 maart, van 10-12 uur, 666 Third Avenue, floor 19, New York. De titel is: Women’s role in water diplomacy as key for empowerment.

24 Januari – Wie hield de beste speech in de geschiedenis?  Aletta Jacobs werd tweede, hoogleraar Rudolph Cleveringa eerste.

Vrouwenbelangen 120 jaar

Vrouwenbelangen, opgericht in 1994, vierde haar 120-jarig bestaan op 27 maart 2015, 14- 21.30 in Rotterdam. Nader bericht volgt.200px-Aletta_Jacobs2 pixells
Het jaar 1915 is een bijzonder jaar voor de International Suffrage Alliance, in 1915 de  internationale koepel van Vrouwenbelangen. Vicevoorzitter Aletta Jacobs  (portret door Jozef Israels) organiseert  dan een Vredescongres. Ongeveer 1200 suffragettes reizen naar Den Haag om bij regeringen te pleiten voor ‘Permanent Peace’, duurzame vrede. Lees meer over deze uitzonderlijke vredes-actie van dappere suffragettes tijdens het Vredescongres, door hier te klikken.

WILPF 100 jaar in 2015

In april 2015 bestaat Women’s International League for Peace and Freedom dove.preview(WILPF) 100 jaar.
In aanloop naar het jubileum is er op 12 februari een speciale thema-avond over Aletta Jacobs en het Vredescongres in 1915, in de bibliotheek van Atria,  van 17.00 – 19.30 uur. Aanmelden bij: PR@atria.nl

IAW, bijeenkomst International Alliance of Women in Utrecht

14 januari 2015 – Veel IAW-leden en belangstelllenden waren bijeen op de informele lunchbijeenkomst op 14 januari 2014, in Hoog Catharijne in Utrecht, 12 – 14 uur. Onderwerpen die ter tafel kwamen waren onder andere:
– voorbereiding Commission on the Status of Women met Beijing + 20, van 9-20 maart 2015;
– Nederlandse pensioenen;
– geweld gericht vrouwen, onder andere vrouwenbesnijdenis in de EU;
– een protest tegen 28 (!) kieslijsten met overwegend mannen; –   ‘Connecting Feminists by social media’ in de Europese Vrouwen Lobby;
– de side event in CSW van de Raad van Europa over Arabische vrouwen;
– het IAW Congres in oktober 2015 enz. enz.

Inmiddels heeft IAW een nieuwe flyer ontworpen en in december 2014 is een IAW Newsletter rondgestuurd met een interessante lay-out.  Zodanig, dat hij makkelijk on line te lezen is. Hij is te vinden door hier te klikken

Vrouwen in de politiek in Suriname met een aardig verslag van Ans Olie!

Herindelingsverkiezingen 2014

Op 19 november 2014 zijn verkiezingen gehouden in 16 gemeenten voor herindeling per 1-1-2015. Vrouwenbelangen heeft de uitslag voor Alkmaar, ‘s-Hertogenbosch, Krimpenerwaard en Nissewaard in grafieken vastgelegd. De bewoners van Groesbeek, Millingen a/d Rijn en Ubbergen hebben gekozen voor de nieuwe naam Berg en Dal.
Wie heeft de meeste vrouwelijke gemeenteraadsleden? En bij welke plaats zijn twee vrouwen met voorkeurstemmen gekozen? U ziet dat hier.

CEDAW Rapportage en Bejing+20  regeringsrapportage

Kenniscentrum Atria meldt het volgende: zowel de 6e CEDAW rapportage als de Beijing+20 regeringsrapportage zijn aan de Tweede Kamer aangeboden. cedaw_animated
OCW/E stelt voor met betrekking tot de 6e rapportage over de CEDAW-implementatie dit te betrekken bij het nog te plannen algemeen overleg inzake het emancipatiebeleid. De stukken zijn  hier te vinden.
Opmerkingen en stevig commentaar vanuit Vrouwenbelangen vindt u op de Rubriek Vrouwenrechten.

Video series explaining CEDAW’s three principles:
1. CEDAW Quick and Concise: Explaining the Principle of  Substantive Equality
2. CEDAW Quick and Concise: Explaining the Principle of Non-Discrimination
3. CEDAW Quick and Concise: Explaining the Principle of  State Obligation

Europese Vrouwen Lobby Oktober 2014

Felicitaties voor Arina Angerman, die nuarina3  IAW gaat vertegenwoordigen in het ‘Policy Committee’ van de Europese Vrouwen Lobby, met Marion Boeker (Duitsland) als vervangster. Beiden woonden namens IAW de Algemene Vergadering bij van de Europese Vrouwen Lobby in Lissabon. Nederland wordt daar  vertegenwoordigd door Marion Minis.